Fra følelsesmæssig frustration til sund relation

Når man bare gerne vil høres

I mange år havde Ole Vilstrup haft svært ved at kommunikere med sine kolleger, hvilket blev meget negativt følelsesladet og gjorde det svært at have gode kollegiale relationer.

I videoen fortæller han om sin udvikling fra tiden inden han studerede på ID Academy og sammenligner den med tiden efter, hvor hans relationer ser noget anderledes (ligesom hans gennemslagskraft).

Vi bliver alle sammen indimellem taget af vores følelser. At blive taget af vores følelser betyder, at det vi føler bliver styrende for den måde vi agerer på – eller som det er, reagerer på.

Når vi er taget af en følelse, såsom fx frustration over at andre ikke forstår os, så kalder vi det også at være indlejret i en form.

En form kan beskrives som ”en del af os selv” altså en delpersonlighed, som har sin egen følelse, tanker og reaktionsmønstre knyttet til sig.

Når vi ikke er bevidste om vores former og deres indvirkning på vores liv, så reagerer vi i afmagt og i en form for selvbeskyttelse.

Når vi igennem vores uddannelser, bliver bevidste om vores former og deres mønstre, så kan vi begynde at agere kreativt.

Med andre ord, så vælger vi selv fra vores analytiske sind, hvordan vi vil reagere på en følelses-impuls.

Vi er nu ikke længere indlejret og styret af følelsen, vi er blevet herre over følelsen og dette skaber et utal af nye muligheder for at reagere i alle situationer.

Hør i videoen, hvilken forskel dette har gjort på Oles liv i videoen!

Videoen i tekst

Før ID så jeg vil nok sige at, at jeg var et meget følelsesorienteret menneske, og når folk ikke forstod hvad jeg mente, så blev jeg følelsesmæssigt påvirket af det og frustreret.

Læs hele transskriptionen

Så nogle konflikter blev stærke følelsesmæssige konflikter, hvor jeg ikke havde ord til at navigere i det der følelsesmæssige univers.

Hvis jeg skal tage et konkret eksempel fra før jeg gik på ID, så havde jeg nogle, specielt på mit arbejde, nogle stærke arbejdskonflikter, hvor jeg havde svært ved at formidle nogle budskaber til nogle andre i mit team.

(Jeg) var meget sikker på, at bare jeg forklarede det, så forstod alle det jo… Det er jo klart, jeg har forstået det, så må alle have forstået det. Det endte for mig med stor frustration og med problematisk samvær efterfølgende til følge.

Jamen i dag er det jo fantastisk at være mig. Jeg har den samme IT-faglige baggrund, som for 10 år siden, men min evne til at trænge igennem med, endda vanskelige projekter, er blevet forstærket kraftigt.

Ja, dels at ka’ tage konflikter egentlig meget direkte og konfronterende… holde min egen kraft ind i konflikten, uden at blive frustreret over at, jeg bliver mødt med stærk modstand fra den anden side.

Det betyder, at jeg meget, meget sjældnere kommer i situationer, hvor jeg har svært ved at være i stue med folk. Og hvis der er en konflikt, noget som… har været imellem os, så sørger jeg for, at det bliver (en) situationsbestemt konflikt.

Det handler ikke om personen, så efterfølgende sørger jeg altid for at tage en anden kontakt til vedkommende og ligesom signalere, det var bare den situation lige før.

Så jeg er blevet et meget lykkeligere menneske på den baggrund, det kan jeg roligt sige.

Jeg overvandt følelsen af at være utilstrækkelig
Jeg øgede min selvtillid og ændrede mit liv

Kategorier

Følg med

ID Psykoterapeut

Bliv ID Psykoterapeut

4-årig grunduddannelse som udvikler dine faglige kompetencer og støtter dig i at finde din egen vej i livet.

Læs mere…

5D Coach

Helhedsorienteret online Coach Uddannelse

Intenst online træningsforløb med mulighed for afsluttende certificering med Ole Vadum Dahl

LÆS MERE…

Info-møder

Tilmeld dig et af vores gratis Info-møder

i København, Køge eller Aarhus.

TILMELD DIG…

Lær mere

Relaterede indlæg

ID Academy

ID Academy er en af Skandinaviens største private uddannelsesinstitutioner indenfor psykoterapi og selvudvikling, og den er godkendt efter de tværministerielle kvalitetskriterier uden anmærkninger af konsulentfirmaet (Reflektor).