Psykoterapeut uddannelse

Godkendt af Dansk Psykoterapeutforening

Vi støtter dig, på hvert eneste skridt,
imens du udvikler dine faglige kompetencer,
og finder din egen vej i livet.

Se næste holdopstartUdfyld ansøgningsskema

En psykoterapeut uddannelse fyldt med mening

Livsgnisten lyser op, når dagen fyldes med mening. Når vi gør noget, som vi finder meningsfuldt, vågner vi med et smil og en sitren i kroppen. Og hvad er bedre at vågne op til, end en dag, hvor vi hjælper mennesker som terapeut?

Som uddannet Psykoterapeut fra ID Academy hjælper du mennesker igennem udfordrende livssituationer, ved at øge deres selvbevidsthed og udvikle dem som mennesker. Du vejleder dine klienter hen i mod en dyb følelse af at være “sig selv”, hvorfra de vil kunne udfolde deres fulde potentiale og leve autentisk.

Velkommen til en uddannelse i psykoterapi hos ID Academy.

Bliv uddannet i integral psykoterapi

Du bliver i stand til at afhjælpe problemer og udfolde potentialer.

Bliv en del af fællesskabet

Dit nye hold bliver et fristed, hvor der er rum og tryghed til at være og lære.

Oplev terapiens effekt på dig selv

Vi øver vores værktøjer og erfarer, på egen krop, deres enorme effekt i praksis.

Giv dit arbejdsliv ny energi og mening

Uddannelsen åbner op til nye jobmuligheder, både som terapeut og i job.

ID Academys Psykoterapeut uddannelse

Den 4-årige ID Psykoterapeut uddannelse har eksisteret siden 1998 og er oprindeligt grundlagt af Ole Vadum Dahl. Gennem årene er uddannelsen i psykoterapi blevet videreudviklet og er derfor på forkant med ny viden og forskning.

Uddannelsen koster 39.500,- om året og inkluderer blandt andet 24 undervisningsdage og 5 faglige supervisioner. Du skal sende en ansøgning før du kan blive optaget. 

Du  kan gennemføre psykoterapeut uddannelsen på Sjælland i København og Køge, samt i Jylland, hvor afdelingen ligger i Århus

Psykoterapeut uddannelse hos ID

1. år: Terapi i øjenhøjde

Både børn og voksne udvikler sig gennem genkendelige og veldokumenterede psykologiske udviklingsstadier. 

Dem bliver du grundigt introduceret til og du lærer de psykoterapeutiske metoder og værktøjer, som er effektive til hvert stadies særlige udfordringer.

Læs års- og modulbeskrivelserne for første år. 

En 4 årig uddannelse som psykoterapeut

2. år: Terapi i udvikling

Nu går vi dybere ned i de helt tidlige udviklingsstadier og introducerer dig til de stadier, vi kan nå som voksne.

Du udbygger din værktøjskasse med kraftfulde psykoterapeutiske metoder og tilgange til at arbejde med gængse temaer i voksenlivet.

Læs års- og modulbeskrivelserne for andet år.

3. år på uddannelsen

3. år: Terapi i praksis

Du lærer at “sætte” dit terapeutiske rum og at starte klientforløb op. Du får nemlig eksterne klienter på 3. året.

Vi flytter nu fokus til typiske eksistentielle temaer, som ofte er anledningen til, at mennesker opsøger en psykoterapeut.

Læs års- og modulbeskrivelserne for tredje år.

4. årig uddannelse til Psykoterapeut

4. år: Specialisering

På dit sidste år skal du have to specialiseringer i henholdsvis chok- og traumeterapi og transpersonlig psykoterapi.

Herefter skal du skrive certificeringsopgave og til en eksamen, hvorefter du kan kalde dig certificeret ID Psykoterapeut.

Læs linje- og modulbeskrivelserne for fjerde år.

Godkendt psykoterapeut uddannelse

Psykoterapeut uddannelse godkenddt af Rekflektor

Godkendt af Reflektor

ID Psykoterapeut uddannelsen bliver hvert femte år evalueret efter de tværministerielle kvalitetskriterier for private uddannelser i psykoterapi, som ifølge de omfattende evalueringsrapporter fra 2008, 2013 og 2018, på alle punkter opfylder samtlige ministerielle kriterier.

Med en uddannelse fra ID kan kalde dig Psykoterapeut MPF

Medlem af Dansk Psykoterapeutforening

ID Academys psykoterapeut uddannelse er godkendt af Dansk psykoterapeutforening. Det betyder for dig, at du har mulighed for at blive medlem af Dansk Psykoterapeutforening, der er Danmarks største organisation for psykoterapi. Du kan derefter kalde dig Psykoterapeut MPF, der er et ekstra kvalitetsstempel.

Som terapeut møder vi mennesker, hjælper dem med deres problemer, udfolder deres potentialer og vejleder dem på vejen tilbage til dem selv.

Kompetencer opbygges fra erfaringer

Det er i mødet med andre mennesker, at vi bliver psykoterapeuter og udvikler os som mennesker. Derfor er vi en meget praktisk uddannelse, hvor den viden du lærer, altid bliver erfaret i træningsøvelser.

Du afprøver alle metoder og værktøjer som terapeut – men erfarer dem også som klient i øvegrupper og i din egenterapi. Det giver dig en erfaring, som sikrer, at du som psykoterapeut, bliver klar til at hjælpe, udvikle og vejlede andre i deres liv.

Integral Psykoterapi er vores tilgang

Med integral teori samler og anvender vi de bedste aspekter af flere forskellige psykologiske teorier og psykoterapeutiske metoder, i stedet for at lade os begrænse af blot én. Dette gør dig til en meget alsidig psykoterapeut, der kan hjælpe langt de fleste mennesker, uanset problemstillingerne, de kommer i terapi med.

Spirituel psykoterapeut uddannelse

På ID Academys uddannelse i psykoterapi finder du en gennemgående spirituel tone. Vores tilgang er praktisk og jordnær og handler i det store og hele om at lære, og begynde, at se indad og få en dybere kontakt til sig selv.

Læs mere om det spirituelle på psykoterapeut uddannelsen.

ID’s grundmodel: Pentagrammet

Vores stifter, Ole Vadum Dahl, har udviklet den måske mest helhedsorienterede model, over det menneskelige potentiale: ID Pentagrammet. Pentagrammet giver dig et overblik over din klients historie, udviklingspunkter og potentialer.

Selvbevidsthed er nøglen til god psykoterapi

Vi uddanner mennesker med både faglige og menneskelige kompetencer. Det er den menneskelige relation, der heler vores klienter. Men vi kan ikke være ordentligt til stede med vores klienter, hvis vi som terapeut, selv sidder fast i vores egen bagage.

Mange mennesker har i forvejen vanskeligt ved at acceptere bestemte sider af sig selv, så hvis vi som psykoterapeuter også har svært ved at acceptere de samme sider af os selv, vil klienterne hurtigt opfange det, uanset om vi åbent udtrykker det eller ej.

Forudsætningen for god psykoterapi er derfor, at vi selv er fortrolige med vores egne skyggesider. Derfor er det en vigtig del af psykoterapeut uddannelsen, at du som studerende gennemgår en dyb personlig udvikling, hvor du erkender, accepterer og integrerer både positive og negative sider af din egen personlighed.

Fra usynlig til fuld af selvtillid

Lars så sig selv som usynlig og en der ikke havde noget at byde ind med.

Med uddannelsens værktøjer, begyndte han at fornemme og lytte til sin krops signaler og sætte sine grænser, når de blev overtrådt.

I dag stråler Lars af selvtillid og er markant mere til stede i sit og sine relationers liv.

Hør Lars fortælle sin historie.

En dyb følelse af utilstrækkelighed

Louises identitet var i mange år bundet op om en dyb følelse af utilstrækkelighed.

På psykoterapeutudd. arbejdede hun med sin identitet og begyndte at komme til bunds i det underliggende psykiske materiale.

Hun siger om sig selv: “Jeg er nu et af de bedste steder, jeg nogensinde har været”.

Hør Louise fortælle sin historie.

Fællesskabet på psykoterapeut uddannelsen

Når vi virkelig skal udfolde vores eget potentiale, så har vi brug for tryghed og rummelighed til at udvikle os – som mennesker og som terapeuter. Hvilket du får, på dit nye hold.

På holdet er der fortrolighed og du kan sænke paraderne, smide facaderne og blive set, hørt og mødt, som den du er – både på de gode og de knap så gode dage.

“Noget der særligt har overrasket mig er hele det her fællesskab og den måde, som man bruger hinanden på. Man er så åben og føler sig som en del af noget.”

– Pernille R., ID Psykoterapeut

Mød underviserne på psykoterapeut uddannelsen

ID Psykoterapeut uddannelsen ledes af en undervisergruppe, bestående af ID Psykoterapeuter, der hver især er specialister i bestemte psykologiske temaer og psykoterapeutiske metoder.

De følger din udvikling, som menneske og psykoterapeut, igennem årene, og sikrer sig, at du kommer styrket herfra med nye faglige, professionelle og personlige kompetencer.

Psykoterapeut Steen Degn - underviser hos ID Academy

Steen Degn

Steen er leder af ID Aarhus og nyder at undervise i kærlighedstematikker og om vrede som livskraft.
Kontakt: steen@idacademy.email

Læs mere om Steen

Steen er vores leder af ID Academy Aarhus og blev oprindeligt uddannet Psykoterapeut fra ID Academy i 2003. Herefter har han uddannet sig indenfor bl.a. chok- og traumeterapi, kropsterapi og integral psykoterapi.

Steen har mere end 15 års klinisk erfaring som privatpraktiserende psykoterapeut i Århus, hvor han også sideløbende fungerer som professionel parterapeut og lifecoach.

På ID Psykoterapeut uddannelsen underviser Steen bl.a. i chok- og traumeterapi, i kropsorienteret udviklingspsykologi, i sexologi og parterapi.

Steen Degn er gennemgående underviser og supervisor på ID Academy’s psykoterapeut uddannelse både i København, Køge og i Aarhus.

Psykoterapeut Tess Thestrup - underviser hos ID Academy

Tess Thestrup

Tess møder du typisk på de første år, hvor hun sørger for, at du bliver godt introduceret til vores grundteori.
Kontakt: tess@idacademy.email

Læs mere om Tess

Tess har to psykoterapeutiske uddannelser bag sig. I 1998 blev hun for første gang certificeret som psykoterapeut, og i 2002 blev hun eksamineret og certificeret som ID Psykoterapeut.

Tess har mere end 17 års klinisk erfaring som privat praktiserende psykoterapeut i København og har stor erfaring med både inviduel-, par- og gruppeterapi.

Inden Tess blev fast underviser på ID Academy, har hun også været en værdsat og respekteret underviser på andre psykoterapeutiske uddannelsesforløb.

Tess Thestrup er gennemgående underviser og supervisor for de studerende på ID psykoterapeut uddannelsen i København og Køge.

Psykoterapeut Dorte Rendtorff - underviser hos ID Academy

Dorte Rendtorff

Dorte møder du på 3. og 4. året, hvor hendes felt bl.a. er afhængigheds-og- sorgproblematikker.
Kontakt: dorte@idacademy.email

Læs mere om Dorte

Dorte er eksamineret psykoterapeut fra ID Academy i 2003 og har efterfølgende videreuddannet og specialiseret sig.

Hun har specialiseret sig indenfor psykoterapeutisk arbejde med børn, spiseforstyrrelser af svær karakter, par og skilsmisseproblematik, trivsel og gruppeterapi, med døden, sorg, tab og pårørendeprocesser, og indenfor integral psykoterapi.

Dorte har mere end 15 års klinisk erfaring som privat praktiserende psykoterapeut på Sjælland, og har ofte i samarbejde med kommunale institutioner, læger og psykiatere arbejdet med udsatte unge og deres familier herunder unge med selvskadende adfærd og svære spiseforstyrrelser.

Dorte er gennemgående underviser og supervisor på ID Academy’s psykoterapeut uddannelse i København og Køge, samt underviser i Aarhus.

Psykoterapeut Morten Bay - underviser hos ID Academy

Morten Bay

Morten skinner, når han underviser i det praktiske arbejde med at komme tættere på sig selv og hele gamle sår.
Kontakt: morten@idacademy.email

Læs mere om Morten

Morten oplever det som helt særligt i undervisningssituationer, når der grines, grædes og mærkes. Når der opstår øjeblikke med indsigter og forståelse og hvor lyset trænger ind på ukendte og mørke steder, og hvor vi kommer tættere på vores kerne.

Han brænder for at formidle i øjenhøjde og med autencitet, hvor undervisningen bliver mest levende. Han oplever, at det integrale giver en bred forståelsesramme som inkluderer det hele menneske og derfor er en fantastisk referenceramme i undervisningen.

Særligt det mellemmenneskelige møde i nuet og de eksistentielle forhold har Mortens interesse, da det netop er i mødet med en anden og samtidig både med og på trods af vores grundvilkår, at der er størst grundlag for udvikling. 

Morten har mange års erfaring med arbejdet med special pædagogisk støtte, ligesom han i de sidste 10 år haft egen klinik med klienter i henholdsvis coaching og psykoterapi – særligt med fokus på stress, identitetsudvikling og den dybe indre heling.

Morten blev færdiguddannet og certificeret ID psykoterapeut i starten af februar 2016. Han har siden efteruddannet sig inden for supervision med et neuroaffektivt afsæt og løbende gennemgået uddannelsesforløb på universitetsniveau omkring eksistentiel psykologisk pædagogisk praksis og samtaler.

Samtidig har Morten i flere år undervist på universitetsniveau, eksempelvis omkring stress, kommunikation og håndtering af angst.

Morten er underviser og supervisor på psykoterapeutuddannelsen i Aarhus, men underviser også i både Køge og København.


Lifecoach Anette Graversgaard - underviser hos ID Academy

Anette Graversgaard

Hvor Anette er, er der også ro og fordybelse. Hun underviser bl.a. i overbevisninger og relationsarbejde.
Kontakt: anette@idacademy.email

Læs mere om Anette

Anette gæsteunderviser i 4 undervisningsdage på psykoterapeutuddannelsen første år.

Hun har flere ID-uddannelser bag sig, herunder vores tidligere LifeCoach og Mindfulness-uddannelser, hvilke hun begge har undervist på.

Anette er også en af vores to studievejledere, og vil du læse uddannelsen i København eller Køge, møder du helt sikkert Anette i processen.

Anette er praktiserende LifeCoach og synes det er ekstremt spændende at inddrage kroppens biologi i sit arbejde og forståelse af menneskelige udviklingsprocesser.

Psykoterapeut Anni Olesen - underviser hos ID Academy

Anni Olesen

Anni gør drømme til virkelighed, når hun udfolder terapi igennem drømmearbejde.
Kontakt: anni@idacademy.email

Læs mere om Anni

Annis evne til at få betydningen af nattens drømme til at gå op for studerende og klienter er fantastisk. Hun viser hvordan drømme kan bruges i psykoterapeutisk arbejde og så har hun unikke evner til at arbejde med dybe eksitentielle temaer.

Anni er uddannet integrativ psykoterapeut hos Ole Vadum Dahl i 1991, og har efterfølgende løbende videreuddannet sig og specialiseret sig indenfor bl.a. psykoterapeutisk arbejde med helbredsproblemer, dybdepsykologisk arbejde med drømme og symbolik samt Par og Familieterapi.

Hendes unikke evne til at arbejde med dybe eksistentielle temaer i psykoterapi er yderligere blevet beriget af hendes 5 år lange teologistudium på Århus Universitet.

Anni har mere end 25 års klinisk erfaring som privat praktiserende psykoterapeut i Århus, hvor hun gennem årene også har afholdt en lang række drømme- og selvudviklingskurser.

Inden Anni blev fast underviser på ID Academy, har hun også været en værdsat underviser, supervisor og terapeut på flere andre Psykoterapeutiske uddannelsesforløb.

Anni Olesen er gennemgående underviser, supervisor og trivselskonsulent for de studerende på ID Academy’s 4-årige psykoterapeut uddannelse i Aarhus.

 

Psykoterapeut Pernille Jackson - underviser hos ID Academy

Pernille Jackson

Pernilles intensitet og humor kommer til udtryk, når hun bl.a. underviser i sundhed & sygdom og kærlighed.
Kontakt: pernille@idacademy.email

Læs mere om Pernille

Hun er eminent til, på samme tid, at udfordre og udvikle de studerende, måske fordi hun kommer fra et job som HR direktør i IT branchen.

Hun har via sine tidligere stillinger som senior konsulent og partner i forskellige konsulenthuse en solid faglig og praktisk erfaring med undervisning, procesdesign, forandringsledelse, facilitering af workshops samt udvikling af kreative læringsforløb.

Hun har gennem hele sit karriere arbejdet med menneskers vækst, udvikling og trivsel.

Pernilles uddannelsesmæssige baggrund er eksamineret ID Psykoterapeut fra ID Academy i 2004, HD(O), Dispuk proceskonsulent samt certificeret systemisk coach. Hun er ligeledes uddannet Kundalini yoga instruktør og uddannet i Holistisk Bio Medicin.

Cand.psych.,specialist og supervisor i psykoterapi Lars Sørensen - underviser hos ID

Lars Sørensen

Lars underviser på to moduler i psykopatologi, dvs. læren om sindslidelser.

Læs mere om Lars

Her fortæller han, hvordan sindslidelser opstår og hvad psykoterapeuter skal være opmærksom på.

Lars formår med sin personlige varme og humor og med sit glødende engagement i forhold til de psykiatriske patienter, som han har arbejdet med i så mange år, at gøre sin undervisning på ID Psykoterapeut-uddannelsen til en både meget spændende og dyb oplevelse for kursisterne.

Lars er cand.psych.,specialist og supervisor i psykoterapi og har siden 1979 været chefpsykolog på Amtshospitalet i Nykøbing Sj.

Han har arbejdet bredt med psykoterapi og bl.a. med psykoseterapi ved meget vanskelige patienter på den retspsykiatriske, landsdækkende Sikringsafdeling. Han har desuden gennem mange år haft privat praksis og har været underviser og træner ved uddannelse af psykoterapeuter siden 1982.

Lars er endvidere forfatter til bøgerne Særhed, Særpræg, Sygdom, Smertegrænsen, SKAM og Selvglad.

Lars Sørensen underviser på ID Academy’s psykoterapeut uddannelse i København, i Aarhus og Køge.

Psykoterapeut Birgitte Krogh Frederiksen - underviser hos ID Academy

Birgitte Krogh Frederiksen

Birgitte underviser på et helt fantastisk modul 6 på første året, hvor du lærer om typologien, Enneagrammet.

Læs mere om Birgitte

Birgitte har undervist i Enneagrammet i over 20 år og er uddannet på The Enneagram Institute i USA – så hun ved virkelig hvad Enneagrammet er!

Birgitte er eksamineret psykoterapeut fra ID Academy i 2008. Inden da har hun taget andre psykoterapeutiske uddannelser.

Birgitte har uddannet sig i Enneagrammet hos Don Riso og Russ Hudson på The Enneagram Institute i USA og videreuddanner sig løbende gennem kurser hos de førende formidlere indenfor dette felt.

Birgitte har mere end 12 års klinisk erfaring, som privat praktiserende psykoterapeut i Københavnsområdet med fokus på individuel, par og gruppeterapi.

Birgitte underviser i sammenkoblingen af Enneagrammet og ID’s lære og værktøjer på ID Academy’s psykoterapeut uddannelse i København, Aarhus og Køge.

Pris for Psykoterapeut uddannelsen

Ansøgning & Tilmelding

Før du kan tilmelde dig, skal du indsende en ansøgning, hvor du fortæller lidt om dig selv. Herefter får du en kort optagelsessamtale med en studievejleder og hurtigt derefter, får du et optagelsesbrev med betalingslink.

København

Næste studiestart er den
07. april 2022

Køge

Næste studiestart er den
28. april 2022

Aarhus

Næste studiestart er den
12. maj 2022

Se nærmere på uddannelsesstederne i København, Køge og Århus.

Vi udbyder vores uddannelser på 3 kursusejendomme fordelt over landet.

København

Østerbrogade 79, 2100 København Ø.

Læs mere om psykoterapeut uddannelsen i København

Køge

Bag Haverne 20U, 4600 Køge.

Læs mere om psykoterapeut uddannelsen i Køge

 

Aarhus

Frederiksgade 77C, 8000 Aarhus C.

Læs mere om psykoterapeut uddannelsen i Århus

 

Har du brug for yderligere information?

Find svar på dine spørgsmål

Scroll lidt længere ned ad siden og se vores FAQ, med svar på gængse spørgsmål.

Find praktiske oplysninger

Find oplysninger som fx adresser, mødedatoer, mødetider og studiekrav.

Bliv kontaktet af IDs studievejleder

Vores studievejledere sidder klar til at svare på dine spørgsmål.

Deltag i vores infomøder

Vi afholder løbende infomøder i København, Køge, Århus og online.

“ID Academy er sted, hvor der er rummelighed og man bliver imødekommet som et helt menneske med tanker, følelser og behov.”

– Jørgen H., ID Psykoterapeut

“Det bedste ved ID Academy, det har været den personlige udvikling. Den måde jeg har rykket mig på, på alle aspekter er helt vild.” 

– Karina F., ID Psykoterapeut

Spørgsmål og svar

Psykoterapeut uddannelse adgangskrav?

Optagelseskravene til Psykoterapeut uddannelsen justeres løbende i forhold til Dansk Psykoterapeutforenings optagelseskriterier. Det betyder, at du efter endt uddannelse på ID Academy har mulighed for at søge om optagelse i Dansk Psykoterapeutforening, hvis du ønsker medlemskab i den forening.

Du kan ansøge om optagelse via 3 kvoter:

 1. Studierelevant mellemlang eller lang videregående uddannelse og 3 års erhvervserfaring indenfor feltet.
 2. Anden mellemlang eller lang videregående uddannelse og erhvervserfaring med mellemmenneskelig kontakt.
 3. Hvis du ikke lever op til kvote 1 eller 2, kan du søge ind via kvote 3 – dette er vores dispensationsordning.

Hvis ikke du opfylder nogle af kravene i nedenstående 3 kvoter, så kontakt studievejlerne om dine muligheder for optagelse på ID Academy. Vi oplever, at relevant erfaring bliver glemt eller vurderet “ikke erfaring nok”, derfor, tag en snak med en studievejleder.

Her læser du mere om de 3 kvoter.

Hvordan er ansøgning-og betalingsprocessen?

Vores ansøgningsprocedure har 5 trin:

 1. Du skal udfylde og indsende vores ansøgningsskema.
2. Studievejlederen læser ansøgningen igennem og aftaler en optagelsessamtale.
3. I har en optagelsessamtale, hvor du får at vide, om du er optaget.
4. Er du optaget modtager du en skriftlig godkendelse.
5. Du tilmelder dig første studieår.

Indsend din ansøgning til afdeling København eller Køge her eller Indsend din ansøgning til afdeling Aarhus her.

Du kan tilmelde dig psykoterapeutuddannelsen, lige så snart din ansøgning er blevet godkendt og du har haft en optagelsessamtale med en studievejleder.

Hvad kan jeg som psykoterapeut?

På ID Academy’s psykoterapeutuddannelse får du både teoretisk indsigt og praktiske metoder til at kunne arbejde psykoterapeutisk med “almindelige” menneskers problemer. Det er altså ikke en uddannelse, som i sig selv vil klæde dig på til at arbejde med egentlige sindslidelser i psykopatologisk forstand.

Det er meget vigtigt for os, at dine kommende terapi-klienter er i trygge hænder hos dig, og det forudsætter at:

 • Du er er i stand til at vurdere, hvilke psykologiske problemstillinger, som ligger indenfor dit kompetenceområde, og hvilke der kræver henvisning til anden behandling.
 • Du er grundigt trænet i at finde terapeutiske helhedsløsninger på en etisk forsvarlig måde.
 • Du er fagligt blevet klædt rigtig godt på til at kunne hjælpe mennesker med en bred vifte af de mest almindeligt forekommende følelsesmæssige og eksistentielle problemer.
Hvilke problemstillinger kan jeg arbejde med?

Vi har tilrettelagt vores psykoterapeutuddannelse efter, at du, som eksamineret psykoterapeut fra ID Academy, skal kunne hjælpe mennesker med typiske temaer så som:

 • lavt selvværd eller dårlig selvtillid,
 • tilbøjelighed til selvkritik eller selvforagt,
 • livshæmmende overbevisninger og forestillinger,
 • fastlåste, utilfredsstillende sociale roller og samspilsmønstre,
 • parforholds-, seksualitets- og familieproblemer og kriser,
 • posttraumatisk stress efter chok og traumer,
 • stress og udbrændthed,
 • eksistentielle kriser i forbindelse med livsovergange, sygdom, dødsfald eller andre former for personlige tab,
 • lettere misbrugsproblematikker og mindre ikke-livstruende spiseforstyrrelser,
 • uhensigtsmæssige vaner, adfærdsmønstre og tilbøjelighed til at overreagere følelsesmæssigt i almindelige livssituationer.
Hvor kan jeg arbejde som psykoterapeut?

Som psykoterapeut kan du starte egen klinik, men uddannelsen åbner også op til nye jobmuligheder. Nogle får nye jobmuligheder i samme branche og andre søger nye brancher og nye typer stillinger.

Mange af vores kursister bruger psykoterapeutuddannelsen som et ekstra lag, oven på deres nuværende kompetencer. Dette giver dem en helt særlig profil, som åbner særlige muligheder for dem.

Det er ofte set, at kursister finder nye jobs allerede under uddannelsen. 

Bliver min udvikling og kompetencer løbende evalueret?

Ved afslutningen af hvert år, vil du i forbindelse med den faglige supervision, deltage i en evalueringssamtale, hvor du modtager nyttig feedback om din faglige og personlige udvikling, fra lærerne og dine medstuderende.

Hovedpunkterne i denne evalueringssamtale, vil blive udarbejdet til en kortfattet skriftlig udtalelse, som hjælp til din egen og undervisernes hukommelse, i det fremtidige forløb på psykoterapeutuddannelsen.

Kan jeg arbejde ved siden af studiet?

Ja, det er faktisk det, som de fleste kursister gør.

Uddannelsen er tilrettelagt på en måde, hvor de fleste kan få det til at hænge sammen med deres arbejdsgiver. Vores moduler lægger 6×4 dage (torsdag fra kl. 15.00, fredag, lørdag og søndag fra kl. 10.00)

Kan jeg se datoer for alle modulerne?

Ja, vi planlægger altid et år frem, så alle datoer kan blive offentliggjort hurtigst muligt. Vi gør dog opmærksom på, at ændringer kan forekomme.

Du finder alle datoerne her. (åbner i nyt vindue)

Hvornår møder man og hvordan forløbet et modul?

Mødetider
Torsdag: kl. 15.00 – 21.00
Fredag: kl. 10.00 – 17.30
Lørdag: kl. 10.00 – 17.30
Søndag: kl. 10.00 – 16.00

Modulernes opbygning
Som kursist møder du ind og undervisningsdagen starter typisk med en meditation, efterfulgt af en “runde”, som er en status på hvordan man har det eller ens egen indsigt ind i modulets tema.

Dernæst fortsætter dagen med en veksling af underviseroplæg, demoer af modeller, praktiske øvelser og øvegrupper.

Der er typisk to små indlagte pauser og en frokostpause på ca. 1 time og 15 minutter.

Du finder alle vores praktiske oplysninger her. (link åbner i nyt vindue)

Hvad er adressen på kursuscentrene?

Aarhus
Frederiksgade 77C, 8000 Aarhus C

København
Østerbrogade 79, 2100 København Ø.

Kan jeg se litteraturlisten nogle steder?

Ja, litteraturlisterne er tilgængelige under hvert studieår, inde på vores udvidede modulbeskrivelser. Klik her for at finde dem.

Kan jeg få merit for andre uddannelser?

Certificerede ID LifeCoaches har mulighed for at søge direkte ind på 2. året af  ID Psykoterapeutuddannelsen.

Er din uddannelse ældre end 5 år fra certificeringsdatoen, kan du dog ikke søge om merit. Dette er gældende fra 1. juli 2018.

Studerende fra andre evaluerede psykoterapeutuddannelser med hele afsluttede studieår kan opnå merit efter en konkret individuel vurdering fra vores studievejledere.

Vi gør opmærksom på, at du som merit-ansøger dog stadig ifølge de tværministerielle kvalitetskriterier skal færdiggøre din psykoterapeutuddannelse indenfor den normerede tidsramme på maksimalt 6 år.

Da vores psykoterapeutuddannelse er baseret på et unikt koncept med specifikke teorier og metoder, og da de 4 år er et sammenhængende forløb, kan det være vanskeligt at springe ind på igangværende forløb.

Send en merit-ansøgning til ID Psykoterapeut Uddannelsen her: Ansøg om merit på ID Psykoterapeut Uddannelsen.

Bemærk, at vi ikke giver merit til studerende fra psykoterapeutiske uddannelser, som ikke er evalueret efter de tværministerielle kvalitetskriterier.

Er ID Psykoterapeut uddannelsen en godkendt uddannelse?

Ja, vores uddannelse er godkendt af Reflektor og vi er medlem af Dansk Psykoterapeutforening.

ID Psykoterapeutuddannelsen bliver hvert femte år evalueret efter de tværministerielle kvalitetskriterier for private psykoterapeutuddannelser, som ifølge de omfattende evalueringsrapporter fra 2008, 2013 og 2018, på alle punkter opfylder samtlige ministerielle kriterier.

Hvad nu når jeg bor i udlandet?

For at imødekomme de logistiske udfordringer som er forbundet med at være bosiddende i udlandet har ID Academy lavet nogle konkrete løsningsforslag til, hvordan du som dansker bosat i udlandet, kan gå på ID Psykoterapeut-uddannelsen.

Læs mere om vores konkrete løsningsforslag under praktiske oplysninger.