ID Parterapeut

1-årig overbygning


Det er så smukt at skabe intense mødeøjeblikke og udfolde parrets potentiale, her og nu, i arbejdet med deres tematikker.

Tilmeld nu i AarhusTilmeld nu i København

Tiden er moden til parterapi for bevidste par

I takt med, at den individuelle bevidsthed stiger, søger flere par også i terapi. Hvorimod parterapi tidligere var for brandslukning, søger et stigende antal par, terapeuter, der kan støtte en løbende udvikling af forholdet, samt fordybe kærligheden, i det, vi kalder for “det essentielle partnerskab”.

 ID Parterapeuter ved hvordan man arbejder med forholdets uundgåelige problemer og tematikker. De benytter dem som udgangspunkt for at kigge om bag dem og skabe indsigt om, hvad der virkelig skaber balladen. Her øger vi forståelsen for hinanden og kærligheden kan løbe med mere kraft.

Parterapeut for de bevidste par

Du udvikler forhold og fordyber kærligheden, i mødet med problemerne.

Træning i et trygt fællesskab

På holdet nørder i parterapi og øver jer, vha. rollespil og deling af egne erfaringer.

Et idekatalog til eget parforhold

Du får inspiration til at berige og fordybe dit eget parforhold, i din udvikling.

Nye muligheder som parterapeut

Uddannelsen åbner op til nye jobmuligheder, både som terapeut og i et job.

Bliv ID Parterapeut®

Den 1-årige ID Parterapeut-uddannelse bryder med den traditionelle parterapi, fordi terapien du kommer til at udøve, primært henvender sig til det modne og bevidste par.

Det modne og bevidste par vil gerne udvikle sig sammen, og bruge både de gode og de udfordrende situationer i parforholdet, som en anledning til at folde det bedste ud, hver især og hos hinanden.

1. modul: At vokse op sammen

Det første modul er en introduktion til den fascinerende ID-parterapeutiske begrebsramme og det helt særlige potentiale denne har for at skabe uafhængige, vitale og bæredygtige parforhold der er rodfæstet i væren.

Se modulbeskrivelsen.

2. modul: At åbne op til hinanden

Vi arbejder inde bag selvets facader og bag de reaktive mønstre i parret. Du får her mulighed for at arbejde med kommunikationsværktøjer der er baseret på de sande behov og længsler.

Se modulbeskrivelsen.

3. modul: At rydde op hver for sig og sammen

Krise og udvikling er ifølge et gammelt kinesisk tegn, en og samme ting. Vi vil forstå denne sandhed gennem arbejde med skyggeprocesser, hvor vi  bruger vores egen gruppe til at se på lyse og mørke skygger.

Se modulbeskrivelsen.

4. modul: At vågne op sammen

På dette modul arbejder vi med værktøjer, som giver dig mulighed for at hjælpe parret med at vågne op til deres personlige essens, deres fælles essens og følelsen af væren. Kort sagt ”det transformerende parforhold”.

Se modulbeskrivelsen.

 

5. modul: At lyse op sammen som par

Vi vil gennem flere dimensioner af identitet se på parforholdets potentiale, og vi arbejder konkret med en række kreative ID-metoder, der giver par mulighed for at skabe deres fælles vision. 

Se modulbeskrivelsen.

En erfaringsbaseret uddannelse

På ID Parterapeut uddannelsen får du både det teoretiske og praktiske grundlag for at arbejde som parterapeut. Vi har nemlig et særligt fokus på klinisk træning, med såvel intern træning i øvegrupper som ekstern træning med par. 

Du bliver også trænet i at “tage lederskabet” i parterapien, fordi når parterapeuten tager teten, skaber denne en tillidsfuld ramme, hvori der skabes sunde alliancer med begge klienter. Du lærer også at oversætte dine nuværende terapeutiske metoder og værktøjer, til arbejdet med par. 

En udviklingsorienteret ramme

Vores uddannelse er bygget op omkring ID Academys integrale begrebsramme. Det betyder, at du lærer at aflæse parrenes udviklingsniveau og får kompetencerne til at arbejde med par, på alle udviklingsniveauer. Heri lærer du også at vejlede dem mod deres højere potentiale.

Det betyder også, at du lærer at arbejde i krydsfelterne mellem de 5 identitets-dimensioner: krop, sind, ånd, kultur og natur. Til hver dimension hører der særlige udfordringer, muligheder, metoder og værktøjer, som bliver modulernes omdrejningspunkt.

Du får også det tilknytningsteoretiske vidensfundament, såvel som temaspecifik viden om de mest almindelige parproblematikker. 

Vi hjælper par igennem følelsesmæssige tematikker, samtidig med, at vi vejleder dem ind i en livslang udviklingsproces, så kærligheden bliver fordybet og relationen udfoldet.

Hvilke kompetencer får du?

På vores uddannelse lærer du en række dybdegående processer og værktøjer. En af de helt centrale kompetencer er i at hjælpe par, med at blive bevidste om deres reaktive handlemønstre. Med den indsigt, vil de også kunne opdage de kriser og parproblematikker, der hører til disse mønstre.

Du lærer den parterapeutiske kunst at arbejde direkte med parrets mønstre og dynamikker, når de opstår, her og nu, i parterapien. Her bliver du i stand til at støtte en sund og konstruktiv mønsterafbrydelse af parrets konflikter, hvorefter du reorienterer dem mod mere konstruktive dynamikker, der udvikler dem som par.

Undervisningens form på ID Parterapeut er en afveksling mellem teoretiske oplæg, praktiske demonstrationer i parterapi, videooplæg, konkrete par-øvelser, faglig supervision, gruppeprocesser, dans, kropsøvelser, tegneøvelser, gulvarbejde, inquiry-processer, visualisering samt meditative værktøjer og klinisk supervision.

Du kan læse mere om parterapeut-tematikker og øvelser på vores blog.

Det essentielle partnerskab

ID Parterapeuter kan udfolde det essentielle partnerskab. Det essentielle partnerskab er en livslang udviklings- og udfoldelsesproces, hvor parret bevidst arbejder med at være autentiske i relationen. 

De tager ikke længere automatiske rollemønstre i kampen for kærligheden, de transcenderer kærligheden og giver hinanden mulighed for at udforske hinanden på “højere planer”.

Med en jordbunden spirituel tilgang, vejleder vi parret ind, i at mødes, i den dybere ordløse kærlighedsdimension, hvor sjælekontakten opleves. Til dette arbejde, præsenterer vi dig for en række utroligt spændende processer og metoder som du kan anvende, hos det voksende antal par, der vil udvikle det essentielle parforhold.

 

Fællesskabet inspirerer vores udvikling

På dit hold sætter vi tryghed og fortrolighed højt, så vi kan udvikle vores kompetencer, samtidig med at vi åbner op for, og bringer vores egne tematikker i spil. Når vi aktivt bruger os selv, udvikler vi os som mennesker og bliver dygtige terapeuter.

Al det vi lærer om os selv, sammen med al det vi lærer teoretisk og praktisk, skaber også et idekatalog, til dit eget parforhold. Det er i ID Academys ånd, at vi går forrest, og kender den vej, vi leder klienter ud af.

Mød underviserne

ID Parterapeutuddannelsen ledes af vores 4 specialister indenfor parterapi. De er uddannede ID Psykoterapeuter,  efteruddannet i parterapi og har mange års klinisk erfaring.

I samarbejde med Ole Vadum Dahl, har de udviklet uddannelsen, og de bringer hver især deres egne unikke kompetencer indenfor bestemte temaer og dertilhørende metoder.

Steen Degn

Det der især fanger Steens opmærksomhed er, hvordan man kan møde par i øjenhøjde ved at genkende det enkelte pars udviklingsniveau. 

Læs mere om Steen

Kærlighed, seksualitet og samlivstemaer er ofte omdrejningspunktet for hans hverdag, hvor han igennem 10 år har været privatpraktiserende parterapeut samt kursus- og foredragsholder.

Det der især fanger Steens opmærksomhed er, hvordan man kan møde par i øjenhøjde ved at genkende det enkelte pars udviklingsniveau.

Herefter kan man effektivt arbejde med ID metoder og fx hjælpe par med at vågne op fra reaktive interpersonelle dramaer.

Som underviser brænder han for at formidle, hvordan par dynamisk kan bevæge sig dybere og dybere ind imod deres essentielle sjælepartnerskab.

Han er desuden optaget af den integrale (og pentagrale) begrebsramme, hvorudfra han skaber et læringsmiljø med flow, lethed, humor, varme og dybde.

Som parterapeut brænder Steen for at se udviklingen ske i individet og i parret, og han sætter en ære i at faciliterer terapeutiske rum, hvor dybe mødeøjeblikke healer følelsesmæssige dynamikker hos parret.

Steen er uddannet Psykoterapeut fra ID Academy, årgang 2003. Han har efterfølgende videreuddannet sig i parterapi, kærlighed, seksualitets- og samlivstemaer i både Danmark og i udlandet.

 

Kirsten Degn

Kirsten lader kursisterne erfare, på egen krop, hvordan partnere med forskellige tilknytningsmønstre, traumer og temaer har det.

Læs mere om Kirsten

Parforholdsproblematikker er en væsentlig del af Kirstens hverdag, når hun arbejder som parterapeut. Over årene har hun arbejdet med en bred vifte af parforholdsteamatikker.

Som underviser er hun særligt interesseret i at lade kursisterne erfare, på egen krop, hvordan partnere med forskellige tilknytningsmønstre, traumer og temaer har det.

Denne nye erfaring gør det nemlig tydeligt, hvordan disse faktorer har indflydelse på de dramaer og negative mønstre, som parret udspiller med hinanden – og sidst men ikke mindst, hvordan de kan mødes og sammen sætte gang i udviklingsprocesser.

I terapirummet er Kirsten desuden interesseret i at skabe ”her og nu”-erfaringer, hvor hun skaber et rum, hvor parret kan se, høre og mærke hinanden fra et mere åbent hjerte. Dermed skaber de mulighed for dybere og sundere kontakt.

Kirsten Siw Grundtdal Degn er uddannet ID Psykoterapeut fra ID Academy, årgang 2006. Hun er specialiseret og efteruddannet i det psykoterapeutiske arbejde med par og har en omfattende klinisk erfaring, som hun bringer i spil på uddannelsen.

Hun er desuden underviser på ID Academys løbende weekendkurser for par.

Anni Olesen

Anni har arbejdet med par -og familieterapi i omkring 20 år og er derfor et oplagt valg til at undervise dig i parterapiens mange facetter.

Læs mere om Anni

Anni har arbejdet med par -og familieterapi i omkring 20 år og er derfor et oplagt valg til at undervise dig i parterapiens mange facetter.

Anni er uddannet integrativ psykoterapeut hos Ole Vadum Dahl i 1991, og har efterfølgende løbende videreuddannet sig og specialiseret sig indenfor bl.a. psykoterapeutisk arbejde med helbredsproblemer, dybdepsykologisk arbejde med drømme og symbolik samt Par og Familieterapi.

Anni Olesens unikke evne til at arbejde med dybe eksistentielle temaer i terapi er yderligere blevet beriget af hendes 5 år lange teologistudium på Århus Universitet.

Anni har mere end 25 års klinisk erfaring som privat praktiserende par & psykoterapeut i Århus, hvor hun gennem årene også har afholdt en lang række drømme- og selvudviklingskurser.

Dorte Rendtorff

Dortes passion er at hjælpe par til at elske hinanden dybere med hjertets autencitet – netop fordi det er muligt, også når gnisten er forsvundet eller stormvejret sætter ind .

Læs mere om Dorte

Parproblematikker- og udfordringer har i mere end 25 år været emner, som Dorte har beskæftiget sig med – ikke mindst som terapeut med par i terapi, siden hun fik sin ID certificering for snart 20 år siden.

Dorte har arbejdet dybt og intensivt med, hvordan defensive tilstande starter i ungdommen og hvordan tilstandene skaber ekko op igennem voksenlivet, hvorfra der er konkrete muligheder for at skabe vækst i parforhold og samliv.

Hendes passion er at hjælpe par til at elske hinanden dybere med hjertets autencitet – netop fordi det er muligt, også når gnisten er forsvundet eller stormvejr sætter ind af forskellige livsomstændigheder.

Hun brænder for temaer omkring nærvær i parforholdet, bl.a. det at stå sundt adskilt og vedholdende kærligt fast på kanten af store udfordringer.

Dortes tilgang til parterapien går gennem mange egne erfaringer med parrets personlige og fælles skyggepotentiale. Hun arbejder med parrets udvikling, igennem de gamle meditative inquiry teknikker, hvor øjeblikke af dyb intuning til det nænsomme nærvær smelter og skaber sund forandring.

Dorte er uddannet psykoterapeut fra ID Academy, årgang 2002. Hun har efterfølgende videreuddannet sig i psykoterapeutisk arbejde med par og specialiseret sig indenfor psykoterapeutisk arbejde med familiens trivsel, skilsmisse og utroskabsproblematikker og ikke mindst potentialet i parforholdets sunde udvikling.

Det koster uddannelsen

Tilmeld dig ID Parterapeut uddannelsen

Dit næste skridt, det er at tilmelde dig uddannelsen. Når du tilmelder dig, så skal du kort beskrive dit erfaringsgrundlag for at tage overbygningen / efteruddannelsen. Det er vigtigt for os, at niveauet er højt, derfor skal du have relevant erfaring med dig.

Aarhus

Næste studiestart er den
16. september 2021

København

Næste studiestart er den
25. november 2021

Har du brug for yderligere informationer?

Find svar på dine spørgsmål

Scroll lidt længere ned ad siden og se vores FAQ, med svar på gængse spørgsmål.

Find praktiske oplysninger

Find oplysninger som fx adresser, mødedatoer, mødetider og studiekrav.

Bliv kontaktet af IDs studievejleder

Vores studievejledere sidder klar til at svare på dine spørgsmål.

Deltag i vores infomøder

Vi afholder løbende infomøder i København, Århus og online.

Jeg har ikke ord for alt det ID Academy har betydet af positiv livsforandring for mig og min familie. Jeg er overbevist om at ID i høj grad bidrager til at gøre verden til et bedre sted.

– Gitte O.

En uddannelse ved ID Academy er en rejse, hjem til dig selv igen. De værktøjer og redskaber du bliver præsenteret for, kan du ikke kun læse dig til. De skal prøves og opleves på egen krop.

– Claus M.

Spørgsmål og svar

Hvad er kravene til at læse parterapeutuddannelsen?

ID Parterapeut efteruddannelsen er særligt velegnet for psykoterapeuter, og andre med en lignende baggrund eller anden relevant mellemmenneskelig erhvervserfaring*, som har lyst til at arbejde professionelt med parterapi og med udvikling for par.

Niveauet på holdet er derfor højt og der bliver nørdet parterapi som kompetence. Derfor laver vi en kærlig forhåndsvurdering, ud fra din baggrund, når du tilmelder dig uddannelsen.

Er du i tvivl om dine kvalifikationer, så tøv ikke med at kontakte en studievejleder.

* Anden relevant mellemmenneskelig erfaring kan f.eks. være som lærer, pædagog, familiebehandler, sexolog, socialrådgiver eller anden lignende erhvervserfaring med professionelle samtaler og relationsarbejde.

Hvordan er ansøgning-og betalingsprocessen?

Dit næste skridt, det er at tilmelde dig uddannelsen. Når du tilmelder dig, skal du kort beskrive dit erfaringsgrundlag for at tage overbygningen / efteruddannelsen. Det er vigtigt for os, at niveauet er højt, derfor skal du have relevant erfaring med dig.

Du betaler for uddannelsen samtidig med, at du sender en lille tekst / cv med dit erfaringsgrundlag.

Kan jeg se datoerne for alle modulerne?

Ja, vi planlægger altid et år frem, så alle datoer kan blive offentliggjort hurtigst muligt. Vi gør dog opmærksom på, at ændringer kan forekomme.

Du finder alle datoerne her. (åbner i nyt vindue)

Hvornår møder man og hvordan forløbet et modul?
Mødetider

Torsdag: kl. 15.00 – 21.00
Fredag: kl. 10.00 – 17.30
Lørdag: kl. 10.00 – 17.30
Søndag: kl. 10.00 – 16.00

Modulernes opbygning
Som kursist møder du ind og undervisningsdagen starter typisk med en meditation, efterfulgt af en “runde”, som er en status på hvordan man har det eller ens egen indsigt ind i modulets tema.

Dernæst fortsætter dagen med en veksling af underviseroplæg, demoer af modeller, praktiske øvelser og øvegrupper.

Der er typisk to små indlagte pauser og en frokostpause på ca. 1 time og 15 minutter.

Du finder alle vores praktiske oplysninger her. (link åbner i nyt vindue)

Hvad er prisen og hvordan er betalingsmulighederne?

Prisen for ID Parterapeutuddannelsen er 37.000,-

Du kan læse om dine betalingsmuligheder her: Se betalingsmulighederne. (åbner i nyt vindue)

Hvad er adressen på kursuscentrene?

Aarhus
Frederiksgade 77C, 8000 Aarhus C

København
Østerbrogade 79, 2100 København Ø.

Du finder alle vores praktiske oplysninger her. (link åbner i nyt vindue)

Kan jeg se litteraturlisten nogle steder?

Ja, litteraturlisterne er tilgængelige inde på vores udvidede modulbeskrivelser. Klik her for at finde dem.

Hvor meget supervision får man?

Inkluderet i kursusprisen er 4 X 4 timers gruppesupervision. Supervisionen er en meget vigtig del af vores uddannelse og foregår i mindre grupper, ca. midt i mellem modulerne. 

Supervisionen er primært af faglig og klinisk karakter. Her får du, løbende gennem året, individuel feedback fra vores erfarne undervisere på dit arbejde som ID Parterapeut. 

Du får ID-metoderne arbejdet ind under huden, teorien og modulets faglige stof integreres, og du modtager klinisk supervision på dit klientarbejde.

Vi giver også supervision og støtte til det emne du vil fremlægge til din certificering. 

Hvad kræver det at blive certificeret?

Som ID Parterapeut-studerende skal du have:

  • 40 timers færdighedstræning. Minimum 10 af de 40 timer, skal være parterapi med eksterne klienter – resten i øvegrupper.
  • 16 timers gruppesupervision. 4×4 timer fordelt mellem de enkelte moduler.
  • Til certificeringen skal du lave en klinisk parterapi eller vise et mindre video-uddrag af en parterapi du har lavet.

Du finder alle vores praktiske oplysninger her. (link åbner i nyt vindue)

Hvordan foregår certificeringen?

Certificeringen til ID Parterapeut foregår på det sidste modul hen over de sidste to dage af uddannelsen. Her skal du lave en klinisk parterapi eller vise et mindre video-uddrag af en parterapi du har lavet.

Bagefter skal du reflektere med en af vores undervisere om dit arbejde. Gruppens deltagere indgår undervejs i certificeringen i feedbackteam for hinanden.