Introduktion til Integral Psykoterapi

Kategori:

ID i ID Academy står for “integral og dynamisk” samt “identitetsorienteret” psykoterapi.

Integral betyder inklusiv og komplet, og dynamisk står i vores sammenhæng for, at terapien ikke kun løser aktuelle følelsesmæssige og sociale problemer, men også sikrer en dybtgående, positiv selvudvikling og psykologisk modning hos klienten.

Det er vores erfaring indenfor ID psykoterapi, at vi kan være meget mere effektive i vores arbejde, med at hjælpe mennesker med at løse deres problemer og udfolde deres menneskelige potentiale, hvis vi arbejder ud fra integral teori.

Med integral teori samler og anvender vi de bedste aspekter af flere forskellige psykologiske teorier og psykoterapeutiske metoder, i stedet for at lade os begrænse af én af de traditionelle terapeutiske retningers meget mere snævre forståelsesramme og metodevalg.

På den 4-årige ID Psykoterapeutuddannelse uddanner vi derfor de kommende psykoterapeuter til at være nuancerede og fleksible i deres forståelse af menneskelige problemer og udviklingsmuligheder, så de kan hjælpe flest muligt, på den bedst mulige måde.

I dag går det op for flere og flere professionelle psykoterapeuter, at tilsyneladende forskellige, eller endda ofte modstridende psykologiske teorier, i virkeligheden supplerer hinanden og hver især bidrager med vigtige og uundværlige brikker, til forståelsen af os som mennesker.

Hertil kommer, at de forskellige psykoterapeutiske metoder, trods forskellige terminologier og kliniske “stilarter”, meget ofte benytter sig af de samme grundlæggende terapeutiske virkemidler og forandringsprincipper.

Noget af det helt unikke ved ID psykoterapi er, at vi i stedet for blot at tage nogle enkelte teknikker fra forskellige terapisystemer – eller blande flere mere eller mindre tilfældige psykoterapeutiske metoder sammen, arbejder indenfor en sammenhængende og dynamisk “integral” forståelsesramme.

Dette sætter os i stand til kreativt at arbejde med de fælles grundlæggende forandringsprincipper og processer, der ligger bag mange ellers tilsyneladende forskellige retninger indenfor psykoterapi.

Den Pentagrale Vision

Kategorier

Følg med

ID Psykoterapeut

Bliv ID Psykoterapeut

4-årig grunduddannelse som udvikler dine faglige kompetencer og støtter dig i at finde din egen vej i livet.

Læs mere…

Familieopstilling & Systemisk Opstilling

Bliv uddannet i Familieopstilling og Systemisk Opstilling

Metodeorienterede og praktiske uddannelser ved ID Academy, som vil gøre en forskel for dig og dine klienter.

LÆS MERE…

Info-møder

Tilmeld dig et af vores gratis Info-møder

i København, Køge eller Aarhus.

TILMELD DIG…

Lær mere

Relaterede indlæg

Den Pentagrale Vision

Den Pentagrale Vision

Ole Vadum Dahl har udviklet den - måske - mest integrale model der findes, over det menneskelige udviklingspotentiale. Han kalder modellen for ID Pentagrammet. Ordet pentagral er en sammensætning af ordene penta, der betyder fem, og ‘integral’, som er et andet ord for...

Den Integrale Metode

Den Integrale Metode

Formålet med uddannelserne på ID Academy er at klæde de kommende kursister bedst muligt på, både fagligt og personligt, til at kunne hjælpe mennesker med de mest almindeligt forekommende følelsesmæssige, sociale og eksistentielle problemer, samt at instruere og...

Psykospirituelle uddannelser

Psykospirituelle uddannelser

ID Academy er et psykospirituelt institut, men hvad betyder det for os at være spirituelle? Det giver vi et svar på her, fordi spiritualitet frembringer mange og forskellige associationer fra person til person. Generelt har vi en oplevelse af, at der er mange...

ID Academy

ID Academy er en af Skandinaviens største private uddannelsesinstitutioner indenfor psykoterapi og selvudvikling, og den er godkendt efter de tværministerielle kvalitetskriterier uden anmærkninger af konsulentfirmaet (Reflektor).