Blog kategori

 

Teori & Metode

Introduktion til Integral Psykoterapi

Introduktion til Integral Psykoterapi

ID i ID Academy står for “integral og dynamisk” samt “identitetsorienteret” psykoterapi. Integral betyder inklusiv og komplet, og dynamisk står i vores sammenhæng for, at terapien ikke kun løser aktuelle følelsesmæssige og sociale problemer, men også sikrer en...

læs mere
Den Pentagrale Vision

Den Pentagrale Vision

Ole Vadum Dahl har udviklet den - måske - mest integrale model der findes, over det menneskelige udviklingspotentiale. Han kalder modellen for ID Pentagrammet. Ordet pentagral er en sammensætning af ordene penta, der betyder fem, og ‘integral’, som er et andet ord for...

læs mere
Den Integrale Metode

Den Integrale Metode

Formålet med uddannelserne på ID Academy er at klæde de kommende kursister bedst muligt på, både fagligt og personligt, til at kunne hjælpe mennesker med de mest almindeligt forekommende følelsesmæssige, sociale og eksistentielle problemer, samt at instruere og...

læs mere
Psykospirituelle uddannelser

Psykospirituelle uddannelser

ID Academy er et psykospirituelt institut, men hvad betyder det for os at være spirituelle? Det giver vi et svar på her, fordi spiritualitet frembringer mange og forskellige associationer fra person til person. Generelt har vi en oplevelse af, at der er mange...

læs mere
Identitetsudvikling er hjertet i ID Terapi

Identitetsudvikling er hjertet i ID Terapi

Indenfor integral psykoterapi arbejder vi ud fra den erkendelse, at selvets udvikling, dvs. vores identitetsudvikling er det primære og helt afgørende område at sætte ind på, når vi arbejder terapeutisk med mennesker. Som en naturlig del af vores identitet ligger...

læs mere
De 7 psykologiske retninger

De 7 psykologiske retninger

Indenfor ID psykoterapi er det vores erfaring, at vi i et psykoterapi-forløb, eller en dybere selvudviklingsproces, naturligt kommer i kontakt med diverse livstemaer og dimensioner af psyken, som er blevet beskrevet af forskellige psykologiske og terapeutiske...

læs mere
De 7 ID Forandringsprincipper

De 7 ID Forandringsprincipper

Når du tager en uddannelse til psykoterapeut på ID Academy, lærer du ikke blot en række psykoterapeutiske metoder. På Institut for Integral Psykoterapi ved ID Academy lægger vi stor vægt på, at du forstår, hvad det er for helt grundlæggende psykoterapeutiske...

læs mere
De 6 metodevalg som ID Psykoterapeut

De 6 metodevalg som ID Psykoterapeut

Du stifter bekendtskab med mange forskelligartede metoder på den 4-årige psykoterapeutuddannelse og for overskuelighedens skyld inddeles de her i 6 overordnede indfaldsvinkler til psykoterapi: Samtaleterapi, Kropslæsning, drømmetydning, tegneterapi,...

læs mere
Styrken ved at lære flere terapeutiske metoder

Styrken ved at lære flere terapeutiske metoder

Hvis du har lyst til at hjælpe mennesker med at hele følelsesmæssige sår og komme igennem deres personlige kriser, er det vigtigt at have et bredt sortiment af virkningsfulde metoder. ID Psykoterapi er en syntese af de mest effektive metoder, som vi er stødt på...

læs mere
Relationen som forstørrelsesglas

Relationen som forstørrelsesglas

Når vi uddanner psykoterapeuter ved ID Academy, har vi meget fokus på forholdet mellem psykoterapeut og klient. Forholdet mellem en psykoterapeut og en klient kan være en fantastisk mulighed for at bringe klientens smertefulde livstemaer og deres oprindelse frem i...

læs mere
Fantasi som øjenåbner i psykoterapi

Fantasi som øjenåbner i psykoterapi

I psykoterapi kan en klients fantasi og forestillingsevne være en meget værdifuld ressource til at bevidstgøre ellers ubevidste følelser, behov og erindringer. Som det fremgår af denne lille “case-story” fra Ole Vadum Dahls tid som psykoterapeut, kan vi arbejde rigtig...

læs mere
Kroppen som spirituel vejviser i psykoterapi

Kroppen som spirituel vejviser i psykoterapi

Det er i kroppen, at alle vores følelser bor, og det er også i kroppen, at vi finder en vigtig dør ind til vores spirituelle værenskerne, vores essens. Derfor spiller forskellige måder at arbejde psykoterapeutisk med kroppen på selvfølgelig en vigtig rolle gennem hele...

læs mere

ID Academy

ID Academy er en af Skandinaviens største private uddannelsesinstitutioner indenfor psykoterapi og selvudvikling, og den er godkendt efter de tværministerielle kvalitetskriterier uden anmærkninger af konsulentfirmaet (Reflektor).