En uddannelse til psykoterapeut

ID Academy
København, Århus og Køge

Når man går med overvejelser om at tage en uddannelse til psykoterapeut, er der mange spørgsmål, der presser sig på. Her svarer vi på tre af dem, vi får mest.

 

Hvad kræver det at læse en uddannelse i psykoterapi?

Det varierer fra uddannelsessted til det næste. Vi hos ID Academy er en af de godkendte psykoterapeut uddannelser hos Dansk Psykoterapeut Forening. Det betyder at vi forpligter os til en række kvalitetskrav.

Det betyder, at vi har nogle optagelseskrav der falder ud således, at du skal ansøge indenfor én af vores tre kvoter. Kvote 3 bygger i høj grad også på en personlig vurdering af vores studievejleder.

Størstedelen bliver optaget på grund af enten deres uddannelses- og jobmæssige baggrund (kvote 1 og 2), imens resten har en relevant livserfaring (kvote 3)

Vi må ikke optage studerende, der er på stemningsændrende medicin, eller er i psykiatrisk behandling. Læs mere om vores optagelseskrav her.


Hvad er forskellen på de mange psykoterapeut uddannelser?

Set fra oven, er der over 50 psykoterapeut uddannelser i Danmark. De bliver alle udbudt af private aktører og er derfor ikke en del af det offentlige uddannelsessystem, hvorfor de som udgangspunkt er selvbetalte.

Herefter kan vi sige, at der er to foreninger for psykoterapeuter og psykoterapeutuddannelser. Dansk psykoterapeutforening og Foreningen af danske psykoterapeuter.

Vi er medlem af førstnævnte, som igennem en årrække har samarbejdet med Reflektor – en privatudbyder der evaluerer psykoterapeut uddannelser på baggrund af tværministerielle kvalitetskriterier for private psykoterapeut uddannelser, der blev udarbejdet af Socialministeriet, Undervisningsministeriet og Indenrigs- og Sundhedsministeriet i 2004.

Ifølge de omfattende evalueringsrapporter fra 2008, 2013 og 2018, opfylder vi på alle punkter samtlige ministerielle kriterier.

Alle os, der er godkendt og medlem af dansk psykoterapeut forening, er dog langt fra ens i vores uddannelser. Nogle institutter er for eksempel særligt fokuserende ind i bestemte retninger såsom metakognitiv psykoterapi, eksistentiel psykoterapi eller oplevelsesorienteret psykoterapi.

Hos ID Academy udbyder vi en integral psykoterapeut uddannelse, der er en retning indenfor psykoterapi, der inddrager alle hovedretningerne inden for psykologisk og psykoterapeutisk forskning og praksis.


Hvilken psykoterapeut uddannelse skal jeg vælge?

Som udgangspunkt, synes vi, at du skal afsøge forskellige muligheder og deltage på flere forskellige infomøder. Dit valg skal føles rigtigt for dig

Vi er selvfølgelig ‘lidt’ farvede på dette spørgsmål. Fordi, vi synes selvfølgelig, at vi har den bedste grunduddannelse på markedet – hvilket mere end 21 års erfaring og flere tusinde studerende er et tilsagn på.

Vi synes at integral psykoterapi giver de bedste forudsætninger for at udøve en terapi, hvor klienten er i centrum for terapien – fremfor metoderne. Lad os forklare det lidt nærmere.

At læse en uddannelse i integral psykoterapi betyder, at du får viden, metoder og værktøjer til at arbejde med alle almenmenneskelige livsudfordringer.

Hos os bygger din terapeutiske værktøjskasse på alle de mest virksomme metoder og teknikker fra alle hovedretningerne i psykologi og psykoterapi: adfærds, kognitiv, systemisk (relationel), psykodynamisk, eksistentiel, humanistisk og transpersonlig psykologi og psykoterapi.

Din værktøjskasse består af mange forskellige metoder, fx samtaleterapi, tegneterapi, indre-barn-arbejde, meditative teknikker, psykodrama og meget mere.

Alle metoder og teknikker passer ikke til alle klienter. Derfor skal du lære at aflæse din klients unikke situation og vælge din fremgangsmåde ud fra klienten.

I integral psykoterapi lærer du at se din klient ud fra den mest helhedsorienterede vinkel, som er mulig i terapi. Med den viden du får om udviklingspsykologi og identitetsudvikling, bliver du i stand til at aflæse din klients behov, meget præcist.

Det betyder derfor, at din psykoterapeutiske plan for din klient bygger på klienten, fremfor på dine metoder og teknikker. Det er netop en af vores styrker, vi sender ikke klienter igennem bestemte metoder og teknikker, vi lader klienten være omdrejningspunktet for hvilke værktøjer vi tager frem.

Læs mere om ID Academys Psykoterapeut Uddannelse.

Læs om vores Psykoterapeut Uddannelse

Få en fornemmelse for, om ID Academy skal være stedet, hvor du læser din psykoterapeut uddannelse.

Tilmeld dig ID Nyhedsbrevet og bliv præsenteret for uddannelsen

På vores nyhedsbrev lærer du mere om psykoterapi og høre mere om vores holistiske ID Psykoterapeut Uddannelse.

Kom til infomøde om vores psykoterapeut uddannelse

Vi afholder løbende infomøder om ID Academys uddannelse i psykoterapi i Århus, København og Køge.