Modulbeskrivelser

Den 4-årige
ID Psykoterapeutuddannelse

 

ID psykoterapeutuddannelsen består af 2 dele på hver to år.
Første del er en grunduddannelse, der giver mulighed for certificering som ID Trivselsterapeut, mens anden del er en overbygning der giver mulighed for certificering som ID Psykoterapeut og medlemskab af Dansk Psykoterapeutforening.

Del 1 – ID Trivselsterapeutuddannelsen

1. år – Terapi i øjenhøjde

6 moduler a 4 dage fordelt over 2 semestre samt 5 supervisionsmøder i mindre grupper

1. Semester – Magien i terapien
Krop, sind og psykoterapi
3 moduler

Modul 1: Selvtillid og rummelighed

Om krop, følelser og forholdet til andre

Du vil på dette modul udvikle konkrete færdigheder og kompetencer i forhold til at kunne hjælpe dine kommende klienter med:

 • At bevidstgøre og rumme ellers uønskede eller ‘forbudte’ følelser.
 • At blive bedre til at skelne mellem mentale tolkninger, vurderinger og antagelser på den ene side og egentlige følelser på den anden.
 • At forstå følelser som indre budskaber om, hvad vi har brug for og dermed blive bedre til både at navigere i og udtrykke såvel positive som negative følelser og behov på en ærlig og selvansvarlig måde.

Modul 2: Selvværd og samhørighed

Om identitet, grænser og behov

Du vil på dette modul udvikle konkrete færdigheder og kompetencer i forhold til at kunne hjælpe dine kommende klienter med:

 • At styrke evnen til at mærke egne behov, og at kunne skelne mellem umiddelbare ønsker, trange og forventninger på den ene side , og hvad de dybest set har brug for på den anden.
 • At blive bedre til at skelne mellem egne og andres følelser, ønsker og behov og dermed gøre det langt nemmere at sætte sunde og naturlige grænser.
 • At konfrontere og arbejde med basale udfordringer omkring selvværdsfølelsen og dens betydning for vores relationer.

Modul 3: Selvaccept og samspil

Om Selvfølelse, selverkendelse  og den psykiske fællesøkonomi

Du vil på dette modul udvikle konkrete færdigheder og kompetencer i forhold til at kunne hjælpe dine kommende klienter med:

 • At få en både følelsesmæssig og mental erkendelse af, at personligheden består af mange forskellige sider, der skifter fra situation til situation og dermed skaber en forskellig kemi mellem mennesker, afhængigt af hvilke sider der kommer i spil.
 • At bruge samspillet med andre både som et spejl til at få øje på egne ubevidste personlighedssider, og til at få kastet lys på ‘skyggerne’, så det bliver muligt at få brudt med uhensigtsmæssige roller og reaktioner.
 • At opnå en langt højere grad af selvaccept ved at opdage de dybere bevæggrunde og intentioner bag ellers negative eller decideret destruktive sider af personligheden.

2. Semester – Sjælens håndværk
Sind, sjæl og psykoterapi
3 moduler

Modul 4: Selvrespekt og integritet

Om tanker, tolkninger og livsværdier

Du vil på dette modul udvikle konkrete færdigheder og kompetencer i forhold til at kunne hjælpe dine kommende klienter med:

 • At opdage og bryde med livshæmmende overbevisninger, holdninger og tankemønstre.
 • At åbne sindet for nye perspektiver og få et nyt syn på dem selv og deres muligheder, der motiverer til en mere kreativ tilgang til livet.
 • At erkende både bevidste og ubevidste livsværdier og holdninger, og med at justere ‘barren’ til et niveau, hvor det i højere grad bliver muligt at efterleve deres egne idealer og dermed opnå en større selvrespekt og følelse af personlig integritet. 

Modul 5: Selvværen og sjælemøder

Om bevidsthed, nærvær og det essentielle selv

Du vil på dette modul udvikle konkrete færdigheder og kompetencer i forhold til at kunne hjælpe dine kommende klienter med:

 • At bevidstgøre og integrere de mest ubevidste sider af personligheden, som ofte ‘flyver under radaren’ i selvudvikling og psykoterapi, og derfor typisk er årsag til, at vi falder tilbage til gamle reaktionsmønstre igen og igen.
 • At finde ind i en vågen og harmonisk tilstand af ‘bare at være’, hvorfra det er muligt at være vidne til og arbejde med Sine forskellige personlighedssider på en meget dyb og stærkt frigørende måde.
 • At få en oplevelse af, hvor nærende og intens kontakten med andre er, når vi møder hinanden fra detessentielle selv – vores inderste ordløse værenskerne. 

Modul 6: Selvindsigt og sociale færdigheder

Om  typer, terapi og forskellige tilgange til livet

Du vil på dette modul udvikle konkrete færdigheder og kompetencer i forhold til at kunne hjælpe dine kommende klienter med:

 • At få en dybere indsigt i deres egen måde at tænke, reagere og navigere i livet på, ved at genkende sig selv i en af enneagrammets ni primære personlighedstyper. 
 • At få indblik i deres sociale udfordringer og muligheder, ved at forstå samspillet mellem deres egen type og forskellige andre enneagramtyper.   
 • At facilitere  et dybere niveau af accept ind i både forholdet til dem selv og til andre, ved at genkende samspillet og dynamikken mellem forskellige typer.

 

2. år – Trivsel og terapi

6 moduler a 4 dage fordelt over 2 semestre samt 5 supervisionsmøder i mindre grupper

3. Semester – Helbred, helhed og psykoterapi
3 moduler

Modul 1: Kroppens budskaber

Om helbred, trivsel og psykoterapi

Du vil på dette modul udvikle konkrete færdigheder og kompetencer i forhold til at hjælpe dine kommende klienter med:

 • At undersøge om der er en forbindelse mellem fysiske helbredsproblemer og psykiske, sociale eller eksistentielle udfordringer i deres liv.
 • At arbejde terapeutisk med den psykiske og sociale side af udfordringer omkring det fysiske helbred, hvis der er en sandsynlig sammenhæng.
 • At revidere og eventuelt ændre livsstil og situation i lyset af udfordringer omkring helbredet ud fra en overordnet holistisk forståelse af sundhed og trivsel. 

Modul 2: Orkanens øje

Om stress, trivsel og psykoterapi

Du vil på dette modul udvikle konkrete færdigheder og kompetencer i forhold til at kunne hjælpe dine kommende klienter med:

 • At genkende både fysiske, psykiske og sociale symptomer på stress og udbrændthed. 
 • At få bearbejdet stress og udbrændthed terapeutisk, hvis skaden allerede er sket og få lavet en holistisk plan  for at komme tilbage i hverdagen i det rigtige tempo og på det rette tidspunkt.
 • At forebygge fremtidig stress gennem gode  nye kropslige, psykiske, meditative, sociale og praktiske tiltag og rutiner.

Modul 3: Stop en halv og bliv mere hel

Om afhængighed, misbrug og psykoterapi

Du vil på dette modul udvikle konkrete færdigheder og kompetencer i forhold til at kunne hjælpe dine kommende klienter med:

 • At erkende eventuelle misbrug af forskellige former for medicin, stoffer og  alkohol eller afhængighed af shopping, pengespil, gaming og skærm mv. og motivere dem til at komme i gang med et relevant behandlingsforløb.
 • At arbejde terapeutisk med lettere spiseforstyrrelser og kunne henvise til behandling hos specialiserede behandlere og behandlingsinstitutioner, hvis misbruget er decideret livstruende eller ødelæggende for deres helbred, relationer eller generelle livssituation.
 • At erkende og bearbejde de dybere følelsesmæssige, eksistentielle og i nogle tilfælde spirituelle længsler og behov, der ofte er den ubevidste drivkraft bag mange former for misbrug og afhængighed. 

4. Semester – Relationskompetencer og psykoterapi
3 moduler

Modul 4: Hjerterum og relationer

Om trivsel, selvfølelse og kommunikation

Du vil på dette modul udvikle konkrete færdigheder og kompetencer i forhold til at kunne hjælpe dine kommende klienter med:

 • At bevidstgøre og italesætte de personlighedssider og den selvfølelse, som de reagerer ud fra i udfordrende og frustrerende mellemmenneskelige situationer og undersøge de dybere intentioner, ønsker og behov som ligger bag reaktionerne. 
 • At finde ind i en dybere oplevelse af væren bag reaktionerne og at udvikle nye kompetencer i forhold til at udtrykke ønsker og behov på en konstruktiv måde fra dette inderste harmoniske sted i psyken.
 • At opleve en uoverensstemmelse eller konflikt fra alle involverede parters perspektiv for både at skabe en større indsigt i dynamikken i konflikten, for bedre at kunne finde løsninger, og for at bringe mere empati og gensidig forståelse ind i relationen. 

Modul 5: Erotikkens veje

Om trivsel, samliv og seksualitet

Du vil på dette modul udvikle konkrete færdigheder og kompetencer i forhold til at hjælpe dine kommende klienter med:

 • At kunne tale åbent i den terapeutiske situation om temaer og udfordringer omkring seksualitet,kropslighed og kønsidentitet. 
 • At arbejde terapeutisk med forskellige seksuelle dysfunktioner og almindelige sexologiske temaer.  
 • At få kærlighed og seksualitet til at gå op i en højere enhed, og opdage det kæmpe potentiale, der er for både psykologisk og bevidsthedsspirituel udvikling i kombinationen af erotisk og kærlighedsmæssig hengivelse til en partner.

Modul 6: Det terapeutiske rum

Om trivsel, transformation og terapeut-klient-forholdet

Du vil på dette modul udvikle konkrete færdigheder og kompetencer i forhold til at kunne hjælpe dine kommende klienter med:

 • At føle sig mødt, rummet og forstået i et omfang, som skaber tilstrækkelig tryghed og fortrolighed til, at også de svære temaer og følelser kan komme til udtryk og blive bearbejdet terapeutisk.
 • At italesætte de tanker, de følelser og den dynamik, der opstår hos dem i forhold til dig som terapeut, og dermed få mulighed for at blive spejlet og få vigtige indsigter om egne relationsmønstre og deres eventuelle oprindelse i fortiden.
 • At finde den psykoterapeutiske tilgang til deres problemer, som er mest naturlig og dermed også mest virkningsfuld for dem.

Efter afslutningen af psykoterapeutuddannelsens andet år er det muligt at tilvælge og tilkøbe eksamen og certificering som ID Trivselsterapeut.

 

Del 2 – ID Psykoterapeutuddannelsen

3. år – Årgangsringene i livets træ

6 moduler a 4 dage fordelt over 2 semestre samt 5 supervisionsmøder i mindre grupper

5. Semester – Udgangspunkt, udvikling og vilkår

Psykoterapi med temaer fra de tidlige udviklingsfaser 
3 moduler

Modul 1: Rødder og rammer

Om krop, sammensmeltning og sikkerhed

Den 1. årgangsring:   

Du vil på dette modul udvikle færdigheder og kompetencer i forhold til at kunne hjælpe dine klienter med:

 • At skabe struktur, stabilitet og jordforbindelse i deres liv for at afhjælpe oplevelsen af rodløshed, kaos og utilstrækkelig kontakt med kroppen.
 • At bearbejde temaer omkring at  være særligt sensitiv med den stress og den ekstraordinære sårbarhed som ofte er konsekvensen af det.
 • At arbejde terapeutisk med temaer omkring eksistensberettigelse og med at styrke følelsen af at have lov til at tage sin plads i livet.

 

Modul 2: Tillid og tilknytning

Om følelser, impulser og behov

Den 2. årgangsring:

Du vil på dette modul udvikle færdigheder og kompetencer i forhold til at kunne hjælpe dine klienter med:

 • At opnå en bedre balance mellem følelsesmæssig afhængighed og selvstændighed, mellem tryghed og frihed, og mellem tillid og mistillid i de nære relationer. 
 • At blive forløst fra tilknytningstraumer og overkomme angsten for at miste.  
 • At genkende og bearbejde de psykiske og sociale konsekvenser af at være  i en relation med et menneske med en narccisistisk, emotionel ustabil eller antisocial personlighedsforstyrrelse etc.

 

Modul 3: Styrke og sympati

Om selvfølelse og samvær

Den 3. årgangsring:

Du vil på dette modul udvikle færdigheder og kompetencer i forhold til at kunne hjælpe dine klienter med:

 • At forvandle selvkritik og følelser af skam og mindreværd til en højere grad af selvværdsættelse og deraf følgende større sympati for andre. 
 • At vende følelser af modløshed og afmagt til handlekraft og personlig styrke.
 • At transformere vrede og aggression til konstruktiv essentiel styrke og en større mental klarhed.

 

6. Semester – Potentiale, kriser og transformation

Psykoterapi med temaer fra de senere udviklingsfaser
3 moduler

Modul 4: Modenhed og medfølelse

Om identitetskriser og det menneskelige potentiale i psykoterapi

Den 4. årgangsring:

Du vil på dette modul udvikle færdigheder og kompetencer i forhold til at kunne hjælpe dine klienter med:

 • At finde et modent og  balanceret centrum i psyken, hvorfra det er muligt at reflektere konstruktivt og empatisk over sig selv og sine relationer.
 • At bearbejde nag og bitterhed terapeutisk, og at få tilgivet både sig selv og andre, så det bliver muligt at give slip på fortiden og dermed være i stand til at involvere sig helhjertet i nuværende og kommende relationer med tillid og åbenhed. 
 • At åbne hjertet til nye dybder af empati, kærlighed og hengivenhed.

 

Modul 5: Mening og metaperspektiver

Om eksistentielle kriser og indre guidning i psykoterapi

Den 5. årgangsring:

Du vil på dette modul udvikle færdigheder og kompetencer i forhold til at kunne hjælpe dine klienter med:

 • At finde nye indre svar og løsninger på livets store spørgsmål og dilemmaer ved at belyse dem gennem et indre visdomsperspektiv.   
 • At finde ny mening og et nyt grundlag for at træffe afgørende beslutninger i livet, ved bl.a. at afklare personlige livsformål og kald.
 • At rumme og håndtere de alment menneskelige  eksistentielle grundvilkår og følelser så som ensomhed, meningsløshed, afmagt og livsangst, og til at kunne bruge dem som et direkte springbræt til at erkende  forskellige essenskvaliteter, dvs. positive transpersonlige aspekter af ‘at være’.

 

Modul 6: Visioner og vidnebevidsthed

Om spirituelle kriser og det transpersonlige potentiale i psykoterapi

Den 6. årgangsring:

Du vil på dette modul udvikle færdigheder og kompetencer i forhold til at kunne hjælpe dine klienter med:

 • At kunne skelne mellem naturlige – men måske overvældende – oplevelser og bevidsthedsmæssige fænomener i forbindelse med en spirituel udviklingsproces på den ene side, og egentlige patologiske psykoselignende tilstande, der kræver psykiatrisk behandling på den anden.   
 • At forstå, rumme og bearbejde den angst for at gå i opløsning, som ofte opstår i forbindelse med dybe meditative oplevelser eller spontane åbninger ind i den spirituelle og transpersonlige dimension af bevidstheden.
 • At genkende og kunne navigere i de kropslige, energetiske og bevidsthedsmæssige fænomener, som kendetegner overgangene mellem transpersonlige udviklingsstadier, og som er beskrevet indgående i både de vestlige og østlige visdomstraditioner og af pionererne indenfor transpersonlig psykologi i vesten.

4. år – Kronen på værket

6 moduler a 4 dage fordelt over 2 semestre samt 5 supervisionsmøder i mindre grupper

7. Semester – Juvelen i smerten

Chok, traumer og tab

3 moduler

Modul 1: Smerte og transformation

Om tab, sorg og livslyst

Du vil på dette modul udvikle færdigheder og kompetencer i forhold til at kunne hjælpe dine klienter med:

 • At rumme og acceptere livets forgængelighed, uanset om det drejer sig om afslutningen af deres eget eller andres liv.
 • At bearbejde sorg og fortvivlelse i forbindelse med et tab, uanset om det drejer sig om dødsfald, skilsmisse, en bristet drøm eller tabet af færdigheder og evner i forbindelse med en ulykke eller sygdom.
 • At rumme og transformere smerten ved adskillelse, længsel og savn til dybere niveauer af kærlighed og medfølelse. 

Modul 2: Rystelser og ro

Om krop, sind og chok-traumer

Du vil på dette modul udvikle færdigheder og kompetencer i forhold til at kunne hjælpe dine klienter med:

 • At finde et trygt sted i psyken, hvorfra der er tilstrækkeligt med indre ressourcer og motivation til at konfrontere og bearbejde et chok-traume.
 • At løsne op for de kroniske spændinger og fysiske pansringer, som typisk har sat sig i kroppen i forbindelse med en chokerende og traumatisk oplevelse.
 • At ryste chokket af sig i både fysisk og psykisk forstand og bruge den frisatte energi til at opnå et helt nyt niveau af vitalitet, centrering og psykisk tilstedeværelse i kroppen.

Modul 3: Traumer og transcendens

Om sind, sjæl og PTSD

Du vil på dette modul udvikle færdigheder og kompetencer i forhold til at kunne hjælpe dine klienter med:

 • At arbejde med deres erindringer omkring chokerende og traumatiserende begivenheder på en måde, der i sig selv ikke reaktiverer traumet, så det bliver muligt at få en dybere forståelse af omstændighederne omkring det skete uden at udløse angst og andet unødvendigt følelsesmæssigt ubehag.
 • At genopleve traumet fra en dyb, harmonisk og vågen centrering ind i erkendelsen af sig selv som begrebsløs væren, hvilket vil bryde identifikationen med ‘offer-identiteten’ i den traumatiske erindring og dermed efterfølgende opløse den væsenligste kilde til PTSD.
 • At integrere den nyfundne essens- eller værensidentitet ind i livssituationer, der tidligere ville have været retraumatiserende eller have udløst symptomer på PTSD.

 

8. Semester – Den stormfulde søgen efter sjælen

Psykoterapi, selvudvikling og selvtranscendens
3 moduler

Modul 4: Energi og bevidsthed

Om bevidsthedsudvidelse, tilstande og oplevelsesspiritualitet

Du vil på dette modul udvikle færdigheder og kompetencer i forhold til at kunne hjælpe dine klienter med:

 • At forstå, rumme og integrere transpersonlige bevidsthedstilstande og psykofysiske fænomener, der spontant kan dukke op i forbindelse med indtagelse af psykedeliske stoffer, udøvelse af kraftige psykospirituelle teknikker eller i forbindelse med livskriser eller traumer og chok.
 • At skelne mellem ændrede bevidsthedstilstande der hhv. udspringer af infantile og umodne lag af psyken eller af mere vågne og empatiske transpersonlige lag.
 • At kunne sondre mellem sindets fascinerende og ofte ‘forførende’ positive spirituelle oplevelser og fænomenologi på den ene side og en egentlig direkte erkendelse af deres egen transpersonlige værenskerne på den anden.

Modul 5: Tiltro og taknemmelighed

Om hengivelse, tilgivelse og hjerterumsspiritualitet

Du vil på dette modul udvikle færdigheder og kompetencer i forhold til at kunne hjælpe dine klienter med:

 • At  forholde sig til og afklare deres personlige forhold til det, de måtte opleve som større end dem selv, uanset om de definerer det som Gud, livet, universet eller noget andet.
 • At bruge deres egne positive religiøse eller spirituelle erfaringer som en ressource i et psykoterapeutisk forløb – ikke mindst i arbejdet med angst, sorg og fortvivlelse.
 • At udvide deres kapacitet i forhold til spirituel hengivelse, bevidsthedsmæssig resonans og ordløs transcendent fællesbevidsthed.

 

Modul 6: Væren og vågenhed

Om fordybelse, overgivelse og erkendelsesspiritualitet

Du vil på dette modul udvikle færdigheder og kompetencer i forhold til at kunne hjælpe dine terapiklienter med:

 • At slippe bindingen til ting, projekter eller drømme, som ikke længere er meningsfulde eller livsbekræftende, så den investerede energi kan blive frigjort og omsat til kærlighed, nærvær og vågenhed.
 • At erkende og integrere deres iboende unikke essenskvaliteter, dvs. facetter af spirituel væren og vågenhed så som ro, glæde, kraft, kærlighed, stilhed etc.
 • At turde give slip på jegets mere begrænsede narrativer og selvforståelse og overgive sig til en langt mere åben, vågen og empatisk erkendelse af sig selv som ren begrebsløs væren.

 

Du kan i forbindelse med fjerde år af ID Psykoterapeutuddannelsen tilmelde og tilkøbe dig den afsluttende skriftlige og mundtlige eksamen, der giver mulighed for certificering som ID Psykoterapeut og medlemskab af Dansk Psykoterapeutforening.

 

Er du klar til at starte på uddannelsen?