Kvotekrav for optagelse

Optagelseskravene justeres løbende i forhold til Dansk Psykoterapeutforenings optagelseskriterier. Det betyder, at du efter endt uddannelse på ID Academy har mulighed for at søge om optagelse i Dansk Psykoterapeutforening, hvis du ønsker medlemskab i den forening.

Hvis ikke du opfylder nogle af kravene i nedenstående 3 kvoter, så kontakt studievejlerne om muligheder for optagelse på ID Academy.

Du er altid velkommen til at kontakte vores studievejleder og få svar på spørgsmål omkring optagelse.

Optagelse via kvote 1

Du skal have:

  • En lang eller mellemlang videregående uddannelse af psykologisk, pædagogisk, social- eller sundhedsfaglig karakter, som for eksempel lærer, pædagog, sygeplejerske, socialrådgiver, læge, psykolog eller fysioterapeut. En uddannelse som for eksempel præst kan også være relevant.
  • Erhvervserfaring inden for din grunduddannelses fagområde svarende til mindst tre års fuldtidsarbejde.

 

Optagelse via kvote 2 – Hvis du har en anden grunduddannelse

Hvis din grunduddannelse ikke er af psykologisk, pædagogisk, social- eller sundhedsfaglig karakter, er det muligt at blive optaget via kvote 2.

Du skal have:

  • En lang eller mellemlang videregående uddannelse, f.eks. en kandidatuddannelse eller professionsbachelor. Det gælder eksempelvis, hvis du har en BA, MA eller anden kandidatgrad indenfor det humanistiske, samfundsvidenskabelige, naturvidenskabelige eller andre områder.
  • Erhvervserfaring svarende til mindst tre års fuldtidsarbejde inden for et job med mellemmenneskelig kontakt.
    Du skal have arbejdet med andre mennesker i mindst 3 år indenfor f. eks. undervisning, pleje, handicaphjælp, socialt- eller sundhedsmæssigt arbejde, ledelse, Human Ressource, konsulentvirksomhed, registreret alternativ behandling eller lignende.

 

Optagelse via kvote 3

Hvis din grunduddannelse ikke er af psykologisk, pædagogisk, social- eller sundhedsfaglig karakter, på kandidat- eller professionsbachelor niveau, kan du i særlige tilfælde blive optaget med dispensation.

Du skal have:

  • En grunduddannelse af mindst tre års varighed. Det gælder eksempelvis, hvis du er uddannet heilpraktiker, politibetjent, misbrugskonsulent, fængselsbetjent, skuespiller, frisør etc., eller hvis du har en anden praktisk, musisk eller teknisk uddannelse.
  • Fem års erhvervserfaring, der kan sidestilles med et vist fagligt uddannelsesniveau, fra et lønnet fuldtidsjob med mellemmenneskelig kontakt.
  • Et etårigt kursus i psykologi/psykologiske teorier bestående af et forløb med afsluttet eksamen. Kurset skal være fortløbende og indeholde undervisning i og gennemgang af mindst tre, helst flere, grundteorier inden for psykologien. Det kan for eksempel tages fra universiteter, Master i psykologi fra udbydere i erhvervssektoren, HF i psykologi på B-niveau og lign.

Du skal være opmærksom på når du optages via kvote 3, og ønsker at blive medlem af Dansk Psykoterapeutforening, skal du gennem en individuel optagelsesproces hos Dansk Psykoterapeutforening.