Frihed til at vælge hvem du vil være

Frihed til at vælge, hvem du vil være

Obs.: Denne artikel er den 3. del i en serie om identitet og identitetsarbejde som psykoterapeut. Du finder de tidligere artikler enten til højre eller under denne artikel.

I denne artikel introducerer vi de to begreber: Det reaktive og det kreative selv. Med dem kan vi skabe en grundforståelse for arbejdet med de indre former, vores selvbilleder.

Fra det reaktive bevidsthedslag, bliver vi helt automatisk identificeret med vores indre former.

De styrer mere eller mindre vores tanker, følelser og adfærd – og i det reaktive bevidsthedslag, er ubevidst, nøgleordet.

Når vi bliver bevidste om formerne, og begynder at arbejde med dem i terapi, så begynder vi også at opdage dem, når de er på spil i vores dagligdag.

Med vores nye bevidsthed om, hvilken form der er på spil, hvorfor den er på spil og hvordan den er i spil, så bevæger vi os henimod at operere i det kreative bevidsthedslag af vores identitet.

Herfra begynder det så småt at føles som om, at vi tager føringen over vores liv igen.

Og her begynder vi at skabe forandringer for os selv og vores liv. 

Hvad er det kreative selv?

Det kreative selv er vores bevidste vilje. Det er det lag af bevidstheden, hvorfra vi holder hjertet varmt og hovedet koldt.

Forestil dig en situation, hvor du reagerede i “følelsernes vold”.

Forestil dig nu samme situation, men denne gang, forestil dig, at du ser situationen udefra og her beslutter, hvordan du vil reagere.

Kan du fornemme forskellen mellem at være reaktiv og kreativ?

Når vi fungerer ud fra det kreative bevidsthedsniveau reagerer vi ikke automatisk og refleksmæssigt som fra det reaktive selv.

Vi forsvarer ikke bestemte selvbilleder, men har en langt mere nuanceret selvopfattelse. Derfor kan vi kreativt bruge mange forskellige sider af vores psyke.

Når vi lever fra det kreative selv, tager vi selv initiativ til at skabe det liv, som er værdigt, glædeligt og meningsfyldt for os.

Det er derfor, vi kalder det for “det kreative selv”.
Fra det kreative selv erkender vi, at gennem vores måde at tænke, føle og handle på, så skaber vi i høj grad selv det liv, vi lever.

Vi erkender, at vi selv er ansvarlige for hovedparten af de reaktioner, vi møder hos andre mennesker.

Vi erkender også, at de positive og negative resultater vi opnår, både på det professionelle og det private plan, skyldes os selv.

Derfor føler vi os fra det kreative bevidsthedsniveau ikke som ofre for omstændighederne, men tager aktivt del i at skabe det liv, som vi drømmer om.

Bevidsthedslagene gør en forskel i terapi

Som psykoterapeuter, kan vi får det bedste frem i vores klienter, når vi er opmærksomme på det reaktive og det kreative bevidsthedslag.

Det er vigtigt at klienterne bliver opmærksomme på, (et tænkt eksempel) om beslutningen de er ved at træffe, har vægten i en gammel form. En form som ikke er hensigtsmæssig mere.

I så fald, så er der store chancer for, at beslutningen kommer til at volde dem kvaler senere. De vil i så fald ryge ned i nogle gamle automatiske mønstre, som ikke længere gavner dem.

Hvis klienten er bevidst om, at en bestemt form har det med at overtage, så kan I snakke om beslutningen mere objektivt. Herfra kan I belyse, om der er andre og bedre løsninger.

Ole Vadum Dahl fortæller på humoristisk vis om, hvordan vi udlever bestemte selvbilleder.

Hvilke tanker har du om dig selv? og hvorfor er det overhovedet vigtigt?

Hvem er du identificeret med at være?

Kategorier

Følg med

ID Psykoterapeut

Bliv ID Psykoterapeut

4-årig grunduddannelse som udvikler dine faglige kompetencer og støtter dig i at finde din egen vej i livet.

Læs mere…

5D Coach

Helhedsorienteret online Coach Uddannelse

Intenst online træningsforløb med mulighed for afsluttende certificering med Ole Vadum Dahl

LÆS MERE…

Info-møder

Tilmeld dig et af vores gratis Info-møder

i København, Køge eller Aarhus.

TILMELD DIG…

Lær mere

Relaterede indlæg

ID Academy

ID Academy er en af Skandinaviens største private uddannelsesinstitutioner indenfor psykoterapi og selvudvikling, og den er godkendt efter de tværministerielle kvalitetskriterier uden anmærkninger af konsulentfirmaet (Reflektor).