Bruttolønsordning

Hvad er en bruttolønsordning?

En bruttolønsordning er en ordning, hvor en medarbejder vælger at gå ned i løn for til gengæld at modtage et eller flere personalegoder fra deres arbejdsgiver. Ordningen bruges ofte til at finansiere en arbejdstelefon, et månedskort til offentlig transport eller lignende. Bruttolønsordningen kan også bruges til at finansiere en uddannelse.

Bruttolønsordning (lønomlægning, fleksibel lønpakke)

Hvis det ikke er muligt for dig at få din uddannelse betalt gennem din arbejdsplads, kan du  gøre brug af den såkaldte bruttolønsordning.

Via bruttolønsordningen kan din arbejdsgiver betale uddannelsen og herefter modregne udgiften i din bruttoløn. Det koster derfor ikke din arbejdsgiver penge. Du betaler uddannelsen selv og sparer penge i skat. På den måde kan du spare op mod halvdelen af udgiften til uddannelsen.

Betingelser for en bruttolønsordning:

  • Aftalen skal være inden for rammerne af de gældende regler, fx de overenskomster, der regulerer ansættelsen.
  • Aftalen skal indebære en reel fremadrettet nedgang i din kontante løn.
  • Den aftalte lønomlægning skal som udgangspunkt løbe over hele lønaftaleperioden eller som en tommelfingerregel i minimum 12 måneder.
  • Det skal være arbejdsgiveren, der stiller godet til rådighed. Du må altså ikke selv betale for godet og efterfølgende få refunderet udgifterne.
  • Nedgangen i din kontante løn skal være et på forhånd fastsat beløb, der ikke reguleres i takt med dit forbrug af godet eller med de løbende omkostninger for arbejdsgiveren.
  • Skattefri godtgørelse for kørsel, kost og logi, er ikke omfattet af disse regler.

Bruttolønsordning i forhold til uddannelse:

  • Det er tilstrækkeligt, at uddannelsen eller kurset har en vis erhvervsrelevans for modtageren.
  • Det er ikke en betingelse, at uddannelsen eller kurset har relevans for arbejdet hos arbejdsgiveren.

Aftalen om bruttolønsordningen indgås og aftales direkte mellem arbejdsgiver og arbejdstager – altså mellem dig og din arbejdsgiver.
Det er således virksomheden/arbejdsgiveren, der køber uddannelsen på vegne af medarbejderen.

Den konkrete økonomi vil i hvert enkelt tilfælde bl.a. afhænge af din marginalskatteprocent, studiegebyrets størrelse, fordelingen mellem parterne og over hvor lang tid studiegebyret fordeles. Under alle omstændigheder kan man kontakte sin lokale skattemyndighed for råd og vejledning.

Praktisk: 

Når du og din arbejdsgiver har aftalt ovenstående endeligt, benytter du dig af nedenstående tilmeldingslink. Når du har udfyldt og sendt denne, vil din arbejdsgiver modtage en faktura på studiegebyret til betaling.

ID Academy Jylland: KLIK HER

ID Academy Sjælland:

KLIK HER for 1. år

KLIK HER for 2., 3. eller NYE 4. år

KLIK HER for (GAMLE) 4. år – Linjer

Læs om ordningen på SKATs hjemmeside: KLIK HER