5D Mentorforløbet

med mentor, forfatter og selvudviklingspioner Ole Vadum Dahl


Er du deltager? Login her

Prøvetime i åndelig fitnessTilmeld dig forløbet

Helhedsorienteret udviklingsforløb

5D mentorforløbet er en helt unik mulighed for at lade dig inspirere, blive guidet af og få sparring fra Ole Vadum Dahl – en af Danmarks både mest erfarne og visionære formidlere af personlig og spirituel udvikling.
5D mentorforløbet er et helhedsorienteret forløb, hvor vi arbejder med 5 overordnede dimensioner af livet, nemlig krop, sind, ånd, kultur og natur. Heraf navnet 5D.

Hvad får du helt konkret med i 5D mentorforløbet?

Igennem et helt år har du nu mulighed for at deltage i ikke mindre end 20 intense live events via Zoom med Ole Vadum Dahl. Samtidig har du adgang til en kæmpe ‘on demand’ værktøjskasse bestående af over 75 timers video med guidede øvelser, processer, meditationer og inspirerende oplæg.

Ole tilbyder dig med dette unikke forløb, at du sammen med en gruppe af andre ligesindede forandringsparate mennesker kan bruge ham som mentor og trække på hans enorme indsigt og erfaring i forhold til at skabe mærkbare positive forandringer og udvikling på alle områder af dit liv.

 

Her er alt det du får på forløbet:

 

– Ti Tema-workshops – Live streams via Zoom
Mentorforløbet består af 10 temaer.
Den tredje onsdag hver måned fra kl. 19.00 – 21.30 – bortset fra februar (vinterferie) og juli (sommerferie) – afholder Ole en online aften-workshop, som tager afsæt i et nyt fascinerende aspekt af 5D-kosmologien.
De 10 tema-workshops bliver optaget på video, så du altid har mulighed for at se eller gense dem, hvis du enten ikke kan være med live eller har lyst til at repetere noget af stoffet. Dele af indholdet vil løbende blive klippet ud og tilføjet til det i forvejen store videoarkiv.

SE DATOER HER

 

– Ti Open space-event – Live streams via Zoom
Den første onsdag hver måned fra kl. 19-20 – bortset fra april (påskeferie) og august – besvarer Ole de spørgsmål, som  du og de andre deltagere måtte have om livet, kærligheden, relationerne etc., ligesom han vil give uvurderlige konkrete tips til  din personlige og bevidsthedsmæssige udvikling. Kom på banen med det, der måtte ligge dig på hjerte og oplev, hvordan Ole typisk besvarer selv teoretiske spørgsmål på en personlig måde, der giver masser af mulighed for udvikling.

SE DATOER HER

 

– Den store eksistentielle værktøjskasse – Guidning og udvikling når det passer dig
Ud over de mange live events har du også i et helt år adgang til en kæmpe værktøjskasse online, der er fyldt med fantastiske udviklingsredskaber, livstransformerende selvudviklingsmetoder, guidede øvelser, dybe guidede meditationer, artikler og tilhørende grafik til alle aspekter af dit liv.
Der er foreløbigt 70-80 timers videomateriale med Ole Vadum Dahl, som du har adgang til på dit medlemsområde 24/7, når det passer ind i din hverdag.

Værktøjskassen er inddelt i 8 rum, eller kategorier, hvoraf det første indeholder en introduktion til 5D-kosmologien og den pentagrale vision med en masse konkrete udviklingsværktøjer til din hverdag.
De øvrige 7 rum indeholder hver især den guldgrube af kraftfulde metoder til 7 forskellige livsområder og vigtige udviklingstemaer så som:
* Din krop og fysiske trivsel,
* Dine følelser og din seksualitet,
* Din selvfølelse og personlige gennemslagskraft,
* Dit hjerte og dine nære relationer,
* Dit personlige kald i livet og dine sociale færdigheder,
* Din intuition og evne til at se klart i dit liv,
* Din spiritualitet og dit forhold til det, der er større end dig som individ.

 

NB: De første to uger af dit mentorforløb får du adgang til det første rum i værktøjskassen, og fra forløbets tredje uge har du ubegrænset adgang til de øvrige 7 rum i ét år i alt. Tema-workshops har du ligeledes adgang til i et år som video-optagelser, og Open Space forløber over et år som live-events, der ikke bliver optaget.

Det udvidede forløb

Ud over det grundforløbet med tema-aftener, live events og den store ‘on demand’-værktøjskasse har du mulighed for at tilvælge personlig sparring med Ole Vadum Dahl.

Hvis du vælger det udvidede forløb vil du mødes med Ole via Zoom i en mindre gruppe fire gange over en 12 måneders periode. På hver mødegang er der afsat tid til, at du kan få personlig vejledning og guidning af Ole og samtidigt få stor glæde af og inspiration af de øvrige gruppemedlemmers spørgsmål, og processer.

Ved tilmeldingen har du mulighed for at vælge et gruppeforløb, som passer ind i din kalender.

Folder du mon hele dit potentiale ud?

7 vigtige områder af dit liv

Du vil gennem mentorforløbet få inspiration, konkrete redskaber og sparring til, hvordan du udvikler dig og folder dit fulde potentiale ud, indenfor 7 vigtige livsområder:
Læs mere

1 – Din krop, dens sundhed og din evne til at skabe struktur og stabilitet i dit liv.

2 – Din seksualitet, dine følelser og dit potentiale for at skabe flow og forandring. 

3 – Dit selvværd, dine grænser og din personlige gennemslagskraft.

4 – Kærligheden, dine nære relationer og dit hjertes kapacitet for healing og transformation.

5 – Din kreativitet, dit personlige kald og din evne til at kommunikere og udtrykke dig.

6 – Din intuition, din mentale klarhed og din evne til at se de arketypiske temaer i dit liv.

7 – Dit spirituelle liv, din dybeste værenskerne og dit forhold til det der er større end dig selv.

Måske genkender du de ovenstående hovedtemaer, som de livsområder, der er associeret med den klassiske yogas syv energicentre eller ‘chakras’. 

På mentorforløbet bruger vi chakrasystemet og dets 7 energicentre som en rigtig fin oversigt over livet, så vi sikrer os, at du gennemgår en balanceret udvikling, der omfatter hele din tilværelse.

Har du lyst til at være en del af et vågent og hjertevarmt fællesskab?

6 niveauer af ‘vi’ og ‘os’

Ole arbejder med 6 niveauer af fællesskab, og afhængigt af, hvor meget du har lyst til at involvere dig, kan du opleve mere eller mindre fællesskabsfølelse og samhørighed, med de andre deltagere på forløbet:
Læs mere

1 – Det situationsbestemte ‘vi’ – Den oplevelse af fællesskab, som opstår bare i kraft af at vi deltager på det samme forløb og på den samme live-stream.

 

2 – Det værdi- og interessebaserede ‘vi’ – En noget dybere fællesskabsfølelse, som vi har mulighed for at opleve, når vi er sammen om noget, der er vigtigt og meningsfuldt for os alle.

 

3 – Det personlige og fortrolige ‘vi’ – Et dybere og mere tilfredsstillende fællesskab, som opstår, når vi deler vores tanker, følelser og erfaringer med hinanden. Det opstår for mange deltagere under forløbet, fordi de vælger at mødes enten i den fysiske verden eller via Skype, Zoom el. lignende for at lave øvelser sammen.

 

4 – Det transformative fællesskab – En endnu dybere oplevelse af fællesskab, der opstår, når vi er vidne til hinandens frisættelse, fra gamle livshæmmende roller og reaktioner, og kommer i dybere kontakt med vores essens, vores inderste værenskerne.  

 

5 – Det ordløse transcendente ’vi’ – En intens ordløs oplevelse af en hjertevarm og ekstraordinært vågen fællesbevidsthed, der eksempelvis ofte opstår under de guidede meditationer, eller i forbindelse med Oles interaktioner med deltagerne, under de forskellige live-streams.   

 

6 – Det vise og kreative ‘vi’ – En udvidet fællesbevidsthed, hvor vi i fællesskab formidler visdom fra kollektive lag af den menneskelige bevidsthed.

 

Igennem mentorforløbets mange livestreams, inviterer Ole deltagerne til at opleve dybere og dybere lag af fællesskab og forbundethed med andre mennesker. 

For Ole Vadum Dahl har reel spiritualitet ikke noget at gøre med navlepilleri eller det han kalder for ‘legaliseret narcissisme’. En ægte udfoldelse af vores spirituelle potentiale indebærer ifølge Ole nødvendigvis, at vores kapacitet for venlighed og empati gradvist vokser, og at vi i højere og højere grad føler os forbundet med hinanden og livet. 

Det har været en stor overraskelse for rigtig mange, at det er muligt at opleve så meget fællesskab og samhørighed, som vi faktisk oplever på Ole Vadum Dahls mentorforløb, selvom det foregår online.

 

“ET sjælemøde er, når du og jeg for en stund bliver til et ordløst og kærligt ‘vi”
Ole Vadum Dahl

Vil du gerne undgå at falde tilbage til gamle mønstre i dit liv?

5 fantastiske måder du kan udvikle dig på

Noget af det helt unikke ved den pentagrale vision er beskrivelsen af de 5 udviklingsveje eller ‘op’er’, som Ole kalder dem. På mentorforløbet har du en unik mulighed for at gennemgå en bæredygtig og balanceret udvikling ved:
Læs mere

* At vokse op – dvs. fortsat at modnes som menneske og videreudvikle både din følelsesmæssige, seksuelle, kognitive, sociale, moralske og spirituelle intelligens etc. 

* At åbne op – dvs. fortsat at åbne hjertet og udvide din kapacitet for kærlighed, medfølelse og rummelighed.

* At rydde op – dvs. at kaste lys på dine skyggesider, få sluppet de ting i dit liv, som ikke længere giver mening at holde fast i og at få tilgivet dig selv og andre.

* At vågne op – dvs. at VÅGNE OP FRA de ubevidste og automatiske roller og reaktioner i dit liv og OP TIL din essens, din oprindelige spirituelle værenskerne.

* At lyse op – dvs. at gøre en positiv forskel i verden ved at dele den glæde, det nærvær, den mening og den kærlighed, du selv oplever mere og mere af, som en naturlig konsekvens af den pentagrale udviklingsproces.

 

I forbindelse med hvert af de 7 overordnede livsområder, vi gennemgår i mentorforløbet, har du mulighed for at arbejde intenst med de 5 udviklingsveje. Ole giver dig masser af konkrete tips til, hvordan du kan ‘oppe dig’ indenfor hvert af de 7 livsområder.

Hvis vi vil sikre os, at resultatet af vores personlige og spirituelle udviklingsarbejde holder på den lange bane, så vi ikke falder tilbage til gamle smertefulde temaer i vores liv, er det ifølge Ole Vadum Dahl nødvendigt at finde en god balance mellem at vokse op, at åbne op, at rydde op, at vågne op og at lyse op.

Hvordan har du det med dig selv?

4 slags selvfølelse på godt og mindre godt

Rigtig mange af de udfordringer vi har, ikke mindst i vores forhold til andre mennesker, har meget at gøre med vores selvfølelse. På mentorforløbet har vi derfor en særlig fokus på, hvordan vi har det med os selv.
Læs mere

* Din selvtillid – der typisk er et udtryk for, hvordan du oplever, at du præsterer og hvad du har opnået på forskellige områder af dit liv.

* Dit selvværd – som har rigtig meget at gøre med, hvor betydningsfuld du har følt dig i dine relationer gennem livet.

* Din selvrespekt – der typisk udspringer af dine idealer og livsværdier, og i hvor høj grad du føler, at du selv er i stand til at efterleve dem.

* Den essentielle selvfølelse – som er din umiddelbare frydefulde oplevelse af ‘bare at være’ uden hverken positive eller negative selvbilleder eller forestillinger om dig selv.   

 

Hver af de fire typer selvfølelse kræver sin helt egen unikke tilgang. Hvis vi eksempelvis forsøger at løse et problem med selvværdsfølelsen ved at booste vores selvtillid eller omvendt, vil det kun gøre ondt værre. 

Ole Vadum Dahl præsenterer dig gennem forløbet for mange virkningsfulde tilgange, der er særligt effektive i forhold til at arbejde med hver af de 4 slags selvfølelse.

 

“Forholdet til andre bliver aldrig bedre end dit forhold til dig selv”
Ole Vadum Dahl

Hvem er du?

3 lag af dig og din oplevelse af identitet

En af de helt store ‘åbenbaringer’, for deltagerne på Ole Vadum Dahls kursus- og mentorforløb, er de 3 lag af identitet, som Ole kalder for hhv. det reaktive, det kreative og det essentielle selv.
Læs mere

Gennem hele mentorforløbet, har du mulighed for at opdage, hvor meget mere bæredygtig og virkningsfuld en selvudviklingsproces kan være – også på den lange bane – når vi har et særligt fokus på de 3 lag af identitet.

Ole vil igen og igen demonstrere, hvilke muligheder vi har, for en virkelig dyb og positivt livsomvæltende udvikling, når vi målrettet arbejder med:

 

1 – Dit reaktive selv – der er det lag af dig som går på autopilot, når du bliver taget af din indre kritiker, din overansvarlige side, perfektionisten, den lidt for flinke side, den selvudslettende, den præstationsangste, den dømmende, den nærtagende eller andre sider af din personlighed, som måske af og til kører dig rundt i manegen – og som slår skår i dine relationer og livskvalitet.

2 – Dit kreative selv – der er det modne og selvansvarlige lag af dig, hvorfra du er i stand til at reflektere over dig selv og dine relationer. Det er her hvor du ikke længere forsøger at fremstille dig selv i et bestemt lys men tvært imod tør at være ærlig og autentisk overfor andre og åbne hjertet overfor dem.  

3 – Dit essentielle selv – der er din dybeste oplevelse af identitet, en ordløs vågen og empatisk oplevelse af ‘jeg er’ uden nogen former for selvbilleder, narrativer eller forestillinger om dig selv.

 

Mange hundrede mennesker har allerede oplevet store kvantespring i deres udvikling og livskvalitet, efter at de i praksis har oplevet at ‘vågne op fra’ det reaktive selvs livshæmmende mønstre og reaktioner, at ‘vokse op’ og realisere et modent kreativt selv, og at ‘vågne op til’ det essentielle selv, vores dybeste oplevelse af identitet.

 

“Personligheden er de evigt skiftende former vi antager, når vi i dybeste forstand glemmer hvem vi er”.
Ole Vadum Dahl

Passer mentorforløbet til dig og det sted du er i din udvikling?

2 måder du kan få det fulde udbytte af mentorforløbet på

Mentorforløbet er en fantastisk guldgrube af de allermest kraftfulde og virkningsfulde metoder indenfor personlig og spirituel udvikling, som Ole har samlet sammen fra hele verden og videreudviklet gennem de sidste mere end 40 år.
Læs mere

* For det første kan du vælge at deltage på en måde, hvor du lader Ole være en mentor, der, trin for trin, guider dig igennem en intens veltilrettelagt udviklingsproces og tilmed hjælper dig med, gradvist at opbygge din egen personlige essentielle livspraksis. Derfor også navnet ‘mentorforløbet’. 

* For det andet, kan du vælge at bruge et helt år til at opbygge en kæmpe værktøjskasse, som du kan ‘plukke i’ efter lyst og behov, når det passer dig.

Uanset om du er relativt ny i forhold til selvudvikling og meditation, eller om du har mange års erfaring, vil der være masser af brugbare redskaber, som du kan bruge til at gøre en positiv forskel for dig selv og andre. Ole Vadum Dahls banebrydende pentagrale vision vil give dig helt nye vinkler og tilgange til udvikling, som du med sikkerhed aldrig er stødt på tidligere.

Har du brug for overblik og en klar rød tråd?

1 billede på hele dit liv og hele din udviklingsrejse

Noget af det mest fascinerende ved billeder er, at de kan indeholde enorme mængder information, og give en oplevelse af sammenhæng og overblik på samme tid.
Læs mere

Den pentagrale vision kommer til udtryk som et helt særligt mangedimensionelt billede, som du kan se hele dit liv og din udvikling i, når først du har lært det at kende.

Ole Vadum Dahls pentagram fungerer både som et meget præcist landkort i forhold til dig og din udvikling, og er samtidigt et spejl, som du kan se dine egne erfaringer, potentialer, muligheder og vilkår i. Det er derfor dine egne konklusioner og din egen sandhed, du kommer frem til ved at arbejde med modellen.

Velkommen til 5D Mentorforløbet og den pentagrale vision.

Om Ole Vadum Dahl

Ole Vadum Dahl grundlagde i 1998 ID Academy – et af Nordens mest succesfulde private kursus- og uddannelsesvirksomheder indenfor coaching, psykoterapi og Mindfulness.

Siden 2010 har Ole Vadum Dahl undervist på sit eget mentorforløb, et intensivt 1-2-årigt udviklingsforløb for mennesker, der gerne vil få den åndelige dimension til at gå op i en højere enhed med det almindelige gode praktiske hverdagsliv.

I den forbindelse har han udviklet en unik essentiel livspraksis, som nu allerede gør en stor forskel i flere tusinde menneskers liv. Det er denne essentielle livspraksis, han nu tager online og kombinerer med den pentagrale vision.

Ole er både kendt for sin unikke evne til at gøre ellers svære emner og temaer let forståelige gennem sin jordnære og underholdende formidlingsstil, og for verbalt og nonverbalt at skabe en atmosfære af rummelighed og nærvær, som i høj grad understøtter menneskers udvikling.

“Realisme er ikke at tro på fortællingerne om dine egne begrænsninger, men at kunne se de muligheder der hele tiden viser sig i det næste nu”

– Ole Vadum Dahl

Den Pentagrale Vision

En ny og banebrydende helhedsforståelse af dig og dit liv

Ole Vadum Dahl har udviklet en unik ny 5-dimensionel holografisk forståelsesramme, som sætter os mennesker, og vores kæmpe udviklingspotentiale, i et helt nyt og langt mere sammenhængende perspektiv, end tidligere kendte modeller for menneskelig trivsel og udvikling. Han kalder modellen for ‘Den pentagrale vision’.

Ordet pentagral er en sammensætning af ordene penta, der betyder fem, og ‘integral’, som er et andet ord for holistisk eller helhedsorienteret.

Han bruger ordet vision, fordi denne nye kosmologi er kommet til ham, som en lang række holografiske billeder. Billederne består af trekanter, pentagoner (femkanter) og pentagrammer (femtakkede stjerner), der smukt fletter sig ind i hinanden, nærmest som et fraktal-mønster.

På Ole Vadum Dahls online 5D mentorforløb bruger vi den pentagrale vision til at skabe overblik, sammenhæng og en klar rød tråd i det intense udviklingsforløb, som du hermed er inviteret til at deltage i.

Jeg er positivt forvandlet på et dybt plan

Med en sjælden helhedsforståelse guider Ole en gennem det klassiske chakrasystem på en dyb, detaljeret og omsættelig måde.

Vi har fået en anvendelig vejledning i hvordan vi tager de sublime kvaliteter fra vores meditation og implementerer dem i vores daglige liv, så oplevelsen af de glimt man kan få ikke bare bliver begrænset til meditationen, men breder sig ud i ens dagligdag.
Det er fantastisk at mærke den fælles resonans og gruppefølelse, selv når vi sidder hver for sig over ID WEB.

Jeg er positivt forvandlet på et dybt plan og møder nu livet og mine medmennesker på en mere konstruktiv og indfølende måde.
Jeg kommer herfra med en proppet “værktøjskasse” – til gavn for mig selv og alle omkring mig.

– Torben Askegaard

 

“Ole’s erfaring indenfor moderne vestlig psykologi, kombineret med en stor viden om østens meditation og bevidsthedsudvikling, yder et fantastisk grundlag for undervisningen på mentor uddannelsen.”

– Tine Hallum, ID Mentor og LifeCoach

 

Og på trods af forskellighederne i de studerenes spiritualitet fra traditionel kristne, ateistiske, shamanistiske til østlige former for meditation, begynder de  at se større sammenhænge mellem de forskellige sprog og symboler.

– Tomas Friis, ID Mentor

Oles undervisning tænder lys i mit hjerte

Bare at lytte og mærke hans nærvær har en beroligende og samtidig lysende effekt.

Jeg har i forvejen en rimelig jævnlig meditationspraksis både hjemme på puden og ude i naturen. Og jeg har arbejdet med chakraerne i 3 årtier.

Under introen kunne jeg fornemme, at Oles undervisning ville give et løft til min praksis, og jeg må sige, at den fornemmelse er blevet indfriet til stor glæde og udvidet bevidsthed.

Jeg har fået mange spændende øvelser og virkelig brugbare meditationer. Meditationerne under livestreams er fantastiske, hvor jeg mærker forbindelsen både til Ole og de andre i gruppen.

Jeg mærker en indre glæde og fred, som jeg hurtigt kan få kontakt med, hvis den bliver overdøvet af noget andet.

Så jeg har fået en mere stabil og inderlig kontakt med min essens, selvom det stadig kræver træning at fremkalde den i hverdagen med meget gøren.

Jeg har fået nogle enkle og brugbare redskaber til det personlige arbejde, og jeg er så meget længere på vejen end før disse uger. De har gjort en afgørende forskel i både mit ydre og indre travle liv.

Jeg kan på det varmeste anbefale forløbet, hvis du ønsker at ændre noget i dit liv.

Med venlig hilsen
Krestine

Jeg glæder mig til endnu et år på mentorforløbet

TAK for et yderste berigende mentorforløb som sluttede i tirsdags. Jeg har åbnet op, er vågnet op, vokset op og har rydde op,  og måske lyst lidt mere op. Jeg er blevet mere groundet, tør stå mere ved mig selv og mine holdninger og siger dem med en større ro, har fået et lidt kærligere forhold til min søn, og er mindre angst ift min søvn.
Jeg har ikke prøvet et lignende udviklingsforløb i mine mange mange års rejse indenfor personlig udvikling.  Jeg har skrevet det før – du er god til at favne, anerkende og faciliterer og materialet er af et højt fagligt niveau. Jeg troede ikke jeg ville få så meget, som  jeg har fået, da jeg meldte mig til forløbet.

Jeg glæder mig til endnu et år på mentorforløbet.

– Marianne

Har du spørgsmål?

10 + 4 =