Introduktion til holistisk ID Psykoterapi

ID i ID Academy står for “integral og dynamisk” samt “identitetsorienteret” psykoterapi.

Integral betyder inklusiv og komplet, og dynamisk står i vores sammenhæng for, at terapien ikke kun løser aktuelle følelsesmæssige og sociale problemer, men også sikrer en dybtgående, positiv selvudvikling og psykologisk modning hos klienten.

Det er vores erfaring indenfor ID psykoterapi, at vi kan være meget mere effektive i vores arbejde, med at hjælpe mennesker med at løse deres problemer og udfolde deres menneskelige potentiale, hvis vi arbejder ud fra integral teori.

Med integral teori samler og anvender vi de bedste aspekter af flere forskellige psykologiske teorier og psykoterapeutiske metoder, i stedet for at lade os begrænse af én af de traditionelle terapeutiske retningers meget mere snævre forståelsesramme og metodevalg.

På den 4-årige ID Psykoterapeutuddannelse uddanner vi derfor de kommende psykoterapeuter til at være nuancerede og fleksible i deres forståelse af menneskelige problemer og udviklingsmuligheder, så de kan hjælpe flest muligt, på den bedst mulige måde.

I dag går det op for flere og flere professionelle psykoterapeuter, at tilsyneladende forskellige, eller endda ofte modstridende psykologiske teorier, i virkeligheden supplerer hinanden og hver især bidrager med vigtige og uundværlige brikker, til forståelsen af os som mennesker.

Hertil kommer, at de forskellige psykoterapeutiske metoder, trods forskellige terminologier og kliniske “stilarter”, meget ofte benytter sig af de samme grundlæggende terapeutiske virkemidler og forandringsprincipper.

Noget af det helt unikke ved ID psykoterapi er, at vi i stedet for blot at tage nogle enkelte teknikker fra forskellige terapisystemer – eller blande flere mere eller mindre tilfældige psykoterapeutiske metoder sammen, arbejder indenfor en sammenhængende og dynamisk “integral” forståelsesramme.

Dette sætter os i stand til kreativt at arbejde med de fælles grundlæggende forandringsprincipper og processer, der ligger bag mange ellers tilsyneladende forskellige retninger indenfor psykoterapi.

Få 2 webinarer tilsendt om holistisk ID Psykoterapi

Læs mere om os

Historien om ID Psykoterapi

Læs historien om Ole Vadum Dahl, som stiftede ID Academy, og rejsen henimod den holistiske psykoterapeut uddannelse.

ID Psykoterapi: Case-beskrivelser

Læs tre case-beskrivelser om, hvordan ID Psykoterapi kan sættes i spil, i arbejdet med klienter.

Kendetegn for en ID'er

Der er nogle helt særlige kendetegn ved at være ID’er og blive uddannet fra ID Academys Psykoterapeut Uddannelse.