ID Psykoterapeut Uddannelsen

En holistisk psykoterapeut uddannelse, der uddanner (frem)tidens mest efterspurgte psykoterapeuter.
Se næste holdopstartUdfyld ansøgningsskema

Psykoterapi med visioner og sjæl

Er du på udkig efter en psykoterapeut uddannelse, som er holistisk, arbejder med det hele menneske og har en jordnær, praktisk spiritualitet med, som en rød tråd gennem hele forløbet?

Og er det samtidig vigtigt, at gå på et af Danmarks førende psykoterapeutiske uddannelsessteder og læse en psykoterapeut uddannelse, der er kvalitetsgodkendt af Dansk Psykoterapeut Forening?

ID Academys psykoterapeut uddannelse er det hele og mere til, fordi uddannelsen bygger på en kæmpe erfaring og er samtidigt visionær, med andre ord, uddannelsen udvikler sig, så den peger ind i fremtidens behov.

Der er brug for dig og dine kompetencer

Hos os får du en praktisk uddannelse på et højt fagligt niveau, der på baggrund af vores holistiske tilgang, giver dig en sjældent set teoretisk og metodisk bredde og en dyb klientforståelse, så du kan møde dine kommende klienter i øjenhøjde, uanset hvor de er henne i deres liv.

Der kommer et enormt behov for kompetente og holistiske psykoterapeuter i de kommende år på grund af de kriser, som verden er gået igennem og stadig befinder sig i.

Samtidig søger mange mennesker helhedsorienterede terapeuter, der kan hjælpe med de mere gængse livsproblematikker (udfordringer med selvfølelsen, parforholdet og andre relationer, chok og traumer, sorg, tab og angst), men også forstå de dybere eksistentielle- og spirituelle tematikker, der sætter fokus på livets store spørgsmål.

Den type terapeut bliver du – med en kunnen der rækker langt udover sædvanlig terapi. Derfor synes vi, at ID Academy er et rigtig godt bud, på dit valg af psykoterapeut uddannelse.

Som ID psykoterapeuter møder vi mennesker i øjenhøjde, hjælper dem igennem problemer, udfolder deres potentialer og vejleder dem på vejen tilbage til dem selv.

“Takket være ID Psykoterapeut Uddannelsen, kan jeg hjælpe klienter med livets mange udfordringer. Jeg har fået alle de metoder og værktøjer, som jeg har brug for”
Daniel, ID Psykoterapeut

ID Academys Psykoterapeut uddannelse

Den 4-årige ID Psykoterapeut uddannelse har eksisteret siden 1998 og er grundlagt af Ole Vadum Dahl. Uddannelsen i psykoterapi bliver løbende videreudviklet, og er derfor altid på forkant med de krav som terapeuter og klienter stiller.

Du kan gennemføre psykoterapeut uddannelsen på Sjælland i København og Køge, samt i Jylland, hvor afdelingen ligger i Århus. Uddannelsen koster 39.500,- om året og inkluderer blandt andet 24 undervisningsdage og 5 faglige supervisioner. Du skal sende en ansøgning før du kan blive optaget.

Psykoterapeut uddannelse hos ID

1. år: Terapi i øjenhøjde

Både børn og voksne udvikler sig gennem genkendelige og veldokumenterede psykologiske udviklingsstadier. 

Dem bliver du grundigt introduceret til og du lærer de psykoterapeutiske metoder og værktøjer, som er effektive til hvert stadies særlige udfordringer.

Læs års- og modulbeskrivelserne for første år. 

En 4 årig uddannelse som psykoterapeut

2. år: Terapi i udvikling

Nu går vi dybere ned i de helt tidlige udviklingsstadier og introducerer dig til de stadier, vi kan nå som voksne.

Du udbygger din værktøjskasse med kraftfulde psykoterapeutiske metoder og tilgange til at arbejde med gængse temaer i voksenlivet.

Læs års- og modulbeskrivelserne for andet år.

3. år på uddannelsen

3. år: Terapi i praksis

Du lærer at “sætte” dit terapeutiske rum og at starte klientforløb op. Du får nemlig eksterne klienter på 3. året.

Vi flytter nu fokus til typiske eksistentielle temaer, som ofte er anledningen til, at mennesker opsøger en psykoterapeut.

Læs års- og modulbeskrivelserne for tredje år.

4. årig uddannelse til Psykoterapeut

4. år: Særlige kompetencer i terapi

På dit sidste år skal du have to specialiseringer i henholdsvis chok- og traumeterapi og transpersonlig psykoterapi. Herefter skal du skrive certificeringsopgave og til en eksamen, hvorefter du kan kalde dig certificeret ID Psykoterapeut.

Læs års- og modulbeskrivelserne for fjerde år.

Vi er godkendt og medlem af Dansk Psykoterapeut Forening.

ID Psykoterapeuters stærke terapeutiske fundament

ID Psykoterapeut Uddannelsen er blandt Danmarks bedste uddannelser indenfor psykoterapi. Vores uddannelse bygger på en stor erfaring og et stærkt fundament af identitetsorienteret- og integral psykoterapi. Herunder præsenterer vi det fundament, som du får med dig fra vores 4-årige ID Psykoterapeut Uddannelse.

Integral Psykoterapi

ID i ID Psykoterapi, står for integral og dynamisk og i integral psykoterapi inddrager vi så mange perspektiver på os mennesker som muligt. Det betyder for dig som psykoterapeut… Ifølge den anerkendte integrale filosof og psykolog Ken Wilber, inddrager integral psykoterapi altid nedenstående fem elementer i sin tilgang til terapi.

1. Mange perspektiver

I integral psykoterapi anser vi det for meget vigtigt, at vi har så mange perspektiver på mennesker og vores udvikling som muligt. ID psykoterapi inddrager derfor både den kropslige, psykiske, spirituelle, sociale og ydre fysiske dimension af os i terapien.

Kroppen Sprog og signaler.
Sindet Tanker og følelser.
Ånden Sjælen, den indre stemme og kald.
Kulturen: Relation og påvirkning fra andre.
Naturen

2. Forskellige udviklingsstadier- og niveauer

Vi hjælper bedst mennesker, når vi møder dem i øjenhøjde; Når vi forstår, rummer og arbejder med dem ud fra den alder og modenhed de har, den livsfase de er i og det udviklingsstadie de befinder sig på.

✓ Genkend menneskers udviklingsstadie- og proces.
✓ Udvælge den terapeutiske tilgang der hjælper bedst.

Erfaringen med integral psykoterapi viser, at diverse terapeutiske metoder er mere eller mindre virkningsfulde – ikke kun i forhold til forskellige typer menneskelige problemer – men også i forhold til forskellige livs- og udviklingsfaser.

3. Parallelle livsområder og udviklingsspor

Integrale psykoterapeuter har for øje, at udviklingsmæssigt kan mennesker være forskellige steder henne på forskellige områder, f.eks. kan vi være:

 • Mentalt avancerede, men følelsesmæssigt umodne.
 • Have en høj social intelligens, mens den kognitive udvikling sakker bagud.

Dette kan have betydning for, hvor godt vi fungerer på forskellige livsområder og skal derfor være med i udvælgelsen af de terapeutiske værktøjer til den enkelte klient.

4. Skiftende tilstande

Vi befinder os i løbende skiftende sindstilstande hver dag. Sommetider er vi rationelle, for dernæst at være emotionelle. Andre gange kan vi være nærværende, for derefter at blive åndsfraværende. Vores sindstilstand har betydning fordi,

 • Vores sindstilstand er helt afgørende for såvel vores dømmekraft som vores valg.
 • Den i høj grad påvirker forholdet til både os selv og andre.
 • Vi ser skiftende sindstilstande som et resultat af, hvilken side af personligheden, vi er identificeret med og møder livssituationer ud fra.

Som ID psykoterapeut hjælper du mennesker med at opdage, integrere og bryde identifikationen med automatiske og ubevidste sider af personligheden. Således bliver det muligt at møde livet fra mere konstruktive og kreative sindstilstande.

5. Forskellige typer

I integral psykoterapi har vi den erfaring, at menneskers respons på og behov for forskellige tilgange til terapi også kan variere ganske meget, afhængigt af om deres personlighedstype f.eks er:

 • primært mental eller følelsesmæssig,
 • abstrakt eller konkret,
 • intuitiv eller rationel,
 • introvert eller ekstravert
 • og mange flere.

En ID-terapeut bliver derfor uddannet til at genkende og forstå forskellige personlighedstyper, så hun eller han bedst muligt kan imødekomme en klients reaktioner, dybere bevæggrunde og særlige terapeutiske behov.

“Som ID Psykoterapeuter hjælper vi mennesker med at blive mere bevidste, med at bryde mønstre, finde ny retning i livet, udvikle nye kompetencer, løse indre konflikter og føle sig mere hele og godt tilpas med sig selv og andre.”
– Ole Vadum Dahl, stifter

 

ID og Identitetsorienteret Psykoterapi

Udover at ‘ID’ i ID Psykoterapi står for integral og dynamisk, refererer ‘ID’ også til, at vi har et stærkt fokus på menneskers identitet og selvfølelse indenfor ID Psykoterapi. Herunder introducerer vi vores grundlæggende tilgang til terapi og udvikling i ID Psykoterapi.

De 3 lag af identitet

Hvis vi ikke udvikler mennesker i terapi, sætter vi blot plaster på deres problemer ved at lære dem at håndtere problemer bedre. Derfor er selvets udvikling, det primære område vi sætter ind på i ID Psykoterapi. 

ID Psykoterapeuter arbejder med 3 lag af identitet, som grundsten i vores holistiske tilgang til terapi:

 • 1. lag: Det reaktive selv, hvor vi opdager de tilstande af os selv (tanker, følelser og roller som vi identificerer os med ), der volder problemer i livet og begynder at arbejde med at forstå hvorfor og finde indre styrker.
 • 2. lag: Det kreative selv, hvor vi tager styringen for vores adfærd, ved aktivt at vælge hvilken del af os selv, som skal reagerer (og hvordan) i alle livssituationer.
 • 3. lag: Det essentielle selv, hvor vi kommer om bag vores identitets mange former og oplever os selv uden dom – men som vi er født. Helt unikke og utrolige.

I arbejdet med de 3 lag af identitet, træner vi vores klienter i “at se sig selv” fra flere perspektiver og i at kunne disidentificere sig fra sine tanker, følelser og roller – og de labels, som vi har fået sat på os. 

Dette udvikler en ny del af os selv, et modent kreativt selv, hvor vi kommer bag om os selv, tager selvansvar og udvikler en større autencitet og tilfredshed med livet.

De 7 psykologiske retninger

Noget af det unikke ved ID psykoterapi er, at vi ikke lader os begrænse af én af de traditionelle terapeutiske retningers mere snævre forståelsesramme og metodevalg. 

I stedet benytter vi os af den unikke indsigt i det menneskelige sind, som de hver især har bidraget med. Vi har valgt at inddrage følgende 7 hovedtraditioner, og i praksis på uddannelsen bliver flere retninger også inddraget undervejs.

Adfærds- og kognitiv psykologi, relationel / systemisk psykologi, psykodynamisk psykoterapi, eksistentiel- og humanistisk psykologi og transpersonlig psykoterapi.

De 7 Forandringsprincipper

Ole Vadum Dahl, grundlægger af ID psykoterapi, gjorde den opdagelse, at der er 7 forandringsprincipper, som ligger bag de ellers tilsyneladende forskellige retninger indenfor psykologi og psykoterapi: 

Bevidstgørelse, Mønsterafbrydelse, Reorientering, Motivation, Kompetenceudvikling, Energibalancering og Integration.

Denne viden sætter dig i stand til at arbejde holistisk med dine klienters problematikker og udvikling. Når du forstår de 7 grundlæggende psykoterapeutiske forandringsprincipper, sikrer du, at dine klienters udvikling er dyb og langtidsholdbar. 

Psykospirituel uddannelse

Hos os praktiserer vi bevidsthedsspiritualitet, hvilket betyder, at vi arbejder med at genopdage ‘hvem vi er’ og vågne op til den fantastiske verden, som er omkring os.

Vi afsøger hvem vi er bag vores egos mange identificeringer med vores tanker, følelser og roller. Langsomt vågner vi op i vores oprindelige værenskerne (vores essens) hvorfra vi oplever livet dybt indefra, med den kærlighed, glæde og tillid, som vi blev født med. 

Bevidsthedsspiritualiteten er en rød tråd igennem alle fire år og er det åndelige aspekt i den holistiske psykoterapi, det essentielle selv i vores arbejde med ‘de 3 lag af identitet’ og den transpersonlige retning i psykologien.

Under bevidsthedsarbejdet oplever mange at føle mere kærlighed, medfølelse og forbundenhed, samtidig med at intuitionen bliver stærkere og troen på noget større end os selv vokser frem – uden at nogen skal definere for dig, hvad dette ‘større’ er.

Der er brug for dig og dine kompetencer

Der vil være et enormt behov for kompetente og holistiske psykoterapeuter i de kommende år på grund af de kriser, som verden er gået igennem og stadig befinder sig i.

På ID Academy har vi som et af Danmarks absolut førende psykoterapeutiske uddannelsessteder et rigtig godt bud på en uddannelse, der ruster dig til at tage dig af alt lige fra udfordringer omkring selvfølelsen, problemer i parforholdet og andre relationer, chok og traumer, sorg, tab og angst, og ikke mindst de eksistentielle kriser der sætter fokus på livets store spørgsmål.

 

Selvbevidsthed og ID Psykoterapi

Vi uddanner mennesker med både faglige og menneskelige kompetencer. Det er den menneskelige relation, der heler vores klienter. Men vi kan ikke være ordentligt til stede med vores klienter, hvis vi som terapeut, selv sidder fast i vores egen bagage.

Forudsætningen for god psykoterapi er derfor, at vi selv er fortrolige med vores egne skyggesider. Derfor er det en vigtig del af psykoterapeut uddannelsen, at du som studerende gennemgår en dyb personlig udvikling, hvor du erkender, accepterer og integrerer både positive og negative sider af din egen personlighed.

Pris for Psykoterapeut uddannelsen

/ per år

Som kursist på psykoterapeut uddannelsen får du,

24 dages undervisning (6 moduler a' 4 dage)

Teorioplæg.
Praktiske værktøjer.
Demoer af øvelser.
Færdighedstræning.
Spørgsmål og underviser-feedback.
Gruppesparring.
Meditationer m.m.

ID Psykoterapi: Et holistisk terapeutisk fundament

Integral psykoterapi.
✓ Krop, sind, ånd, kultur og natur.
3 lag af identitet.
7 psykologiske retninger.
7 forandringsprincipper.
Psykospirituel uddannelse.
Metoder og værktøjer.

5 x 4 timers gruppesupervision

Træn det terapeutiske håndværk.
Feedback på terapeutrollen.
Supervision på metoder og modeller.
Spørgsmål og svar ovenpå moduler.

En årlig evaluering fra supervisor

Evaluering af egenudvikling.
Skriftlig feedback af, og fokuspunkter på, de terapeutiske kompetencer.

Gratis grundbøger og supplerende materialer

3-5 grundbøger.
Undervisningsmaterialer som pdf.

Kom til øveaftener på ID Academy

2 månedlige øveaftener.
✓ Træn med kursister fra alle årgange.
Feedback på terapeutrollen.

Nye kompetencer og jobmuligheder

Selvstændig ID Psykoterapeut.
Nye kompetencer i nuv. stilling.
Nye stillinger i samme branche.
Nye jobmuligheder i nye brancher.

Hjælp andre mennesker på livets vej

Hjælp med livets udfordringer.
Udvikl klienters selvfølelse.
Udvikl klienters identitetsforstålse.
Vejled klienter ‘hjem’ mod deres essens.

En gave for livet: Din egen udvikling

Din egen udviklingsrejse.
Træf nye livsvalg.
Nye typer relationer.
Nye livsmuligheder.

Ansøgning & Tilmelding

Før du kan tilmelde dig, skal du indsende en ansøgning, hvor du fortæller lidt om dig selv.

Herefter følger en optagelsessamtale med en studievejleder, hvorefter du får tilsendt et optagelsesbrev med link til din endelige tilmelding.

eller få tilsendt vores ansøgningsguide ⬎

Uddannelsessteder & Studiestarter i København, Køge og Århus.

København

Østerbrogade 79, 2100 København Ø.

Læs mere om psykoterapeut uddannelsen i København

Køge

Århus

Frederiksgade 77C, 8000 Århus C.

Læs mere om psykoterapeut uddannelsen i Århus

Har du brug for yderligere information?

Find svar på dine spørgsmål

Scroll lidt længere ned ad siden og se vores FAQ, med svar på gængse spørgsmål.

Find praktiske oplysninger

Find oplysninger som fx adresser, mødedatoer, mødetider og studiekrav.

Bliv kontaktet af IDs studievejleder

Vores studievejledere sidder klar til at svare på dine spørgsmål.

Deltag i vores infomøder

Vi afholder løbende infomøder i København, Køge, Århus og online.

ID Psykoterapi samler alt det bedste.

I dag går det op for flere og flere professionelle psykoterapeuter, at tilsyneladende forskellige, eller endda ofte modstridende psykologiske teorier, i virkeligheden supplerer hinanden og hver især bidrager med vigtige og uundværlige brikker, til forståelsen af os som mennesker.

Hertil kommer, at de forskellige psykoterapeutiske metoder, trods forskellige terminologier og kliniske “stilarter”, meget ofte benytter sig af de samme grundlæggende terapeutiske virkemidler og forandringsprincipper.

Noget af det helt unikke ved ID psykoterapi er, at vi i stedet for at lade os begrænse af én af de traditionelle terapeutiske retningers mere snævre forståelsesramme og metodevalg, arbejder indenfor en sammenhængende og dynamisk “integral” forståelsesramme.

Det er vores erfaring, at vi kan være meget mere effektive i vores arbejde, med at hjælpe mennesker med at løse deres problemer og udfolde deres menneskelige potentiale, hvis vi arbejder integralt og identitetsorienteret.

“ID Academy er sted, hvor der er rummelighed og man bliver imødekommet som et helt menneske med tanker, følelser og behov.”

– Jørgen H., ID Psykoterapeut

“Det bedste ved ID Academy, det har været den personlige udvikling. Den måde jeg har rykket mig på, på alle aspekter er helt vild.” 

– Karina F., ID Psykoterapeut

Med en uddannelse fra ID kan kalde dig Psykoterapeut MPF

Medlem af Dansk Psykoterapeutforening

Spørgsmål og svar

Psykoterapeut uddannelse adgangskrav?

Optagelseskravene til Psykoterapeut uddannelsen justeres løbende i forhold til Dansk Psykoterapeutforenings optagelseskriterier. Det betyder, at du efter endt uddannelse på ID Academy har mulighed for at søge om optagelse i Dansk Psykoterapeutforening, hvis du ønsker medlemskab i den forening.

Du kan ansøge om optagelse via 3 kvoter:

 1. Studierelevant mellemlang eller lang videregående uddannelse og 3 års erhvervserfaring indenfor feltet.
 2. Anden mellemlang eller lang videregående uddannelse og erhvervserfaring med mellemmenneskelig kontakt.
 3. Hvis du ikke lever op til kvote 1 eller 2, kan du søge ind via kvote 3 – dette er vores dispensationsordning.

Hvis ikke du opfylder nogle af kravene i nedenstående 3 kvoter, så kontakt studievejlerne om dine muligheder for optagelse på ID Academy. Vi oplever, at relevant erfaring bliver glemt eller vurderet “ikke erfaring nok”, derfor, tag en snak med en studievejleder.

Her læser du mere om de 3 kvoter.

Hvordan er ansøgning-og betalingsprocessen?

Vores ansøgningsprocedure har 5 trin:

 1. Du skal udfylde og indsende vores ansøgningsskema.
2. Studievejlederen læser ansøgningen igennem og aftaler en optagelsessamtale.
3. I har en optagelsessamtale, hvor du får at vide, om du er optaget.
4. Er du optaget modtager du en skriftlig godkendelse.
5. Du tilmelder dig første studieår.

Indsend din ansøgning til afdeling København eller Køge her eller Indsend din ansøgning til afdeling Aarhus her.

Du kan tilmelde dig psykoterapeutuddannelsen, lige så snart din ansøgning er blevet godkendt og du har haft en optagelsessamtale med en studievejleder.

Hvad kan jeg som psykoterapeut?

På ID Academy’s psykoterapeutuddannelse får du både teoretisk indsigt og praktiske metoder til at kunne arbejde psykoterapeutisk med “almindelige” menneskers problemer. Det er altså ikke en uddannelse, som i sig selv vil klæde dig på til at arbejde med egentlige sindslidelser i psykopatologisk forstand.

Det er meget vigtigt for os, at dine kommende terapi-klienter er i trygge hænder hos dig, og det forudsætter at:

 • Du er er i stand til at vurdere, hvilke psykologiske problemstillinger, som ligger indenfor dit kompetenceområde, og hvilke der kræver henvisning til anden behandling.
 • Du er grundigt trænet i at finde terapeutiske helhedsløsninger på en etisk forsvarlig måde.
 • Du er fagligt blevet klædt rigtig godt på til at kunne hjælpe mennesker med en bred vifte af de mest almindeligt forekommende følelsesmæssige og eksistentielle problemer.
Hvilke problemstillinger kan jeg arbejde med?

Vi har tilrettelagt vores psykoterapeutuddannelse efter, at du, som eksamineret psykoterapeut fra ID Academy, skal kunne hjælpe mennesker med typiske temaer så som:

 • lavt selvværd eller dårlig selvtillid,
 • tilbøjelighed til selvkritik eller selvforagt,
 • livshæmmende overbevisninger og forestillinger,
 • fastlåste, utilfredsstillende sociale roller og samspilsmønstre,
 • parforholds-, seksualitets- og familieproblemer og kriser,
 • posttraumatisk stress efter chok og traumer,
 • stress og udbrændthed,
 • eksistentielle kriser i forbindelse med livsovergange, sygdom, dødsfald eller andre former for personlige tab,
 • lettere misbrugsproblematikker og mindre ikke-livstruende spiseforstyrrelser,
 • uhensigtsmæssige vaner, adfærdsmønstre og tilbøjelighed til at overreagere følelsesmæssigt i almindelige livssituationer.
Hvor kan jeg arbejde som psykoterapeut?

Som psykoterapeut kan du starte egen klinik, men uddannelsen åbner også op til nye jobmuligheder. Nogle får nye jobmuligheder i samme branche og andre søger nye brancher og nye typer stillinger.

Mange af vores kursister bruger psykoterapeutuddannelsen som et ekstra lag, oven på deres nuværende kompetencer. Dette giver dem en helt særlig profil, som åbner særlige muligheder for dem.

Det er ofte set, at kursister finder nye jobs allerede under uddannelsen. 

Bliver min udvikling og kompetencer løbende evalueret?

Ved afslutningen af hvert år, vil du i forbindelse med den faglige supervision, deltage i en evalueringssamtale, hvor du modtager nyttig feedback om din faglige og personlige udvikling, fra lærerne og dine medstuderende.

Hovedpunkterne i denne evalueringssamtale, vil blive udarbejdet til en kortfattet skriftlig udtalelse, som hjælp til din egen og undervisernes hukommelse, i det fremtidige forløb på psykoterapeutuddannelsen.

Kan jeg arbejde ved siden af studiet?

Ja, det er faktisk det, som de fleste kursister gør.

Uddannelsen er tilrettelagt på en måde, hvor de fleste kan få det til at hænge sammen med deres arbejdsgiver. Vores moduler lægger 6×4 dage (torsdag fra kl. 15.00, fredag, lørdag og søndag fra kl. 10.00)

Kan jeg se datoer for alle modulerne?

Ja, vi planlægger altid et år frem, så alle datoer kan blive offentliggjort hurtigst muligt. Vi gør dog opmærksom på, at ændringer kan forekomme.

Du finder alle datoerne her. (åbner i nyt vindue)

Hvornår møder man og hvordan forløbet et modul?

Mødetider
Torsdag: kl. 15.00 – 21.00
Fredag: kl. 10.00 – 17.30
Lørdag: kl. 10.00 – 17.30
Søndag: kl. 10.00 – 16.00

Modulernes opbygning
Som kursist møder du ind og undervisningsdagen starter typisk med en meditation, efterfulgt af en “runde”, som er en status på hvordan man har det eller ens egen indsigt ind i modulets tema.

Dernæst fortsætter dagen med en veksling af underviseroplæg, demoer af modeller, praktiske øvelser og øvegrupper.

Der er typisk to små indlagte pauser og en frokostpause på ca. 1 time og 15 minutter.

Du finder alle vores praktiske oplysninger her. (link åbner i nyt vindue)

Hvad er adressen på kursuscentrene?

Aarhus
Frederiksgade 77C, 8000 Aarhus C

København
Østerbrogade 79, 2100 København Ø.

Kan jeg se litteraturlisten nogle steder?

Ja, litteraturlisterne er tilgængelige under hvert studieår, inde på vores udvidede modulbeskrivelser. Klik her for at finde dem.

Kan jeg få merit for andre uddannelser?

Certificerede ID LifeCoaches har mulighed for at søge direkte ind på 2. året af  ID Psykoterapeutuddannelsen.

Er din uddannelse ældre end 5 år fra certificeringsdatoen, kan du dog ikke søge om merit. Dette er gældende fra 1. juli 2018.

Studerende fra andre evaluerede psykoterapeutuddannelser med hele afsluttede studieår kan opnå merit efter en konkret individuel vurdering fra vores studievejledere.

Vi gør opmærksom på, at du som merit-ansøger dog stadig ifølge de tværministerielle kvalitetskriterier skal færdiggøre din psykoterapeutuddannelse indenfor den normerede tidsramme på maksimalt 6 år.

Da vores psykoterapeutuddannelse er baseret på et unikt koncept med specifikke teorier og metoder, og da de 4 år er et sammenhængende forløb, kan det være vanskeligt at springe ind på igangværende forløb.

Send en merit-ansøgning til ID Psykoterapeut Uddannelsen her: Ansøg om merit på ID Psykoterapeut Uddannelsen.

Bemærk, at vi ikke giver merit til studerende fra psykoterapeutiske uddannelser, som ikke er evalueret efter de tværministerielle kvalitetskriterier.

Er ID Psykoterapeut uddannelsen en godkendt uddannelse?

Ja, vores uddannelse er godkendt af Reflektor og vi er medlem af Dansk Psykoterapeutforening.

ID Psykoterapeutuddannelsen bliver hvert femte år evalueret efter de tværministerielle kvalitetskriterier for private psykoterapeutuddannelser, som ifølge de omfattende evalueringsrapporter fra 2008, 2013 og 2018, på alle punkter opfylder samtlige ministerielle kriterier.

Hvad nu når jeg bor i udlandet?

For at imødekomme de logistiske udfordringer som er forbundet med at være bosiddende i udlandet har ID Academy lavet nogle konkrete løsningsforslag til, hvordan du som dansker bosat i udlandet, kan gå på ID Psykoterapeut-uddannelsen.

Læs mere om vores konkrete løsningsforslag under praktiske oplysninger.