Modulbeskrivelse

5D Mentorforløbet ved Ole Vadum Dahl

Den store eksistentielle værktøjskasse (arkivet)

Rum 0: Den røde tråd

Visioner, sammenhæng og nye tilgange til udvikling.

Modul 0 er et basis-modul, hvor du bliver introduceret til den pentagrale vision, på en både underholdende, inspirerende og oplevelsesorienteret måde. Her vil du også blive introduceret til nogle af de mange kraftfulde metoder, som vil være gennemgående på flere af de efterfølgende moduler.

Modul 0 handler om:

Hvad den pentagrale vision er og hvilke helt nye muligheder den giver dig, for at gennemgå en langt mere helhedsorienteret og bæredygtig udvikling, samtidig med, at du højner din livskvalitet betragteligt.

Hvordan du helt konkret kan vokse op, åbne op, rydde op, vågne op og lyse op indenfor alle de vigtigste områder af dit liv.

Hvordan du ved at praktisere 5D meditation – der er en meget naturlig og uanstrengende måde at meditere på – kan komme langt mere til stede i nuet og leve meget mere fra din inderste glædesfyldte værenskerne.

Rum 1: Et godt fundament for forandring

Jordforbindelse, sikkerhed og stabilitet.

Modul 1 handler om

Hvordan vi skaber et godt og solidt fundament for at udvikle os personligt og spirituelt ved at styrke jordforbindelsen både energimæssigt, socialt, mentalt og helt lavpraktisk, i forhold til vores almindelige hverdag.

Hvordan vi igennem en ny og mere helhedsorienteret forståelse af vores fysiske helbred, og ved hjælp af en unik personligt tilpasset daglig praksis, kan drage omsorg for vores krop på en måde, som skaber en højere grad af trivsel og velvære.

Rum 2: Bevægelse og flow

Sanselighed, følelser og forandring.

Modul 2 handler om

Hvordan du ved at styrke kontakten til det sanselige og naturligt kropslige, kan frisætte store mængder livsenergi, der kan bruges til at skabe et liv præget af endnu mere spontanitet, glæde og flow.

Hvordan du kan forbedre den indre balance mellem kærlighed og seksualitet på en måde, der både forstærker selve nydelsen, og samtidigt får det erotiske samspil til at fungere endnu bedre, i forhold til din partner.

Hvordan du bryder med ufrivillige følelsesreaktioner og bliver ‘større end’ følelserne, så du i stedet for at blive taget af dem og kørt rundt i manegen af dem, kan bruge dit følelsesliv bevidst og konstruktivt, som et kompas til at navigere i dit liv.

Rum 3: Pondus og personlig gennemslagskraft

Identitet, selvværd og sunde grænser.

Modul 3 handler om

Hvordan du finder gnisten, får tændt op under den indre ild og brænder igennem med de ting, som er allervigtigst for dig.

Hvordan du transformerer vrede og negativitet til styrke, handlekraft og mental klarhed, så du bliver i stand til at tage endnu bedre beslutninger i dit liv.

Hvordan du ved at forstå både dine egne og andre menneskers dybere bevæggrunde, bliver langt bedre til at sætte sunde og naturlige grænser, imellem dig selv og andre.

Rum 4: Hjerterum og kærlighedens helende kraft

Empati, mod og medfølelse.

Modul 4 handler om

Hvordan du finder ind til det allermest velmenende og naturligt venlige sted i dig, som samtidigt er den direkte vej ind til dit dybeste væsen, din oprindelige ordløse identitet og væren.

Hvordan dette indre hjerterum kan hele smertefulde følelser som f.eks. sorg, savn, længsel, skyld og skam og forvandle dem til kærlighed, medfølelse og sindsro.

Hvordan du ved at holde hovedet koldt og hjertet varmt, i udfordrende mellemmenneskelige situationer, kan ændre en negativ atmosfære til noget mere konstruktivt og åbent.

Rum 5: Livskunst og formålet med dit liv

Kreativitet, kald og kommunikation.

Modul 5 handler om

Hvordan du kender forskel på den vise og livskloge stemme, der taler fra det ‘højere bevidste’ sted inde i dig, på den ene side – og de mange mindre bevidste indre stemmer, som udspringer af frygt, angst og selvbedrag på den anden.

Hvordan du finder dit personlige kald og følelse af formål med livet, og hvordan du virkeliggør den alment menneskelige tilskyndelse til at gøre en positiv forskel i verden, på din helt egen unikke måde.

Hvordan du kommunikerer med andre på en måde, hvor I ikke bare skiftes til at snakke, men hvor du skaber rum for en dyb, ærlig og autentisk kontakt.

Rum 6: Et ekstra øje på dit liv

Overblik, opmærksomhed og intuition.

Modul 6 handler om

Hvordan du udvikler din evne til at se de større mønstre i dit liv, så selv de tilsyneladende meningsløse og forvirrende begivenheder, i både fortid og nutid, kan få en helt ny betydning og dermed blive anledning til en dyb og varig transformation.

Hvordan du gennemskuer om din meditation og bevidsthedsudvikling leder dig i retning af mere vågenhed, klarhed og kærlighed. Eller om vi i virkeligheden, uforvarende, kommer til at bruge de fine værktøjer til at flygte fra livets uundgåelige smerte og dermed falder yderligere i søvn, i åndelig forstand.

Hvordan vi udvikler vores intuition, både indad til i forhold til hvilken retning vi skal vælge i livet, og udad til i forhold til andre mennesker.

Rum 7: Kronen på værket

Spiritualitet, tilknytning og transmission.

Modul 7 handler om

Hvordan vi orienterer os og finder hoved og hale i de uendeligt mange spirituelle retninger og tilbud, og hvordan vi hver især finder den vej, som lige netop passer til vores unikke baggrund, gemyt og temperament.

Hvordan vi opdager og frigør os fra de ting i livet, som ikke længere giver mening eller ikke er i overensstemmelse med vores livsformål, og som derfor fastholder os i vores livssituation og på vores aktuelle udviklingsstadie.

Hvordan vi alle – som regel uden selv at vide det – ’konstant transmitterer’ vores følelser, stemninger og andre bevidsthedstilstande til hinanden, og hvordan vi bevidst kan bruge denne naturlige ‘udstråling’ til at vække den inderste oprindelige essens eller værenskerne og åbne hjertet hos hinanden helt uden forklaringer eller ord.

Er du klar til at starte på 5D Mentorforløbet?