Mentorforløbet del 1

24 ugers online forløb | Ole Vadum Dahl

 

Inspiration, sparring & udvikling i et nyt perspektiv

 

 

Se infomødet om forløbetTilmeld dig forløbet

Inspiration, Sparring & Udvikling

På ID Web Academys Mentorforløb får du helt nye perspektiver på livet, inspiration til at udvikle din egen unikke spirituelle livspraksis og en virkelig værdifuld erfaringsbaseret sparring fra Ole Vadum Dahl – en af Danmarks absolutte grand old men, indenfor personlig og spirituel udvikling.

Du får en enestående mulighed for at sætte gang i en dyb og varig personlig udviklingsproces – og få din spirituelle udvikling og det almindelige gode hverdagsliv til at gå op i en højere enhed, når du sammen med Ole Vadum Dahl, får live online undervisning, dialoger over zoom, øvelser, guidede meditationer, artikler, videoer m.m

Du vil kunne få et stort udbytte af dette forløb, uanset om du er relativt ny i forhold til personlig og spirituel udvikling, eller om du allerede har mange år på bagen.

Din indgang til en essentiel livspraksis

– Få en helt ny forståelse af dig selv og dit liv.

– Få sat din hidtidige erfaring med personlig og spirituel udvikling ind i en langt større og meget mere sammenhængende forståelsesramme.

– Få konkrete redskaber til at udvikle dig både følelsesmæssigt, mentalt, socialt og bevidsthedsmæssigt.

– Få svar på, hvorfor du måske som så mange andre jævnligt falder tilbage til gamle mønstre, og få kraftfulde metoder til at bryde ud af hamsterhjulet og til at folde dit fulde potentiale ud på en mere langtidsholdbar måde.

– Få sparring i forhold til, hvordan du  får din spirituelle udvikling og det almindelige gode hverdagsliv til at gå op i en højere enhed.

Den Pentagrale Vision

Ole Vadum Dahl har udviklet en ny og banebrydende 5-dimensionel holografisk forståelse af os mennesker og vores kæmpe udviklingspotentiale. Den kalder han for ‘Den pentagrale vision’.

Ordet pentagral er en sammensætning af ordene penta, der betyder fem, og ‘integral’, som er et andet ord for holistisk eller helhedsorienteret.

Ole bruger ordet vision, fordi denne nye kosmologi er kommet til ham, som en lang række holografiske billeder. Billederne består af pentagoner (femkanter) og pentagrammer (femtakkede stjerner), der smukt fletter sig ind i hinanden, nærmest som et fraktal-mønster.

“Realisme er ikke at tro på fortællingerne om dine egne begrænsninger, men at kunne se de muligheder der hele tiden viser sig i det næste nu”

– Ole Vadum Dahl

Mentor-forløbet

med Ole Vadum Dahl

Mentorforløbet løber over 24 uger og koster 6800 kr. Se mere om prisen længere nede på siden.

Modulernes indhold er tilrettelagt, så de svarer til de temaer og livsområder, som er associeret med de syv chakras indenfor den klassiske yoga.

Hvis du kender til chakraerne i forvejen, vil vi godt love dig, at du bliver undervist i chakras på en måde, som du aldrig har oplevet før. Du vil få en ny og dybere forståelse for de enkelte chakras og hvordan de fungerer, hver især og i forhold til hinanden. 

De 7 moduler & Intro-modul

0. modul: Intro

Generelt om forløbets struktur og chakraerne

 

1. modul: Rammerne for forandring

Stabilitet, sikkerhed og sundhed 

2. modul: Bevægelse og flow

Seksualitet, følelser og forandring

3. modul: Pondus og personlig gennemslagskraft

Styrke, selvværd og sunde grænser

4. modul: Hjerterum og kærlighedens helende kraft

Rummelighed, mod og medfølelse

 

5. modul: Ord som forvandler

Indre stemmer, kald og kommunikation

6. modul: Den sjette sans

Visioner, indsigt og intuition

7. modul: Kronen på værket

Spiritualitet, tilknytning og transmission

 

Om Ole Vadum Dahl

Ole Vadum Dahl grundlagde i 1998 ID Academy – et af Nordens mest succesfulde private kursus- og uddannelsesvirksomheder indenfor coaching, psykoterapi og Mindfulness.

 Siden 2010 har Ole Vadum Dahl undervist på sit eget mentorforløb, et intensivt 1-2-årigt udviklingsforløb for mennesker, der gerne vil få den åndelige dimension til at gå op i en højere enhed med det almindelige gode praktiske hverdagsliv.

I den forbindelse har han udviklet en unik essentiel livspraksis, som nu allerede gør en stor forskel i flere tusinde menneskers liv. Det er denne essentielle livspraksis, han nu tager online og kombinerer med den pentagrale vision.

Ole er både kendt for sin unikke evne til at gøre ellers svære emner og temaer let forståelige gennem sin jordnære og underholdende formidlingsstil, og for verbalt og nonverbalt at skabe en atmosfære af rummelighed og nærvær, som i høj grad understøtter menneskers udvikling.

Pris for Mentorforløbet med Ole Vadum Dahl (del 1)

“Ole’s erfaring indenfor moderne vestlig psykologi, kombineret med en stor viden om østens meditation og bevidsthedsudvikling, yder et fantastisk grundlag for undervisningen på mentor uddannelsen.”

– Tine Hallum, ID Mentor og LifeCoach

Og på trods af forskellighederne i de studerenes spiritualitet fra traditionel kristne, ateistiske, shamanistiske til østlige former for meditation, begynder de  at se større sammenhænge mellem de forskellige sprog og symboler.

– Tomas Friis, ID Mentor

Spørgsmål og svar til Mentorforløbet

Hvornår foregår det?

Datoer og tidspunkter for del 1 – efteråret 2021:

Livestreams med Ole: Hver 3. onsdag fra den 8. september fra kl. 19-21. Der vil være en kort Spørgsmål/Svar (Q&A) session over Zoom ca. den sidste halve time hver onsdag.

Nyt indhold: Løbende gennem forløbet.

Adgang: Fra mandag den 6. september.

Hvor længe varer de enkelte livestreams?

Mellem halvanden og to timer inklusive efterfølgende Q og A.

Er der mulighed for sparring i forbindelse med dialogerne efter hver livestream?

Ja, Ole Vil besvare spørgsmål omkring de temaer, øvelser og processer, som hver live stream præsenterer.

Kan man få personlig sparring på de forskellige Q og A’s?

Nej, det vil der typisk ikke være tilstrækkeligt med tid til, men Ole har ry for  at besvare teoretiske og praktiske spørgsmål  på en meget personlig måde, så svarene ikke kun bliver mentale. 

Hvad er det udvidede online mentorforløb?

Det udvidede mentorforløb er endnu ikke planlagt for efteråret.

Her får du alle lektioner, live streams, øvelser, artikler mv. som på det ordinære forløb, men samtidigt deltager du sammen med 6-7 andre i en mentorgruppe via Zoom. Her vil I mødes tre gange i løbet af de 24 uger, og du  har her mulighed for at få 20-30 minutters personlig sparring per gang, samtidigt med at du kan lade dig inspirere af de andre deltageres udveksling med Ole. Hver sparrings-møde vil altså vare 2-3 timer, afhængigt af behovet hos deltagerne.

Hvor hurtig skal jeg være, for at jeg kan være sikker på, at der er en plads til mig på de udvidede forløb.

Da der i sagens natur kun er et begrænset antal pladser på det udvidede forløb, skal du ikke vente for længe. Vi annoncerer, når pladserne er besat.

Hvad får jeg som deltager ud over livestream?

Masser af supplerende tekster, videoer, grafik osv. med øvelser, spørgsmål til reflektion, erfaringer fra Ole Vadum Dahls 40 års erfaringer med personlig og spirituel udvikling, guldkorn om livet og meget andet. Der vil blive lagt nyt indhold ud på medlemssiden løbende.

Hvem henvender forløbet sig til?

Alle som ønsker at få del i Oles erfaringer gennem fire årtier, og som gerne vil have deres spiritualitet til at gå op i en højere enhed med det almindelige praktiske hverdagsliv.

Kan man få udbytte af forløbet, selv om man har meget erfaring med personlig og spirituel udvikling?

Ja. Den pentagrale vision og kosmoloogi giver  så mange nye vinkler på livet og på  udvikling, at selv meget erfarne mennesker med årtiers erfaring vil  kunne blive stærkt inspirerede og få nogle af de svar, som de måske altid har manglet.

Hvis vi ser på den guldgrube af øvelser og processer, som Ole giver i løbet af de 14 uger, ville mange professionelle alene  af den grund kunne hente meget til deres egen praksis og undervisning.
Er der noget religiøst eller en bestemt ideologi bag forløbet?

Nej, bestemt ikke. Ole skelner klart mellem religion på den ene side og spiritualitet på den anden. Religion definerer han som tro, der er baseret på bestemte religiøse dogmer og institutionaliserede ritualer og leveregler, mens han forstår spiritualitet som en indre udforskningsproces, hvor du selv finder din egen indre sandhed og mening med livet. Ole refererer dog ofte til den praktiske essoteriske del af de gamle religiøse traditioner, fordi hans erfaring er, at vi kan hente rigtig meget inspiration fra både kristendom, taoisme, buddhisme, sufisme mv., når vi ser bort fra dogmerne og ’nøjes’ med at udforske den praktiske del og den dybere visdom, som findes i alle de gamle visdomstraditioner.

Hvad mener Ole Vadum Dahl med ordet spirituel?
Han skelner klart mellem religion, new age spiritualitet, okkultisme, eksistentiel spiritualitet og bevidsthedsspiritualitet.
Ole fokuserer udelukkende på to af de ovenstående typer spiritualitet:
1. eksistentiel spiritualitet, hvor vi reflekterer over livet, dets mening og sammenhænge.
2. bevidsthedsspiritualitet hvor vores primære fokus er at vågne op til vores essens, den dybeste inderste værenskerne og at åbne hjertet og udvikle vores menneskelighed.

Har du flere spørgsmål?

14 + 12 =