Angående ansøgninger

Ansøgninger til ID Academy’s kurser er gratis og uforpligtende.

Angående events/arrangementer

Alle tilmeldinger til events/arrangementer, som ikke er gratis, fungerer som et billet-køb. Dvs. du får tilsendt en ordre og/eller en billet til det valgte arrangement, og denne ordre/billet kan ikke refunderes. Du vil blive tilmeldt en email-liste med navn og email for at kunne modtage yderligere information og markedsføring. Dine data bliver ikke videregivet til tredieperson.

Angående online-området

Når du har tilmeldt dig et gratis eller betalt online-kursus på ID Academy’s online kursusområde, så vil du samtidig blive tilmeldt en email-liste med navn og email til brug for markedsføring og evt. tilsendelse af yderligere indhold i forbindelse med dit online-kursus. Data vil ikke blive givet videre til tredieperson. En tilmelding (gratis eller køb) betyder at du får tilgang til et medlemsområde med kursusindholdet på. Du får adgang så snart betalingen/tilmeldingen er gennemført, og kan derfor ikke få refunderet dit evt. betalte beløb. Et køb giver adgang til indholdet med det samme, og produktet er derfor pakket op.

Vilkår for køb af kurser hos ID Academy A/S

Kursusudbyderen:

Kurset du tilmelder dig udbydes af ID Academy A/S, c/o Ulla Lau, Randersvej 14, 8600 Silkeborg, cvr. nr. 25816951, info@vadum.dk, tlf. 70261636, i det følgende benævnt os/vi. Nærværende vilkår og accept af aftalen Ved at tilføje en tilmelding i kurven og afgive ordren på vores hjemmeside/intranet ved tilmelding eller gentilmelding, indgår du en bindende aftale med os om køb af kursus og du accepterer at nærværende vilkår er gældende for købet. Vi har ret til, til enhver tid at ændre nærværende vilkår og du bør derfor hver gang du bestiller et kursus hos os, læse vilkårene igennem på ny – de kan være ændret siden du sidst bestilte et kursus hos os.

Fortrydelsesret:

Du har ret til at træde tilbage fra denne aftale uden begrundelse inden for 14 dage. Fortrydelsesfristen udløber 14 dage efter den dag, hvor aftalen blev indgået.

For at udøve fortrydelsesretten skal du meddele os, ID Academy A/S, c/o Ulla Lau, Randersvej 14, 8600 Silkeborg, cvr. nr. 25816951, info@vadum.dk, tlf. 70261636, din beslutning om at fortryde denne aftale i en utvetydig erklæring – f.eks. ved postbesørget brev, fax eller e-mail. Du kan benytte den standardfor-trydelsesformular der er link til herunder, men det er ikke obligatorisk.

Fortrydelsesfristen er overholdt, hvis du sender din meddelelse om udøvelse af fortrydelsesretten, inden fortrydelsesfristen er udløbet.

Følger af fortrydelse:

Hvis du udøver din fortrydelsesret i denne aftale, refunderer vi alle betalinger modtaget fra dig – se dog nedenfor under overskriften Tilmelding foretaget senere end 14 dage før kursusopstart – uden unødig forsinkelse og under alle omstændigheder senest 14 dage fra den dato, hvor vi har modtaget meddelelse om din beslutning om at fortryde denne aftale. Vi gennemfører en sådan tilbagebetaling med samme betalingsmiddel, som du benyttede ved den oprindelige transaktion, medmindre du udtrykkeligt har indvilget i noget andet. Under alle omstændigheder pålægges du ingen former for gebyrer som følge af tilbagebetalingen.

Tilmelding foretaget senere end 14 dage før kursusopstart:

Hvis du tilmelder dig et kursus senere end 14 dage før kursets opstart – det vil sige et kursus med opstart inden fortrydelsesfristen er udløbet, skal du ved udøvelse af fortrydelsesretten betale os et beløb, som står i forhold til omfanget af de undervisningstimer der har været afholdt frem til det tidspunkt, hvor du informerede os om din udøvelse af aftalens fortrydelsesret, sammenholdt med timeantallet for det fulde bestilte undervisningsforløb.


Fortrydelsesretten beskrevet ovenfor, er rettigheder du har efter forbrugeraftaleloven.

Vedr. prisændringer:

Vi forbeholder os ret til at foretage nødvendige ændringer i prisen, dog naturligvis ikke for kurser som du allerede har tilmeldt dig via vores hjemmeside / intranet. Eventuelle prisstigninger vil dog blive varslet for igangværende kursister på uddannelserne minimum 6 måneder forud for næste uddannelsesår.

Tidspunktet for kursets gennemførelse og aflysninger fra vores side:

De planlagte datoer for kursets opstart og gennemførelse vi oplyser på vores hjemmeside/i vores online bestillingsformular/på vores intranet og andre steder, er planlagte datoer.

Vi har ret til at ændre på førnævnte planlagte datoer i tilfælde af sygdom hos underviseren kombineret med manglende mulighed for at finde en erstatningsunderviser og lignende forhold, som vi ikke indenfor rimelighedens grænser kunne have forudset.

Gennemførelsen af kurset som du bestiller, er betinget af at der tilmeldes minimum 12 deltagere. Opnår vi ikke det krævede minimumsdeltagerantal, har vi ret til at beslutte at kurset ikke skal gennemføres.

Du vil dog naturligvis i sådanne tilfælde modtage betalte beløb retur, alternativt, såfremt du måtte ønske det, vil vi forsøge at få dig overført til et andet senere hold, hvor der er tilstrækkeligt antal deltagere.

NB: Vi registrerer din tilmelding, så snart det betalte beløb er overført til vores konto.

Fortrydelsesformular:

Hent fortrydelseformular: Klik her.

Vedr. abonnement og abonnementsbetaling på https://idimensions.idacademy.dk eller www.idimensions.dk:

1. Angående online kurser og kursus-abonnementer

Når du har tilmeldt dig et gratis eller betalt online kursus/abonnement på ID Academy’s online kursusområde, så vil du samtidig blive tilmeldt en email-liste med navn og email til brug for markedsføring og evt. tilsendelse af yderligere indhold i forbindelse med dit online-kursus. Data vil ikke blive givet videre til tredieperson. Du kan altid slette dine data på listen via et link nederst i de tilsendte mails. En tilmelding (gratis eller med betaling) betyder at du får tilgang til et medlemsområde med kursusindholdet på. Du får adgang så snart betalingen/tilmeldingen er gennemført, og kan derfor ikke få refunderet dit evt. betalte beløb. Et køb giver adgang til indholdet med det samme, og produktet er derfor pakket op.

2. Medlemskab, login og adgang til websitet

Du opretter dig med brugernavn og adgangskode og får efterfølgende tilsendt info pr. e-mail. Disse oplysninger anvendes for at logge ind på websitets medlemsområde. Brugernavn og adgangskode er fortrolig information og skal opbevares og behandles således. Du må ikke sælge, overdrage eller på anden vis give tredjemand adgang til eller bruge faciliteter eller indhold på det område på websitet, der er forbeholdt medlemmer. Al brug af tjenesten sker i øvrigt på eget ansvar.

3. Indmeldelse, betaling og betalingskortoplysninger

Ved indmeldelse betales abonnement for den første måneds- eller årsperiode. Derefter betales det til enhver tid fastsatte abonnement forud for hver abonnementsperiode med det ved indmeldelsen anvendte betalingskort (herefter kort), medmindre du ønsker at anvende et andet gyldigt kort, som ID Academy kan håndtere, og giver os besked herom. Ved indmeldelse giver du os samtykke til sådan automatisk kortbetaling ved hver ny måneds- eller årsperiode. Eventuelle omkostninger forbundet med kortbetalingen er indeholdt i det månedlige eller årlige abonnement. Du skal stille et gyldigt kredit- eller debitkort (Visa- eller MasterCard) til rådighed for os til løbende betaling af abonnementet. Kan vi ikke trække betalingen automatisk på dit kort eller opstår der tekniske vanskeligheder, der ikke gør det muligt for os at foretage betalingen på dit kort, fremsendes i stedet faktura mod gebyr pr. e-mail. Du kan ikke få sat abonnementet i bero og dermed udskyde den automatiske fornyelse, med mindre du har afmeldt dit abonnement i forvejen inden fornyelsen af abonnementet er sket.

4. Adgang til online-området

Loginoplysninger og adgang til websitets medlemsområde mv. leveres som udgangspunkt inden for få minutter efter indmeldelse og vellykket korttransaktion.

5. Opsigelse og automatisk forlængelse af abonnement

Tilmeldingen til online-området fungerer som abonnementsordning og gælder indtil det opsiges enten med skriftligt varsel pr. e-mail eller inde på din bruger-profil på online-området til udløbet af en abonnementsperiode. I opsigelsesperioden fortsætter dit abonnement som normalt. Opsiger du ikke abonnementet, eller opsiges det ikke rettidigt, forlænges det automatisk for en ny måneds- eller årsperiode med automatisk kortbetaling af det månedlige eller årlige abonnement. Der refunderes ikke abonnementsgebyr ved opsigelse eller ophævelse uanset årsag hertil.

6. Teknologi

Vi anvender forskellig software m.m. fra tredjepart til løbende at overvåge aktiviteter på websitet, herunder al kommunikation, som løbende bliver læst og logget. Der anvendes også cookies på hjemmesiden med det formål at kunne give dig en bedre brugeroplevelse. Ved indmeldelse giver du samtykke til ID Academys brug af sådan teknologi. Systemet hedder Simplero, og du kan læse mere om det her: www.simplero.com

7. Rettigheder, ophavsret og ejerskab

Alt indhold på ID Academys online-område, herunder tekster, kildekoder, software, lyd, fotografier, grafik, billeder, logoer, varemærker, videoer, sideopsætning, design, spørgsmål og eventuelle svar på interne fora mv., er beskyttet af lovgivningen og tilhører ubetinget ID Academy og Ole Vadum Dahl (eller tredjepart), og ved aftale om medlemskab overdrager du dine profiloplysninger, foto, kommentarer og øvrige data samt rettighederne hertil til ID Academy. Overdragelsen og brugen er uden tidsmæssig begrænsning.

8. Forbud mod kopiering

Du må ikke kopiere eller optage indhold, der er forbeholdt medlemmer eller tilhører ID Academy og Ole Vadum Dahl. Overtrædelser vil blive retsforfulgt.

9. Prisændringer:

Vi forbeholder os ret til at foretage nødvendige ændringer i prisen. Eventuelle prisstigninger vil dog blive varslet for igangværende abonnenter forud for abonnementsbetaling, således at du har mulighed for at framelde dig inden næste betaling.

10. Samtykke og behandling af persondata

Du giver samtykke til, at vi kan opbevare og behandle dine personoplysninger, herunder identifikationsoplysninger (navn, adresse, telefonnummer, e-mailadresser mv.), kortnummer, CVR-nummer samt andre oplysninger, der er naturligt forbundet med dit abonnement. Oplysningerne videregives ikke til tredjemand ud over opbevaring i den anvendte teknologi “Simplero”.

11. Samtykke til behandling af øvrige oplysninger

Du giver samtykke til, at vi må behandle øvrige oplysninger om dig, der er forbundet med abonnementet, herunder kundenummer, brugernavn, password, IP-adresse, login, logintidspunkter samt øvrige interaktioner på online-området, herunder kopiering af tekster og billeder, loginfrekvenser samt aktivitet og eventuelle svar på vores forum. Oplysningerne videregives ikke til tredjemand.

12. Samtykke til markedsføring pr. e-mail

Du giver endvidere samtykke til, at vi må fremsende e-mails, herunder om markedsføring af egne produkter eller ydelser. Du skal i øvrigt oplyse om, og i hele medlemsperioden råde over, en gyldig e-mailadresse, som kan bruges til kommunikation med ID Academy. E-mails fra ID Academy er ikke krypterede.

13. Ansvarsfraskrivelse

Brugen af websitet sker på eget ansvar. ID Academy er ikke erstatningsansvarlig for brug af websitet eller indholdet, herunder for tab af indtægter, driftstab eller tab af data, driftsforstyrrelser eller lignende tab.

14. Misligholdelse

Ved væsentlig misligholdelse kan hver part opsige aftalen med 14 dages skriftligt varsel. Manglende betaling betragtes altid som væsentlig misligholdelse.

15. Force majeure

Parternes forpligtelser i henhold til aftalen udskydes ved force majeure, hvorved forstås forhold, der ligger uden for parternes kontrol og som parterne ikke ved aftalens indgåelse burde have taget i betragtning.

16. Øvrige bestemmelser

Online-området tilgås fra en browser. Du skal selv sørge for adgang til en browser, som gør dig i stand til at logge ind på websitet med det udleverede brugernavn og adgangskode og dér få fremvist indholdet. Vi er ikke ansvarlig for tekniske forhold, der på modtagersiden forhindrer dig i at kunne tilgå indholdet.