Psykoterapeut med intuition og psykologisk indsigt

Psykologisk indsigt og en veludviklet intuition hos en psykoterapeut er en forudsætning for virkningsfuld psykoterapi.

Som ID psykoterapeut er du i stand til at skelne mellem de umiddelbare problemstillinger og ønsker, som dine terapiklienter giver udtryk for, og de dybereliggende ubevidste følelser og behov, som ofte ligger bagved det umiddelbare.

Det fordrer bl.a., at du er i stand til at skelne mellem de mere eller mindre bevidste signaler, som kommer fra hhv. klientens bevidste rationelle jeg, fra det førbevidste mere irrationelle psykiske forsvarssystem, og fra det “essentielle selv”, som er vores egentlige værenskerne.

Uden tilstrækkelig livserfaring og psykologisk indsigt vil du som psykoterapeut ikke have den modenhed og intuition, der er forudsætningen for at kunne opfange og tolke dine klienters mere eller mindre ubevidste nonverbale kommunikation.

En menneskelig og psykologisk uerfaren psykoterapeut vil alt for nemt tage fejl af symptomer og årsager, og komme til at hjælpe mennesker med at uddybe deres problemer i stedet for at løse dem. psykoterapeutiske teknikker og metoder kan ganske vist læres på kort tid, men evnen til at vurdere hvor, hvornår og hvordan de skal anvendes, kræver både indsigt og modenhed hos psykoterapeuten.

Igennem hele den 4-årige ID psykoterapi uddannelse fokuserer vi derfor meget på din psykiske udvikling og modning under uddannelsesforløbet, ligesom vi lægger stor vægt på, at du får en stor psykologisk indsigt og bliver rigtig god til at afdække de forskellige lag af klienternes personlighed og identitet.

Få 2 webinarer tilsendt om holistisk ID Psykoterapi

Læs mere om os

Historien om ID Psykoterapi

Læs historien om Ole Vadum Dahl, som stiftede ID Academy, og rejsen henimod den holistiske psykoterapeut uddannelse.

ID Psykoterapi: Teori & Metode

Lær om vores holistiske, integrale og identitetsorienterede tilgang til psykoterapi.

ID Psykoterapi i Praksis

Læs tre case-beskrivelser om, hvordan ID Psykoterapi kan sættes i spil, i arbejdet med klienter.