Spørgsmål og svar om psykoterapeut uddannelsen

Hvad er forskellen på terapi og coaching?

Forskellen på terapi og coaching er groft sagt, at terapi undersøger den dybe grund til en indre konflikt og opbygger nye ressourcer ud af dette arbejde – altimens coaching kigger mod fremtiden og løser de problemstillinger der løbende opstår mod et givet mål.

En undtagelse er ID Academys online 5D Coach Uddannelse, som har en holistisk tilgang til coach-arbejdet og bygger på en større klientforståelse end klassisk coaching.

ID psykoterapeuter kan også arbejde med bl.a. målsætning, værdi og overbevisningsarbejde, ligesom coaches gør det.

Du kan læse om ID Academys psykoterapeut uddannelse her.

Hvorfor blive psykoterapeut?

Psykoterapeuter hos ID Academy ønsker at gøre en forskel for andre og give deres arbejdsliv mening. 

Psykoterapeuter kan typisk bruge deres nye terapeutiske kompetencer i sit nuværende job, men det sker ofte at kursister skifter jobs og branche eller bliver praktiserende psykoterapeut på enten deltid eller fuldtid.

Hvordan bliver jeg psykoterapeut?

Du tilmelder dig ID Academys 4-årige psykoterapeut uddannelse, hvorefter du vil modtage teoretisk undervisning, færdighedstræning og supervision, så du er klar til selvstændigt klientarbejde som certificeret ID Psykoterapeut.

Hvilken psykoterapeut uddannelse?

ID Academy er et af Danmarks førende psykoterapeutiske uddannelsessteder og vi har et rigtig godt bud på en godkendt psykoterapeut uddannelse.

ID Psykoterapeut Uddannelsen er holistisk, som betyder at vi kommer omkring hele mennesket i vores terapi. Vi er identitetsorienterede i vores tilgang til psykoterapi og har en jordnær og praktisk spiritualitet med, som en rød tråd under hele psykoterapeut uddannelsen.

Læs om ID Academys psykoterapeut uddannelse.

Hvad koster en psykoterapeut uddannelse?

Psykoterapeut uddannelsen hos ID Academy koster 39.500 kroner om året.

Med prisen følger 24 (6×4) undervisningsdage, 5 gruppesupervisioner, årlig evaluering, grundbøger og online materialer. 

Hertil skal du forvente at bruge ca. 1000 kroner på studiebøger, ligeledes er obligatorisk egenterapi hos en ID Psykoterapeut eller hos en ID Psykoterapeut-studerende egenbetaling. 

Læs mere om prisen for psykoterapeut uddannelsen.

Er ID Psykoterapeut uddannelsen en godkendt uddannelse?

Ja, vores uddannelse er godkendt af Reflektor og vi er medlem af Dansk Psykoterapeutforening.

ID Psykoterapeutuddannelsen bliver hvert femte år evalueret efter de tværministerielle kvalitetskriterier for private psykoterapeutuddannelser, som ifølge de omfattende evalueringsrapporter fra 2008, 2013 og 2018, på alle punkter opfylder samtlige ministerielle kriterier.

Hvordan er ansøgning-og betalingsprocessen?

Vores ansøgningsprocedure har 5 trin:

 1. Du skal udfylde og indsende vores ansøgningsskema.
2. Studievejlederen læser ansøgningen igennem og aftaler en optagelsessamtale.
3. I har en optagelsessamtale, hvor du får at vide, om du er optaget.
4. Er du optaget modtager du en skriftlig godkendelse.
5. Du tilmelder dig første studieår.

Indsend din ansøgning til afdeling København eller Køge her eller Indsend din ansøgning til afdeling Aarhus her.

Du kan tilmelde dig psykoterapeutuddannelsen, lige så snart din ansøgning er blevet godkendt og du har haft en optagelsessamtale med en studievejleder.

Hvad er psykoterapeut uddannelsens adgangskrav?

Optagelseskravene til Psykoterapeut uddannelsen justeres løbende i forhold til Dansk Psykoterapeutforenings optagelseskriterier. Det betyder, at du efter endt uddannelse på ID Academy har mulighed for at søge om optagelse i Dansk Psykoterapeutforening, hvis du ønsker medlemskab i den forening.

Du kan ansøge om optagelse via 3 kvoter:

 1. Studierelevant mellemlang eller lang videregående uddannelse og 3 års erhvervserfaring indenfor feltet.
 2. Anden mellemlang eller lang videregående uddannelse og erhvervserfaring med mellemmenneskelig kontakt.
 3. Hvis du ikke lever op til kvote 1 eller 2, kan du søge ind via kvote 3 – dette er vores dispensationsordning.

Hvis ikke du opfylder nogle af kravene i nedenstående 3 kvoter, så kontakt studievejlerne om dine muligheder for optagelse på ID Academy. Vi oplever, at relevant erfaring bliver glemt eller vurderet “ikke erfaring nok”, derfor, tag en snak med en studievejleder.

Her læser du mere om de 3 kvoter, som er psykoterapeut uddannelsens adgangskrav.

Hvilke problemstillinger kan jeg arbejde med?

Vi har tilrettelagt vores psykoterapeutuddannelse efter, at du, som eksamineret psykoterapeut fra ID Academy, skal kunne hjælpe mennesker med typiske temaer så som:

 • lavt selvværd eller dårlig selvtillid,
 • tilbøjelighed til selvkritik eller selvforagt,
 • livshæmmende overbevisninger og forestillinger,
 • fastlåste, utilfredsstillende sociale roller og samspilsmønstre,
 • parforholds-, seksualitets- og familieproblemer og kriser,
 • posttraumatisk stress efter chok og traumer,
 • stress og udbrændthed,
 • eksistentielle kriser i forbindelse med livsovergange, sygdom, dødsfald eller andre former for personlige tab,
 • lettere misbrugsproblematikker og mindre ikke-livstruende spiseforstyrrelser,
 • uhensigtsmæssige vaner, adfærdsmønstre og tilbøjelighed til at overreagere følelsesmæssigt i almindelige livssituationer.
Hvad kan jeg som psykoterapeut?

På ID Academy’s psykoterapeutuddannelse får du både teoretisk indsigt og praktiske metoder til at kunne arbejde psykoterapeutisk med “almindelige” menneskers problemer. Det er altså ikke en uddannelse, som i sig selv vil klæde dig på til at arbejde med egentlige sindslidelser i psykopatologisk forstand.

Det er meget vigtigt for os, at dine kommende terapi-klienter er i trygge hænder hos dig, og det forudsætter at:

 • Du er er i stand til at vurdere, hvilke psykologiske problemstillinger, som ligger indenfor dit kompetenceområde, og hvilke der kræver henvisning til anden behandling.
 • Du er grundigt trænet i at finde terapeutiske helhedsløsninger på en etisk forsvarlig måde.
 • Du er fagligt blevet klædt rigtig godt på til at kunne hjælpe mennesker med en bred vifte af de mest almindeligt forekommende følelsesmæssige og eksistentielle problemer.
Hvad får man i løn som psykoterapeut?

Som færdiguddannet psykoterapeut, er det meget normalt at tage mellem 600 og 800 kroner for en klientsession. Erfarne terapeuter tager op mod 1000 kroner for en session på en times tid.

Hvad kan jeg bruge psykoterapeut uddannelsen til?

Som psykoterapeut kan du starte egen klinik, men uddannelsen åbner også op til nye jobmuligheder. Nogle får nye jobmuligheder i samme branche og andre søger nye brancher og nye typer stillinger.

Mange af vores kursister bruger psykoterapeutuddannelsen som et ekstra lag, oven på deres nuværende kompetencer. Dette giver dem en helt særlig profil, som åbner særlige muligheder for dem.

Det er ofte set, at kursister finder nye jobs allerede under uddannelsen. 

Bliver min udvikling og kompetencer løbende evalueret?

Ved afslutningen af hvert år, vil du i forbindelse med den faglige supervision, deltage i en evalueringssamtale, hvor du modtager nyttig feedback om din faglige og personlige udvikling, fra lærerne og dine medstuderende.

Hovedpunkterne i denne evalueringssamtale, vil blive udarbejdet til en kortfattet skriftlig udtalelse, som hjælp til din egen og undervisernes hukommelse, i det fremtidige forløb på psykoterapeutuddannelsen.

Er psykoterapeut en fuldtidsuddannelse?

Nej, en psykoterapeut uddannelse er ikke en fuldtidsuddannelse og de fleste kursister har et fuldtidsjob ved siden af uddannelsen. 

Vores psykoterapeut uddannelse forløber over seks weekender a’ fire dage (torsdag eftermiddag til søndag eftermiddag).

Derudover skal du planlægge tid til at læse ca. en bog som modulforberedelse, en supervision hver 2. måned, øvegruppe i gennemsnit hver 3. uge og egenterapi en gang om måneden.

Vores kursister formår at passe uddannelsen ind mellem fuldtidsarbejde og familieliv. 

Kan jeg arbejde ved siden af studiet?

Ja, det er faktisk det, som de fleste kursister gør.

Uddannelsen er tilrettelagt på en måde, hvor de fleste kan få det til at hænge sammen med deres arbejdsgiver. Vores moduler lægger 6×4 dage (torsdag fra kl. 15.00, fredag, lørdag og søndag fra kl. 10.00)

Kan jeg se datoer for alle modulerne?

Ja, vi planlægger altid et år frem, så alle datoer kan blive offentliggjort hurtigst muligt. Vi gør dog opmærksom på, at ændringer kan forekomme.

Du finder alle datoerne her. (åbner i nyt vindue)

Hvornår møder man og hvordan forløbet et modul?

Mødetider
Torsdag: kl. 15.00 – 21.00
Fredag: kl. 10.00 – 17.30
Lørdag: kl. 10.00 – 17.30
Søndag: kl. 10.00 – 16.00

Modulernes opbygning
Som kursist møder du ind og undervisningsdagen starter typisk med en meditation, efterfulgt af en “runde”, som er en status på hvordan man har det eller ens egen indsigt ind i modulets tema.

Dernæst fortsætter dagen med en veksling af underviseroplæg, demoer af modeller, praktiske øvelser og øvegrupper.

Der er typisk to små indlagte pauser og en frokostpause på ca. 1 time og 15 minutter.

Du finder alle vores praktiske oplysninger her. (link åbner i nyt vindue)

Hvad er adressen på kursuscentrene?

Aarhus
Frederiksgade 77C, 8000 Aarhus C
Læs mere om psykoterapeut uddannelsen i Århus

København
Østerbrogade 79, 2100 København Ø.
Læs mere om psykoterapeut uddannelsen i København

Køge
Bag Haverne 20U, 4600 Køge
Læs mere om psykoterapeut uddannelsen i Køge

Kan jeg se litteraturlisten nogle steder?

Ja, litteraturlisterne er tilgængelige under hvert studieår, inde på vores udvidede modulbeskrivelser. Klik her for at finde dem.

Kan jeg få merit for andre uddannelser?

Certificerede ID LifeCoaches har mulighed for at søge direkte ind på 2. året af  ID Psykoterapeutuddannelsen.

Er din uddannelse ældre end 5 år fra certificeringsdatoen, kan du dog ikke søge om merit. Dette er gældende fra 1. juli 2018.

Studerende fra andre evaluerede psykoterapeutuddannelser med hele afsluttede studieår kan opnå merit efter en konkret individuel vurdering fra vores studievejledere.

Vi gør opmærksom på, at du som merit-ansøger dog stadig ifølge de tværministerielle kvalitetskriterier skal færdiggøre din psykoterapeutuddannelse indenfor den normerede tidsramme på maksimalt 6 år.

Da vores psykoterapeutuddannelse er baseret på et unikt koncept med specifikke teorier og metoder, og da de 4 år er et sammenhængende forløb, kan det være vanskeligt at springe ind på igangværende forløb.

Send en merit-ansøgning til ID Psykoterapeut Uddannelsen her: Ansøg om merit på ID Psykoterapeut Uddannelsen.

Bemærk, at vi ikke giver merit til studerende fra psykoterapeutiske uddannelser, som ikke er evalueret efter de tværministerielle kvalitetskriterier.

Hvem kan kalde sig for psykoterapeut?

Psykoterapeut er ikke en beskyttet titel, men som certificeret psykoterapeut fra ID Academys godkendte psykoterapeut uddannelse, kan du blive medlem af Dansk Psykoterapeutforening og kalde dig ‘Psykoterapeut MPF’ der er et kvalitetsmærke.

Hvad nu når jeg bor i udlandet?

For at imødekomme de logistiske udfordringer som er forbundet med at være bosiddende i udlandet har ID Academy lavet nogle konkrete løsningsforslag til, hvordan du som dansker bosat i udlandet, kan gå på ID Psykoterapeut-uddannelsen.

Læs mere om vores konkrete løsningsforslag under praktiske oplysninger.

Eller se en optagelse fra et infomøde

Hvorfor skal du læse til psykoterapeut hos ID Academy?

Integral og identitetsorienteret uddannelse

På IDs Psykoterapeut Uddannelse arbejder du integralt – med alle vinkler af det at være mennesker – når du arbejder med menneskelige udfordringer. Du lærer også at udvide og bedre klienters selvforståelse ved at arbejde identitetsorienteret, hvilket skaber forandringer der holder ved.

Du hjælper andre mennesker

Som ID Psykoterapeut kan du hjælpe andre mennesker med alle almenmenneskelige udfordringer. Du kan endda bruge din egen livserfaring og kompetencer (oveni uddannelsen) til at tegne din egen unikke profil, hvor du hjælper dem, der står dit hjerte nærmest.

Nye karriereveje åbner sig for dig

En ID psykoterapeut Uddannelse, er en grunduddannelse, der giver dig nye karriereveje at gå. Du får kompetencer til at arbejde som psykoterapeut eller søge nye spændende jobs, hvor du sætter alle dine kompetencer i spil, til glæde for mennesker, der har brug for det.

Din udvikling = Gaven til dig selv

Du har nok været igennem nogle kriser i dit liv og har allerede arbejdet med dig selv i nogle år. På studiet fortsætter du (nogle starter) ud på en spændende udviklingsrejse, med ny viden, nye indsigter, masser af terapi og spejling. Alle kursister er efter fire år et helt nyt og mere autentisk sted i dem selv.