Mentorforløbet

Personlig og Spirituelt Udviklingsforløb

 

Inspiration, sparring & udvikling med Ole Vadum Dahl

 

 

Læs modulbeskrivelsenTilmeld dig forløbet

Personlig og spirituelt udviklingsforløb

Forløbet har opstart tirsdag den 5. oktober.

Mentorforløbet er et veltilrettelagt personligt og spirituelt selvudviklingsforløb på 8 moduler (et til hvert livsområde) – spækket med over 50 timers undervisning, fantastiske guidede meditationer, live-undervisning og gruppesparring med din Mentor Ole Vadum Dahl.

Du får en kæmpe værktøjskasse, der er fyldt med udviklingsredskaber, livstransformerende selvudviklingsmetoder, guidede selvudviklingsprocesser, dybe guidede meditationer, artikler og grafikker til hvert eneste af dine livsområder.

Forløbet kan følges hen over de 24 fastlagte uger, i takt med at Ole tager fat på et nyt modul og tema hver tredje uge, eller du kan hoppe direkte til det livsområde, hvor du har brug for ny inspiration til din videre udvikling. Efter det indledende 3-ugers modul, frigiver vi alle de resterende 7 moduler inde på dit kursus- og medlemsområde.

Hvad får du helt konkret med i kursus og mentorforløbet?

9 unikke ingredienser i en samlet pakke

1. Live webinar med Ole Vadum Dahl hver tredje uge

Fra den 5. oktober har du mulighed for at deltage live hver tredje uge og lade dig inspirere og guide af en  af Danmarks absolut mest visionære og erfarne undervisere og mentorer indenfor personlig og spirituel udvikling.

2. Erfaringsbaserede svar på dine spørgsmål

Hver live-stream afsluttes med en Q&A, hvor du har mulighed for at stille spørgsmål til Ole og få svar på netop de emner, som er relevante og vigtige for dig. Ole er kendt for at besvare selv teoretiske spørgsmål på en personlig og interaktiv måde, der ikke blot giver indsigt men også samtidigt skaber mulighed for personlig udvikling for dem der spørger.

3. Personlig sparring med Ole
Som noget nyt har du nu mulighed for at deltage i en mindre mentorgruppe på 5-7 personer, hvor der er sat tid af til, at du kan få personlig sparring fra Ole og samtidigt få glæde af at opleve Oles svar og guidninger af de andre deltagere i gruppen. Gruppen mødes med Ole via Zoom to gange i løbet af de 24 uger men kan også vælge at mødes som en selvstyrende udviklingsgruppe ind imellem de planlagte mødeaftener med Ole.
De to sparrings-sessioner varer hver 2-3 timer og er nu inkluderet i prisen for mentorforløbet.
4. kursuslektioner når det passer dig
Da alle livestreams bliver optaget og efterfølgende lagt ud på medlemsområdet, har du mulighed for både at være med live via Zoom eller on demand, når det passer ind i din kalender.
5. Nyt video og tekstmateriale hver tredje uge
Ud over et live webinar hver tredje uge bliver der til hvert modul også frigivet nye videoer, guidede meditationer, artikler, praktiske øvelser m.m
6. Mulighed for at downloade videoer og skriftligt materiale
Se eller gense videoerne og lad dig guide og inspirere, når det passer dig, uanset om du er on- eller offline. Hent det fantastiske undervisningsmateriale ned på din mobil, Ipad eller computer og  brug det der, hvor du har de bedste rammer for at få fuldt udbytte ud af materialet.
7. En kæmpe værktøjskasse med konkrete metoder og processer
Ud over de mange videoer og andre undervisningsmaterialer som vi løbende tilføjer til forløbet gennem alle 24 uger, frigiver vi allerede i den fjerde kursusuge et omfattende videomateriale med guidede meditationer, guidede selvudviklingsprocesser, spændende og inspirerende lektioner og meget andet med Ole.
Du kan her finde videoer, hvor Ole faciliterer dybe meditative processer, og en lang række af de positivt livstransformerende selvudviklingsmetoder, som han er stødt på eller selv har udviklet gennem fire årtier.
Du behøver altså ikke at vente, til de livstemaer der er allermest relevante for dig, dukker op i forløbet. Efter 3 uger er der psykologiske og spirituelle redskaber på forløbets medlemsområde til alle områder af dit liv fra kroppen og dens velvære til følelser og seksualitet, selvfølelse og personlig gennemslagskraft, kærlighed og nære relationer, kommunikation og personligt kald, intuition og klarhed og  til den spirituelle dimension af dig og dit liv.
8. Forslag til øvelser og hjemmeopgaver
For at kunne bruge de mange øvelser, processer og guidede meditationer bedst muligt og få dem anvendt og integreret i din formodentlig travle hverdag, vil Ole lægge forslag ud til forskellige hjemmeopgaver og træningsprogrammer, så du får det bedste grundlag for at vælge mellem de mange øvelser og få det optimale ud af dem.
9. En unik indre GPS til din indre rejse
Med i pakken får du også ‘den pentagrale vision’, der er en ny  og banebrydende visuel model, som du kan bruge til at navigere i dit liv og din udvikling og til at sætte alle dine hidtidige oplevelser med selvudvikling og meditation ind i  en unik forståelsesramme. Uanset om du har lidt eller rigtig meget erfaring med terapi, coaching, selvudvikling eller meditation, tør vi godt love dig, at du her har mulighed for at se den røde tråd i dit liv og din udvikling og få brikkerne til at falde på plads på en helt ny måde.

Hvorfor kunne mentorforløbet være noget for netop dig?

8 rigtig gode grunde til at deltage

Der kan være rigtig mange gode grunde til at deltage i mentorforløbet med Ole Vadum Dahl. Her er bare 8 af dem:
Læs mere

1 – Fordi den spirituelle dimension af dig og dit liv, ikke blot er en fritidsinteresse men en nødvendighed for din trivsel og livskvalitet. Desuden har du brug for at lade dig inspirere af en virkelig erfaren mentor, der reelt har gået vejen selv.

 

2 – Fordi du ønsker at blive guidet og undervist af en mentor, der, med hjertevarme og masser af humor, bringer spiritualitet og livets store spørgsmål helt ned på jorden. Samtidig gør han den spirituelle dimension af tilværelsen, til noget vi lever i praksis, i stedet for blot at forholde os teoretisk til det.

 

3 – Fordi du godt kunne bruge en kæmpe værktøjskasse med konkrete psykologiske og spirituelle redskaber, til hele dit liv.

 

4 – Fordi du gerne vil finde den røde tråd i dit liv og din udvikling – og få sat alle dine spirituelle og eksistentielle erfaringer ind i en fascinerende ny forståelsesramme.

 

5 – Fordi du gerne vil have nye kraftfulde redskaber til at bryde ud af hamsterhjulet, være mere kreativ med dit liv og i det hele taget sætte din sjæl fri.

 

6 – Fordi du ønsker en ny og mere bæredygtig tilgang til personlig udvikling, som gør det muligt at folde dit fulde potentiale ud, på en måde, der også holder på den lange bane.

 

7 – Fordi du har lyst til at gøre hele dit liv til en meningsfuld, spændende og glædesfyldt udviklingsrejse.

 

8 – Fordi du gerne vil blive bedre til at få den spirituelle dimension, af dig og dit liv, til at gå op i en højere enhed, med din almindelige (hverdagsliv) travle hverdag.

Folder du mon hele dit potentiale ud?

7 vigtige områder af dit liv

Du vil gennem mentorforløbet få inspiration, konkrete redskaber og sparring til, hvordan du udvikler dig og folder dit fulde potentiale ud, indenfor 7 vigtige livsområder:
Læs mere

1 – Din krop, dens sundhed og din evne til at skabe struktur og stabilitet i dit liv.

2 – Din seksualitet, dine følelser og dit potentiale for at skabe flow og forandring. 

3 – Dit selvværd, dine grænser og din personlige gennemslagskraft.

4 – Kærligheden, dine nære relationer og dit hjertes kapacitet for healing og transformation.

5 – Din kreativitet, dit personlige kald og din evne til at kommunikere og udtrykke dig.

6 – Din intuition, din mentale klarhed og din evne til at se de arketypiske temaer i dit liv.

7 – Dit spirituelle liv, din dybeste værenskerne og dit forhold til det der er større end dig selv.

Måske genkender du de ovenstående hovedtemaer, som de livsområder, der er associeret med den klassiske yogas syv energicentre eller ‘chakras’. 

På mentorforløbet bruger vi chakrasystemet og dets 7 energicentre som en rigtig fin oversigt over livet, så vi sikrer os, at du gennemgår en balanceret udvikling, der omfatter hele din tilværelse.

Har du lyst til at være en del af et vågent og hjertevarmt fællesskab?

6 niveauer af ‘vi’ og ‘os’

Ole arbejder med 6 niveauer af fællesskab, og afhængigt af, hvor meget du har lyst til at involvere dig, kan du opleve mere eller mindre fællesskabsfølelse og samhørighed, med de andre deltagere på forløbet:
Læs mere

1 – Det situationsbestemte ‘vi’ – Den oplevelse af fællesskab, som opstår bare i kraft af at vi deltager på det samme forløb og på den samme live-stream.

 

2 – Det værdi- og interessebaserede ‘vi’ – En noget dybere fællesskabsfølelse, som vi har mulighed for at opleve, når vi er sammen om noget, der er vigtigt og meningsfuldt for os alle.

 

3 – Det personlige og fortrolige ‘vi’ – Et dybere og mere tilfredsstillende fællesskab, som opstår, når vi deler vores tanker, følelser og erfaringer med hinanden. Det opstår for mange deltagere under forløbet, fordi de vælger at mødes enten i den fysiske verden eller via Skype, Zoom el. lignende for at lave øvelser sammen.

 

4 – Det transformative fællesskab – En endnu dybere oplevelse af fællesskab, der opstår, når vi er vidne til hinandens frisættelse, fra gamle livshæmmende roller og reaktioner, og kommer i dybere kontakt med vores essens, vores inderste værenskerne.  

 

5 – Det ordløse transcendente ’vi’ – En intens ordløs oplevelse af en hjertevarm og ekstraordinært vågen fællesbevidsthed, der eksempelvis ofte opstår under de guidede meditationer, eller i forbindelse med Oles interaktioner med deltagerne, under de forskellige live-streams.   

 

6 – Det vise og kreative ‘vi’ – En udvidet fællesbevidsthed, hvor vi i fællesskab formidler visdom fra kollektive lag af den menneskelige bevidsthed.

 

I løbet af de 24 uger, inviterer Ole deltagerne til at opleve dybere og dybere lag af fællesskab og forbundethed med andre mennesker. 

For Ole Vadum Dahl har reel spiritualitet ikke noget at gøre med navlepilleri eller det han kalder for ‘legaliseret narcissisme’. En ægte udfoldelse af vores spirituelle potentiale indebærer ifølge Ole nødvendigvis, at vores kapacitet for venlighed og empati gradvist vokser, og at vi i højere og højere grad føler os forbundet med hinanden og livet. 

Det har været en stor overraskelse for rigtig mange, at det er muligt at opleve så meget fællesskab og samhørighed, som vi faktisk oplever på Ole Vadum Dahls mentorforløb, selvom det foregår online.

 

“ET sjælemøde er, når du og jeg for en stund bliver til et ordløst og kærligt ‘vi”
Ole Vadum Dahl

Vil du gerne undgå at falde tilbage til gamle mønstre i dit liv?

5 fantastiske måder du kan udvikle dig på

Noget af det helt unikke ved den pentagrale vision er beskrivelsen af de 5 udviklingsveje eller ‘op’er’, som Ole kalder dem. På mentorforløbet har du en unik mulighed for at gennemgå en bæredygtig og balanceret udvikling ved:
Læs mere

* At vokse op – dvs. fortsat at modnes som menneske og videreudvikle både din følelsesmæssige, seksuelle, kognitive, sociale, moralske og spirituelle intelligens etc. 

* At åbne op – dvs. fortsat at åbne hjertet og udvide din kapacitet for kærlighed, medfølelse og rummelighed.

* At rydde op – dvs. at kaste lys på dine skyggesider, få sluppet de ting i dit liv, som ikke længere giver mening at holde fast i og at få tilgivet dig selv og andre.

* At vågne op – dvs. at VÅGNE OP FRA de ubevidste og automatiske roller og reaktioner i dit liv og OP TIL din essens, din oprindelige spirituelle værenskerne.

* At lyse op – dvs. at gøre en positiv forskel i verden ved at dele den glæde, det nærvær, den mening og den kærlighed, du selv oplever mere og mere af, som en naturlig konsekvens af den pentagrale udviklingsproces.

 

I forbindelse med hvert af de 7 overordnede livsområder, vi gennemgår i forløbets 21 sidste uger, har du mulighed for at arbejde intenst med de 5 udviklingsveje. Ole giver dig masser af konkrete tips til, hvordan du kan ‘oppe dig’ indenfor hvert af de 7 livsområder.

Hvis vi vil sikre os, at resultatet af vores personlige og spirituelle udviklingsarbejde holder på den lange bane, så vi ikke falder tilbage til gamle smertefulde temaer i vores liv, er det ifølge Ole Vadum Dahl nødvendigt at finde en god balance mellem at vokse op, at åbne op, at rydde op, at vågne op og at lyse op.

Hvordan har du det med dig selv?

4 slags selvfølelse på godt og mindre godt

Rigtig mange af de udfordringer vi har, ikke mindst i vores forhold til andre mennesker, har meget at gøre med vores selvfølelse. På mentorforløbet har vi derfor en særlig fokus på, hvordan vi har det med os selv.
Læs mere

* Din selvtillid – der typisk er et udtryk for, hvordan du oplever, at du præsterer og hvad du har opnået på forskellige områder af dit liv.

* Dit selvværd – som har rigtig meget at gøre med, hvor betydningsfuld du har følt dig i dine relationer gennem livet.

* Din selvrespekt – der typisk udspringer af dine idealer og livsværdier, og i hvor høj grad du føler, at du selv er i stand til at efterleve dem.

* Den essentielle selvfølelse – som er din umiddelbare frydefulde oplevelse af ‘bare at være’ uden hverken positive eller negative selvbilleder eller forestillinger om dig selv.   

 

Hver af de fire typer selvfølelse kræver sin helt egen unikke tilgang. Hvis vi eksempelvis forsøger at løse et problem med selvværdsfølelsen ved at booste vores selvtillid eller omvendt, vil det kun gøre ondt værre. 

Ole Vadum Dahl præsenterer dig gennem forløbet for mange virkningsfulde tilgange, der er særligt effektive i forhold til at arbejde med hver af de 4 slags selvfølelse.

 

“Forholdet til andre bliver aldrig bedre end dit forhold til dig selv”
Ole Vadum Dahl

Hvem er du?

3 lag af dig og din oplevelse af identitet

En af de helt store ‘åbenbaringer’, for deltagerne på Ole Vadum Dahls kursus- og mentorforløb, er de 3 lag af identitet, som Ole kalder for hhv. det reaktive, det kreative og det essentielle selv.
Læs mere

Gennem hele mentorforløbet, har du mulighed for at opdage, hvor meget mere bæredygtig og virkningsfuld en selvudviklingsproces kan være – også på den lange bane – når vi har et særligt fokus på de 3 lag af identitet.

Ole vil igen og igen demonstrere, hvilke muligheder vi har, for en virkelig dyb og positivt livsomvæltende udvikling, når vi målrettet arbejder med:

 

1 – Dit reaktive selv – der er det lag af dig som går på autopilot, når du bliver taget af din indre kritiker, din overansvarlige side, perfektionisten, den lidt for flinke side, den selvudslettende, den præstationsangste, den dømmende, den nærtagende eller andre sider af din personlighed, som måske af og til kører dig rundt i manegen – og som slår skår i dine relationer og livskvalitet.

2 – Dit kreative selv – der er det modne og selvansvarlige lag af dig, hvorfra du er i stand til at reflektere over dig selv og dine relationer. Det er her hvor du ikke længere forsøger at fremstille dig selv i et bestemt lys men tvært imod tør at være ærlig og autentisk overfor andre og åbne hjertet overfor dem.  

3 – Dit essentielle selv – der er din dybeste oplevelse af identitet, en ordløs vågen og empatisk oplevelse af ‘jeg er’ uden nogen former for selvbilleder, narrativer eller forestillinger om dig selv.

 

Mange hundrede mennesker har allerede oplevet store kvantespring i deres udvikling og livskvalitet, efter at de i praksis har oplevet at ‘vågne op fra’ det reaktive selvs livshæmmende mønstre og reaktioner, at ‘vokse op’ og realisere et modent kreativt selv, og at ‘vågne op til’ det essentielle selv, vores dybeste oplevelse af identitet.

 

“Personligheden er de evigt skiftende former vi antager, når vi i dybeste forstand glemmer hvem vi er”.
Ole Vadum Dahl

Passer mentorforløbet til dig og det sted du er i din udvikling?

2 måder du kan få det fulde udbytte af mentorforløbet på

Mentorforløbet er en fantastisk guldgrube af de allermest kraftfulde og virkningsfulde metoder indenfor personlig og spirituel udvikling, som Ole har samlet sammen fra hele verden og videreudviklet gennem de sidste mere end 40 år.
Læs mere

* For det første kan du vælge at deltage på en måde, hvor du lader Ole være en mentor, der, trin for trin, guider dig igennem en intens veltilrettelagt udviklingsproces og tilmed hjælper dig med, gradvist at opbygge din egen personlige essentielle livspraksis. Derfor også navnet ‘mentorforløbet’. 

* For det andet, kan du vælge at bruge de 24 uger til at opbygge en kæmpe værktøjskasse, som du kan ‘plukke i’ efter lyst og behov, når det passer dig.

Uanset om du er relativt ny i forhold til selvudvikling og meditation, eller om du har mange års erfaring, vil der være masser af brugbare redskaber, som du kan bruge til at gøre en positiv forskel for dig selv og andre. Ole Vadum Dahls banebrydende pentagrale vision vil give dig helt nye vinkler og tilgange til udvikling, som du med sikkerhed aldrig er stødt på tidligere.

Der er i det hele taget flere øvelser og processer i værktøjskassen, end du overhovedet vil kunne nå at gennemgå, på det halve år, som forløbet varer. Derfor vil du stadig have adgang til hele materialet i minimum 2 år, efter afslutningen af forløbet.

Har du brug for overblik og en klar rød tråd?

1 billede på hele dit liv og hele din udviklingsrejse

Noget af det mest fascinerende ved billeder er, at de kan indeholde enorme mængder information, og give en oplevelse af sammenhæng og overblik på samme tid.
Læs mere

Den pentagrale vision kommer til udtryk som et helt særligt mangedimensionelt billede, som du kan se hele dit liv og din udvikling i, når først du har lært det at kende.

Ole Vadum Dahls pentagram fungerer både som et meget præcist landkort i forhold til dig og din udvikling, og er samtidigt et spejl, som du kan se dine egne erfaringer, potentialer, muligheder og vilkår i. Det er derfor dine egne konklusioner og din egen sandhed, du kommer frem til ved at arbejde med modellen.

Velkommen til mentorforløbet og den pentagrale vision.

Om Ole Vadum Dahl

Ole Vadum Dahl grundlagde i 1998 ID Academy – et af Nordens mest succesfulde private kursus- og uddannelsesvirksomheder indenfor coaching, psykoterapi og Mindfulness.

Siden 2010 har Ole Vadum Dahl undervist på sit eget mentorforløb, et intensivt 1-2-årigt udviklingsforløb for mennesker, der gerne vil få den åndelige dimension til at gå op i en højere enhed med det almindelige gode praktiske hverdagsliv.

I den forbindelse har han udviklet en unik essentiel livspraksis, som nu allerede gør en stor forskel i flere tusinde menneskers liv. Det er denne essentielle livspraksis, han nu tager online og kombinerer med den pentagrale vision.

Ole er både kendt for sin unikke evne til at gøre ellers svære emner og temaer let forståelige gennem sin jordnære og underholdende formidlingsstil, og for verbalt og nonverbalt at skabe en atmosfære af rummelighed og nærvær, som i høj grad understøtter menneskers udvikling.

“Realisme er ikke at tro på fortællingerne om dine egne begrænsninger, men at kunne se de muligheder der hele tiden viser sig i det næste nu”

– Ole Vadum Dahl

Den Pentagrale Vision

En ny og banebrydende helhedsforståelse af dig og dit liv

Ole Vadum Dahl har udviklet en unik ny 5-dimensionel holografisk forståelseramme, som sætter os mennesker, og vores kæmpe udviklingspotentiale, i et helt nyt og langt mere sammenhængende perspektiv, end tidligere kendte modeller for menneskelig trivsel og udvikling. Han kalder modellen for ‘Den pentagrale vision’.

Ordet pentagral er en sammensætning af ordene penta, der betyder fem, og ‘integral’, som er et andet ord for holistisk eller helhedsorienteret.

Han bruger ordet vision, fordi denne nye kosmologi er kommet til ham, som en lang række holografiske billeder. Billederne består af trekanter, pentagoner (femkanter) og pentagrammer (femtakkede stjerner), der smukt fletter sig ind i hinanden, nærmest som et fraktal-mønster.

På Ole Vadum Dahls 24 ugers online mentorforløb bruger vi den pentagrale vision til at skabe overblik, sammenhæng og en klar rød tråd i det intense udviklingsforløb, som du hermed er inviteret til at deltage i.

Pris for Kursus- og Mentorforløbet med Ole Vadum Dahl

Jeg er positivt forvandlet på et dybt plan

Med en sjælden helhedsforståelse guider Ole en gennem det klassiske chakrasystem på en dyb, detaljeret og omsættelig måde.

Vi har fået en anvendelig vejledning i hvordan vi tager de sublime kvaliteter fra vores meditation og implementerer dem i vores daglige liv, så oplevelsen af de glimt man kan få ikke bare bliver begrænset til meditationen, men breder sig ud i ens dagligdag.
Det er fantastisk at mærke den fælles resonans og gruppefølelse, selv når vi sidder hver for sig over ID WEB.

Jeg er positivt forvandlet på et dybt plan og møder nu livet og mine medmennesker på en mere konstruktiv og indfølende måde.
Jeg kommer herfra med en proppet “værktøjskasse” – til gavn for mig selv og alle omkring mig.

– Torben Askegaard

 

“Ole’s erfaring indenfor moderne vestlig psykologi, kombineret med en stor viden om østens meditation og bevidsthedsudvikling, yder et fantastisk grundlag for undervisningen på mentor uddannelsen.”

– Tine Hallum, ID Mentor og LifeCoach

 

Og på trods af forskellighederne i de studerenes spiritualitet fra traditionel kristne, ateistiske, shamanistiske til østlige former for meditation, begynder de  at se større sammenhænge mellem de forskellige sprog og symboler.

– Tomas Friis, ID Mentor

Oles undervisning tænder lys i mit hjerte

Bare at lytte og mærke hans nærvær har en beroligende og samtidig lysende effekt.

Jeg har i forvejen en rimelig jævnlig meditationspraksis både hjemme på puden og ude i naturen. Og jeg har arbejdet med chakraerne i 3 årtier.

Under introen kunne jeg fornemme, at Oles undervisning ville give et løft til min praksis, og jeg må sige, at den fornemmelse er blevet indfriet til stor glæde og udvidet bevidsthed.

Jeg har fået mange spændende øvelser og virkelig brugbare meditationer. Meditationerne under livestreams er fantastiske, hvor jeg mærker forbindelsen både til Ole og de andre i gruppen.

Jeg mærker en indre glæde og fred, som jeg hurtigt kan få kontakt med, hvis den bliver overdøvet af noget andet.

Så jeg har fået en mere stabil og inderlig kontakt med min essens, selvom det stadig kræver træning at fremkalde den i hverdagen med meget gøren.

Jeg har fået nogle enkle og brugbare redskaber til det personlige arbejde, og jeg er så meget længere på vejen end før disse uger. De har gjort en afgørende forskel i både mit ydre og indre travle liv.

Jeg kan på det varmeste anbefale forløbet, hvis du ønsker at ændre noget i dit liv.

Med venlig hilsen
Krestine

Spørgsmål og svar til Mentorforløbet

Hvornår foregår det?

Datoer og tidspunkter for del 1 – efteråret 2021:

Livestreams med Ole: Hver 3. tirsdag fra den 5. oktober fra kl. 19-21. Der vil være en kort Spørgsmål/Svar (Q&A) session over Zoom ca. den sidste halve time.

Nyt indhold: Ca. hver tredje uge, når et nyt modul starter.

Adgang: Fra tirsdag den 5. oktober.

Hvor længe varer de enkelte livestreams?

Mellem halvanden og to timer inklusive efterfølgende Q og A.

Er der mulighed for sparring i forbindelse med dialogerne efter hver livestream?

Ja, Ole Vil besvare spørgsmål omkring de temaer, øvelser og processer, som hver live stream præsenterer.

Kan man få personlig sparring på de forskellige Q og A’s?

Nej, det vil der typisk ikke være tilstrækkeligt med tid til, men Ole har ry for  at besvare teoretiske og praktiske spørgsmål  på en meget personlig måde, så svarene ikke kun bliver mentale. 

Hvad får jeg som deltager ud over livestream?

Masser af supplerende tekster, over 35 timers videoundervisning, øvelser, spørgsmål til reflektion og erfaringsdeling fra Ole Vadum Dahls 40 års erfaringer med personlig og spirituel udvikling, guldkorn om livet og meget andet. Der vil blive lagt nyt indhold ud på medlemssiden løbende.

Hvem henvender forløbet sig til?

Alle som ønsker at få del i Oles erfaringer gennem fire årtier, og som gerne vil have deres spiritualitet til at gå op i en højere enhed med det almindelige praktiske hverdagsliv.

Kan man få udbytte af forløbet, selv om man har meget erfaring med personlig og spirituel udvikling?

Ja. Den pentagrale vision og kosmoloogi giver  så mange nye vinkler på livet og på  udvikling, at selv meget erfarne mennesker med årtiers erfaring vil  kunne blive stærkt inspirerede og få nogle af de svar, som de måske altid har manglet.

Hvis vi ser på den guldgrube af øvelser og processer, som Ole giver i løbet af de 24 uger, ville mange professionelle alene  af den grund kunne hente meget til deres egen praksis og undervisning.
Er der noget religiøst eller en bestemt ideologi bag forløbet?

Nej, bestemt ikke. Ole skelner klart mellem religion på den ene side og spiritualitet på den anden.

Religion definerer han som tro, der er baseret på bestemte religiøse dogmer og institutionaliserede ritualer og leveregler, mens han forstår spiritualitet som en indre udforskningsproces, hvor du selv finder din egen indre sandhed og mening med livet.

Ole refererer dog ofte til den praktiske essoteriske del af de gamle religiøse traditioner, fordi hans erfaring er, at vi kan hente rigtig meget inspiration fra både kristendom, taoisme, buddhisme, sufisme mv., når vi ser bort fra dogmerne og ’nøjes’ med at udforske den praktiske del og den dybere visdom, som findes i alle de gamle visdomstraditioner.

Hvad mener Ole Vadum Dahl med ordet spirituel?
Han skelner klart mellem religion, new age spiritualitet, okkultisme, eksistentiel spiritualitet og bevidsthedsspiritualitet.
Ole fokuserer udelukkende på to af de ovenstående typer spiritualitet:
1. eksistentiel spiritualitet, hvor vi reflekterer over livet, dets mening og sammenhænge.
2. bevidsthedsspiritualitet hvor vores primære fokus er at vågne op til vores essens, den dybeste inderste værenskerne og at åbne hjertet og udvikle vores menneskelighed.

Har du flere spørgsmål?

5 + 4 =