Psykoterapeut Uddannelse Adgangskrav

Kvote 1, 2 og 3 – Der er også et adgangskrav der passer til dig!

På ID Academy har vi altid været stolte over at have hold på vores psykoterapeutuddannelse, der består af mennesker fra et bredt udsnit af den danske befolkning. Derfor skal udtrykkene adgangskrav og kvoter mere forstås som optagelsesgrupper.

Der er tre forskellige kvoter, men det er ikke en prioritetsliste. Der er ligelig mulighed for optagelse, uanset kvoten du søger ind på.

Er du i tvivl om din kvote, kan du i ansøgningsskemaet blot ”gætte” din kvote eller skrive ”kvote 3”. Efterfølgende taler du med en studievejleder, der sikrer den rigtige kvote. Du finder dit ansøgningsskema her. Vores erfaring er, at de fleste passer ind i én af kvoterne.

Du er altid velkommen til at kontakte vores studievejleder og få svar på spørgsmål omkring adgangskrav til psykoterapeutuddannelsen og andre spørgsmål om optagelse. Se kontaktoplysninger her.

De 3 kvoter: 1, 2 og 3

Adgangskrav via kvote 1: Studierelevant grunduddannelse

Du skal have:

 • En lang eller mellemlang videregående uddannelse af psykologisk, pædagogisk, social eller sundhedsfaglig karakter: Lærer, pædagog, sygeplejerske, socialrådgiver, læge, psykolog eller fysioterapeut, en uddannelse som præst eller lignende.
 • Erhvervserfaring inden for din grunduddannelses fagområde svarende til mindst tre års fuldtidsarbejde.

Kan du søge ind via kvote 1? Find dit ansøgningsskema her.

 

Adgangskrav via kvote 2: Anden grunduddannelse

Hvis din grunduddannelse ikke er af psykologisk, pædagogisk, social- eller sundhedsfaglig karakter, er det muligt at blive optaget via kvote 2.

Du skal have:

 • En lang eller mellemlang videregående uddannelse som f.eks. en kandidatuddannelse eller professionsbachelor: BA, MA eller anden kandidatgrad indenfor det samfundsvidenskabelige, naturvidenskabelige eller andre områder.
 • Erhvervserfaring svarende til mindst tre års fuldtidsarbejde inden for et job med mellemmenneskelig kontakt: Du skal have arbejdet med andre mennesker i mindst 3 år indenfor f.eks. undervisning, pleje, handicaphjælp, socialt- eller sundhedsmæssigt arbejde, ledelse, Human Ressource, konsulentvirksomhed, registreret alternativ behandling eller lignende.

Kan du søge ind via kvote 2? Find dit ansøgningsskema her.

 

Kvote 3: Dispensation

Hvis din grunduddannelse ikke er af psykologisk, pædagogisk, social- eller sundhedsfaglig karakter, på kandidat- eller professionsbachelor niveau, kan du ofte blive optaget med dispensation.

Du kan f.eks. have:

 1. En grunduddannelse: eks. politibetjent, misbrugskonsulent, fængselsbetjent, kontorassistent, SOSU, skuespiller, frisør eller hvis du har en anden praktisk, musisk eller teknisk uddannelse.

 2. Fem års erhvervserfaring med mellemmenneskelig kontakt, der kan sidestilles med et vist fagligt uddannelsesniveau fra et lønnet eller ulønnet job.

 3. Relevante kurser og efteruddannelser. Herunder registrerede alternative uddannelser.

Kan du søge ind via kvote 3? Find dit ansøgningsskema her.

  Hvorfor har vi kvoter?
  Adgangskravene / optagelseskvoterne er et af mange krav, vi som psykoterapeutisk institut skal leve op til for at være et godkendt institut hos Dansk Psykoterapeutforening.

  Som godkendt institut har du som certificeret psykoterapeut mulighed for at søge om optagelse i Dansk Psykoterapeutforening og kalde dig Psykoterapeut MPF, der er et ekstra “kvalitetsstempel”.

  Hvis du optages via kvote 3 og ønsker at blive medlem af Dansk Psykoterapeutforening, skal du gennem en individuel optagelsesproces i foreningen.

   

  Andre relevante links: