Du stifter bekendtskab med mange forskelligartede metoder på den 4-årige psykoterapeut uddannelse og for overskuelighedens skyld inddeles de her i 6 overordnede indfaldsvinkler til psykoterapi:

Samtaleterapi, Kropslæsning, drømmetydning, tegneterapi, rollespil/psykodrama og krops-psykoterapi.

ID Psykoterapi er en syntese af de mest effektive metoder, som vi er stødt på igennem vores mangeårige erfaringer som psykoterapeuter. Da vores uddannelse er holistisk, er vores teori og metode ikke kun hentet fra en enkelt snæver psykoterapeutisk retning.

I løbet af ID Psykoterapeut uddannelsens fire år lærer du et bredt udvalg af de mange forskelligartede terapeutiske metoder og indfaldsvinkler, der findes i de mest gængse psykologiske retninger. Det gør du, fordi forskellige metoder virker i forskellige situationer, og hvad der virker hos en klient, er måske ikke lige sagen for den næste.

En af de grundlæggende tanker indenfor ID-terapi er netop, at terapien skal passe til klienten og ikke omvendt.

En professionel psykoterapeut vil typisk arbejde med en hel vifte af forskellige terapeutiske metoder i sin psykoterapeutiske praksis, og der vil med sikkerhed også findes en “psykoterapeutisk stil”, som passer rigtig godt til netop dit gemyt og din unikke personlighed.

Det smukke ved at finde en terapeutisk indfaldsvinkel, som du virkelig trives med er, at du også er langt mere effektiv som psykoterapeut, når du finder netop din måde at praktisere psykoterapi på.

 

1. Samtaleterapi
Når du arbejder som psykoterapeut, er den første og vigtigste forudsætning selvfølgelig, at du er i stand til at skabe en fortrolig og tillidsfuld kontakt mellem dig selv og dine klienter.

Dine klienter skal føle sig trygge ved dig og opleve, at du rummer og accepterer dem, for at de vil være villige til at åbne sig og arbejde med det, der er svært for dem.

Dernæst er din evne til at navigere rundt i dine terapiklienters til tider komplekse problemstillinger meget afgørende for, hvor vellykket terapiforløbet bliver, og hvor godt du er i stand til at hjælpe mennesker med at komme videre i deres liv.

Hvis du skal hjælpe en klient med at løse sine problemer og komme ud på den anden side som et gladere og mere velfungerende menneske, må du være god til at få overblik og finde ind til sagens kerne.

Du kan i princippet meget hurtigt lære en lang række psykoterapeutiske metoder og teknikker på relativt kort tid.
Men den største kunst i psykoterapi næstefter din evne til at skabe et åbent og tillidsfuldt rum for klienten er, at du er god til at finde hoved og hale i dine klienters situation.

Som psykoterapeut må du være god til at stille de rigtige bevidstgørende spørgsmål, at få dine klienter til at opdage nye måder at anskue deres vanskeligheder og smertefulde problemer på, og til at hjælpe dem med at tage ansvaret for deres egen livskvalitet.

Derfor vil du som kursist på uddannelsen til psykoterapeut på ID Academy igennem alle fire år fortløbende videreudvikle dine færdigheder i at arbejde med forskellige psykologiske temaer igennem samtaleterapi.

 

2. Kropslæsning og psykoterapi
Kroppen er som en åben bog for en psykoterapeut, der er god til at læse kropssprog.

Med vores kropsholdning, bevægelsesmønstre, fysiske symmetri eller asymmetri osv. Fortæller vi nemlig, uden selv at vide det en historie om, hvad der foregår i vores inderste.

Når du er færdig med din uddannelse som psykoterapeut på ID Academy, vil du være i stand til at aflæse menneskers psykiske beskyttelsesmekanismer, sociale færdigheder, følelsesmæssige behov og indre konflikter gennem deres kropssprog.

Allerede fra første år af den 4-årige psykoterapeut uddannelse vil du blive trænet i kropslæsning, og træningen vil fortsætte med jævne mellemrum igennem uddannelsesforløbet.

 

3. Psykoterapi og Drømmetydning
Freud hævdede, at vores drømme er kongevejen til det ubevidste, mens Fritz Perls sagde, at de er kongevejen til integration. Begge havde ret.
Både det vi drømmer om natten, og det vi går og fantaserer eller dagdrømmer om, kan bruges kreativt i psykoterapi.

Når du arbejder som psykoterapeut, kan dine klienters drømme og fantasier være en fascinerende indfaldsvinkel til at bevidstgøre dem om ellers ubevidste følelser og behov, og til at integrere uudnyttede ressourcer eller løse indre konflikter.

På ID Psykoterapeut Uddannelsen vil du derfor lære at arbejde både analytisk og oplevelsesorienteret med dine kommende klienters fantasier og drømme.

 

4. Tegne-terapi
Vi kan ikke lave så meget som bare en enkel tegning eller hurtig skitse, uden at vi ubevidst kommer til at fortælle noget om vores personlighed, psykiske balancer og ubalancer, stærke og svage sider osv.

Farvevalg, former, stregens karakter, fokus og balance i tegningen fortæller alt sammen noget om vores psyke. Derfor er tegneterapi et uvurderligt element i det ID-Terapeutiske arbejde.

På ID Psykoterapeut uddannelsen vil du lære, hvordan du kan bruge tegneterapi til at hjælpe en klient med både at blive mere bevidst om sine blokeringer, og til at få fat i de indre ressourcer, som skal til, for at han eller hun er i stand til at lave positive forandringer i sit liv.

Allerede fra første år af psykoterapeut uddannelsen vil du blive uddannet i forskellige aspekter af tegneterapi, og træningen i at bruge tegninger som redskab i psykoterapi vil fortsætte med jævne mellemrum gennem hele det terapeutiske uddannelsesforløb.

 

5. Rollespil og psykodrama
Når vi bevidst indlever os i og udspiller bestemte sider af vores egen og andre menneskers personlighed, kan vi for det første opdage nye sider af os selv og forløse dybe følelsesmæssige spændinger.

For det andet kan vi få forskellige sider af vores psyke som ellers er i konflikt med hinanden, til at hænge sammen på en harmonisk og livgivende måde.

I løbet af den 4-årige ID psykoterapi uddannelse vil du derfor også lære, hvordan du kan hjælpe dine klienter med at bevidstgøre og integrere psykens mange aspekter gennem forskellige former for rollespil og psykodrama.

 

6. Krops-psykoterapi
Da både følelsesmæssige spændinger, chok og traumer lejrer sig i kroppen, er det afgørende for mange menneskers terapiforløb, at de får arbejdet med deres krop.

På samme måde er det nødvendigt, at kroppens latente energi-ressourcer frigøres, hvis vi vil forøge vores vitalitet og livsglæde.
Derfor er det et vigtigt element i psykoterapi uddannelsen på ID Academy, at vi også får arbejdet intenst med den fysiske side af psyken.

Du vil igennem hele uddannelsesforløbet lære en bred vifte af krops-psykoterapeutiske metoder spændende fra afslapnings og jordforbindelses-øvelser til udtryks- og afreageringsøvelser og metoder til at forløse chok og traumer, der har sat sig som kroniske spændinger i kroppen.

Få 2 webinarer tilsendt om holistisk ID Psykoterapi

Læs mere om os

Historien om ID Psykoterapi

Læs historien om Ole Vadum Dahl, som stiftede ID Academy, og rejsen henimod den holistiske psykoterapeut uddannelse.

ID Psykoterapi: Case-beskrivelser

Læs tre case-beskrivelser om, hvordan ID Psykoterapi kan sættes i spil, i arbejdet med klienter.

Kendetegn for en ID'er

Der er nogle helt særlige kendetegn ved at være ID’er og blive uddannet fra ID Academys Psykoterapeut Uddannelse.