5D Coach Uddannelsen

Et 29 ugers intenst online udviklings- og uddannelsesforløb hos Ole Vadum Dahl – forfatter til bl.a. bestseller-bogen “Coaching og kunsten at leve”.

Visioner og erfaring

Vi præsenterer her en helt ny banebrydende helhedsorienteret online Coach Uddannelse, der både er baseret på Ole Vadum Dahls visioner om fremtidens coaching og på Oles mere end 30 års professionelle erfaring med at uddanne coaches, psykoterapeuter og mindfulnessinstruktører.

Uddan dig til 5D coach og vær med til at skabe mere empati, klarhed og glæde i en tid, der i høj grad er præget af usikkerhed, forvirring, polarisering og konflikt.

Hvorfor 5D Coaching?

Traditionel coaching fokuserer stort set udelukkende på det enkelte individ og dets mentale ressourcer. 5D coaching er helhedsorienteret og fokuserer på fem dimensioner af at være menneske, nemlig på krop, sind, ånd, kultur og natur. 

Som 5D coaches vil vi gerne bidrage med ægte helhedsorienterede og bæredygtige udviklingsprocesser. I 5D coaching tager vi derfor både den kropslige, den psykiske og den dybere bevidsthedsmæssige dimension med i betragtning, når vi coacher.  

Vi er også alle en del af en bestemt kultur, dvs. af forskellige sociale sammenhænge og af naturen, der her forstås som miljøet og vores konkrete fysiske omgivelser. Hvis vi vil medvirke aktivt til positive forandringer, der holder på den lange bane, er vi ifølge Ole Vadum Dahl nødt til at tænke ud af boksen og betragte os mennesker som en del af ‘noget større’, der rækker ud over os som individer.

“Man kan ikke løse et problem med den samme tankegang, som oprindeligt skabte problemet.” – Albert Einstein.

Du har lige nu en unik mulighed for at gå i mesterlære og uddanne dig til 5D Coach hos Ole Vadum Dahl, der med sine mere end 40 års professionelle erfaring er en af Danmarks ‘grand old men’ indenfor coaching, psykoterapi og selvudvikling

Ole har de sidste mere end 25 år også været en ledende pioner indenfor coaching, psykoterapi og selvudvikling og har her udviklet banebrydende nye modeller og metoder indenfor hele det praktisk psykologiske område.

5D Coach Uddannelsen i praksis

Uddannelsen består af:

 • Et månedligt teoretisk/praktisk webinar med Ole Vadum Dahl
 • Fortløbende selvstændig gensidig træning med andre kursister på baggrund af video- og tekstmateriale fra Ole
 • En månedlig online trænings- og supervisions-session i en mindre gruppe med en erfaren underviser og supervisor fra ID Academy.
 • En månedlig Open Space live-event hvor du har en ekstra mulighed for at stille både faglige og personlige spørgsmål til Ole.
 • En månedlig Ind I essensen live-event hvor du en gang om måneden både har mulighed for at lade dig guide og blive undervist i meditation af Ole, der har mere end 40 års erfaring med mindfulness og meditation.

5D Coach-uddannelsen er tilrettelagt således, at vi hele tiden har både et fagligt, et personligt og et socialt fokus. 

 • Fagligt – fordi vi mener, at det er ekstremt vigtigt at uddanne kompetente coaches, der virkelig forstår coaching-håndværket.
 • Personligt – fordi vi anser det som helt afgørende for det medmenneskelige aspekt af coaching, at vi som coaches forstår vores klienter og har ‘smagt på vores egen medicin’.
 • Socialt – fordi vi som mennesker er sociale væsener og har brug for at blive spejlet og få feedback både som medmennesker og som professionelle.

0. Modul - Introduktion

En introduktion til hele uddannelsen hvor konceptet præsenteres og uddannelsens struktur og forløb skitseres.

Du vil her få adgang til basismaterialet, som danner grundlaget for 5D Coachuddannelsen.

1. modul: Visioner for fremtiden

Om kunsten at blive til endnu mere af det, vi allerede er

“Som mennesker er vi ligesom agern, der i sig indeholder kimen til at blive til egetræer”
– Karen Horney

 

 • Ved du, hvad du vil med dit liv?
 • Er du bevidst om, hvilken retning du gerne vil give det?
 • Er du som så mange andre også tilbøjelig til at ønske dig en masse, som du dybest set ikke har brug for?
 • Har du en oplevelse af mening og formål med din tilværelse?
 • Lever du dit fulde potentiale, eller har du nu og da en fornemmelse af, at du indeholder meget mere, end det du får udfoldet af dig selv?

På 1. modul kaster vi lys på vores enorme latente potentiale som mennesker, og hvad vores forestillinger om fremtiden betyder for udfoldelsen af det.

Fagligt handler modulet om:

 • Hvordan du kan hjælpe mennesker med at opdage deres uudnyttede potentialer og muligheder på alle de vigtigste områder af livet.
 • Hvordan du hjælper dine klienter med at opstille motiverende mål og gøre deres drømme til virkelighed i deres personlige og professionelle liv.
 • Hvordan du motiverer til kreativt at skabe positive og varige forandringer, der er i overensstemmelse med dybere livsværdier og formål.
 • Hvordan du gennem en uformel, empatisk og ‘coachende’ dialog kan sætte gang i positive forandringer og udvikling hos alle, du taler med.

“Den bedste måde at spå om fremtiden på, er ved at skabe den selv”. 
– Ole Vadum Dahl

2. modul: Fra fiasko til feedback

Om kunsten at bruge både positive og negative erfaringer til læring og udvikling

“Livet skal leves forlæns men forstås baglæns”
– Søren Kirkegaard

 

 • Tør du drømme stort, eller holder tidligere negative erfaringer dig tilbage fra at gå efter det, du virkelig ønsker dig?
 • Tøver du med  at kaste dig ud i noget, du drømmer om, fordi du er bange for at blive skuffet igen?
 • Er du ‘det brændte barn, der skyr ilden’ og derfor ikke griber din chance, når den viser sig?
 • Er du i stand til at lære noget af fortidens fejltagelser og bruge dem som en nyttig læring i forhold til at nå dine mål, eller bruger du dem til at lave negative konklusioner om dig selv og dine muligheder?
 • Er du i stand til at finde ‘juvelen i smerten’ i dit liv og se hvordan udfordringerne har været en vigtig del  af din udviklingsrejse?

På 2. modul arbejder vi med fortidens rolle i forhold til vores aktuelle liv. Vi har primært fokus på at finde ‘juvelen i smerten’ og få forvandlet fortidens udfordringer til nyttig læring, som vi kan bruge til at udvikle os og opnå en højere livskvalitet.

 

Fagligt arbejder vi her med:

 • Hvordan vi kan bruge 5D coaching til at ændre betydningen af, fortidens såkaldte fejl og fiaskoer.
 • Hvordan vi kan bruge tidligere livshæmmende erfaringer som en vigtig ressource til at leve et endnu bedre liv her, nu og i fremtiden.
 • Hvordan vi effektivt kan frigøre os fra fortidens aftryk på nuet – uden at arbejde direkte terapeutisk med fortiden.
 • Hvordan du kan hjælpe dine klienter med at punktere selvbegrænsende overbevisninger, der dybest set er ubevidste konklusioner på fortidens negative erfaringer.
 • Hvordan du hjælper dine kommende coaching-klienter til at opdage, at deres største barrierer ikke findes foran men bag øjnene.

“Om du tror du kan, eller om du tror du ikke kan, –
i begge tilfælde har du ganske sikkert ret”
– Henry Ford

3. Modul: Nuets kraft

Om kunsten at leve intenst der hvor livet foregår

“Livet er det der sker, mens du har travlt med at lave andre planer”
– John Lennon

 

 • Føler du sommetider, at livet går hen over hovedet på dig, fordi du har så travlt med at bekymre dig om fremtiden eller med at udskyde lykken til et senere tidspunkt?
 • Har du nu og da svært ved at tage gode beslutninger i dit liv, fordi du ikke hviler tilstrækkeligt dybt i din værenskerne her og nu?
 • Er du så meget til stede i nuet, at du kan forblive rolig og centreret, selv når du kommer under pres?
 • Er du i stand til at stoppe op, komme helt til stede og opleve al den glæde, mening og skønhed, som de fleste øjeblikke indeholder?

3. modul har et helt særligt fokus på nutiden. Du vil her få en række kraftfulde coaching- og mindfulness-redskaber til at hjælpe både dig selv og dine kommende klienter med at leve mere intenst der,  hvor livet faktisk foregår – nemlig her og nu.

 

Fagligt handler modul 3 om:

 • Hvordan du kan coache dig selv og dine klienter til at komme langt mere til stede i kroppen og dermed  i endnu højere grad være i stand til at nyde det sanselige aspekt af tilværelsen.
 • Hvordan vi kan hjælpe vores klienter med at blive ‘større end’ deres følelser , så de ikke længere bliver kørt rundt i manegen af negative reaktioner.
 • Hvordan du erstatter sindets konstante ‘tankemylder’ og mentale stress med en oplevelse af indre ro og klarhed.
 • Hvordan vi med den 5-dimensionelle tilgang til coaching kan finde ind til ‘orkanens øje’ i psyken og tage gode beslutninger ud fra et stille og nærværende sted, selv når der er forvirring eller tvivl  i vores liv.
 • Hvordan du kan udvikle din egen evne til at være afslappet, nærværende og rummelig sammen med dine kommende coaching-klienter og dermed blive en langt bedre coach.

“Både tiden der kommer og tiden der gik,
er blot en tanke i dette eneste øjeblik”
– Ole Vadum Dahl

4. Modul – Fra trædemølle til trivsel

Om kunsten at bryde mønstre og genopfinde sit liv 

“Ordet respekt består af re, som betyder ”igen”, og spekt, som betyder at se. At respektere er altså at se sig selv og andre igen og igen med friske øjne uden fordomme”.
– Ole Vadum Dahl

 

 • Falder du til din egen store fortrydelse tilbage til gamle reaktionsmønstre igen og igen, selv om du forlængst har indset, at de ikke gør noget godt for dig og dine omgivelser?
 • Hænger du fast i bestemte tankebaner eller tilbagevendende følelsesreaktioner, som sætter en kæp i hjulet i forhold til at folde det allerbedste ud af dig?
 • Er du på nogle punkter tilbøjelig til at ligge under for din sociale arv eller for gamle slægtsmønstre?
 • Er du god til at viske tavlen ren og give dig selv og andre en ny chance igen og igen, eller er du tilbøjelig til at fastholde jer i gamle roller?

På 4. modul arbejder vi med et tidsfænomen som Ole Vadum Dahl kalder for ‘cyklisk tid’. Det er den tidsoplevelse, som vi finder i naturen. Alt i naturens kredsløb gentager sig igen og igen men altid i et nyt nu.
Den cykliske tid har på godt og mindre godt en enorm betydning for vores almene trivsel og livskvalitet. Du får på modulet en personlig oplevelse af, hvilken rolle den cykliske tid spiller for både dig selv og for dine kommende coaching-klienter.

Fagligt omhandler modul 4:

 • Hvordan du kan bruge 5D coaching til at ophæve den negative cykliske tid, og dermed bryde ud af tilbagevendende automatiske adfærdsmønstre og destruktive vaner.
 • Hvordan du aktivt kan bruge din forståelse for positiv cyklisk tid til at ‘viske tavlen ren’ igen og igen, og erstatte afmagt og pessimisme med gå-på-mod og optimisme.
 • Hvordan vi kan bruge vores forståelse for cyklisk tid, til at højne respekten og åbenheden i vores relationer.
 • Hvordan vi gennem 5D coaching kan udvikle nye positive rutiner, til støtte for både vores egen og vores klienters udvikling.
 • Hvordan du kan hjælpe dine kommende klienter med at bryde ud af gamle roller og reaktioner, så de kan leve et liv, der i langt højere grad, er i overensstemmelse med hvem de er, inderst inde.

“Du er altid allerede lige her – i øjnene bag øjnene, i hjertet bag dit hjerte”
– Ole Vadum Dahl

5. Modul – Samme tid, samme sted

Om kunsten at være i samklang med hinanden i det samme nu.

“Nærvær er – i et fælles nu – at nære den anden med sin væren”
– Ole Vadum Dahl

 

 • Oplever du nu og da, at du og dine nærmeste lever i hver sin virkelighed, som om I ikke befandt jer i den samme verden?
 • Går jeres forskellige virkelighedsopfattelse ud over kærligheden eller oplevelsen af fællesskab?
 • Føler du dig sommetider alene eller ensom, selv om du er omgivet af din familie, dine venner eller andre mennesker?
 • Har du nogensinde oplevet at få en spontan, meget intens og empatisk ordløs kontakt med et andet menneske, som du måske oven i købet ikke kendte.

På 5. modul arbejder vi med 5D Coaching ud fra et tidsperspektiv, som Ole Vadum Dahl kalder for samtid, – en oplevelse af tid der ifølge Ole er helt afgørende for vores relationer og sociale trivsel. Det vil du få en dyb indsigt i og meget konkret erfaring med, i løbet af dette sidste modul på 5D coach-uddannelsen.

Fagligt har vi på modul 5 fokus på:

 • Hvordan vi kan coache to eller flere mennesker ind i samtid, dvs. til at komme ’åndeligt’ til stede i “det samme nu”.
 • Hvordan vi kan befinde os på forskellige niveauer af samtid, og hvordan du kan coache mennesker til dybere og dybere niveauer af fællesskab og fællesbevidsthed.
 • Hvad samtid betyder for vores oplevelse af nærvær, åbenhed og empati.
 • Hvordan vi ved at være i samtid kan bevare en helt tillidsfuld og åbenhjertig kontakt men hinanden, også selv om vi på nogle punkter måtte have meget forskellige opfattelser af virkeligheden.
 • Hvordan vi ved at coache mennesker i samtid kan hjælpe dem med at løse konflikter og fælles problemer – eller med i det mindste at rumme og acceptere hinandens forskelligheder.

“Et sjælemøde er, når du og jeg for en stund bliver til et ordløst og kærligt ‘vi’”
– Ole Vadum Dahl

6. Modul - Evaluering og certifisering

Vi slutter uddannelsesforløbet af med en evaluerings- og certificeringsproces, der ligesom trænings- og supervisions-aftenerne foregår i mindre grupper via Zoom, og Ole runder også uddannelsen af med et sidste live webinar, hvor han samler de sidste tråde og deler sin erfaring med at komme ud over rampen og få brugt sine coaching-kompetencer til at hjælpe andre.

På 5D Coach Uddannelsen får du…

17,5 timers Live-undervisning med Ole Vadum Dahl

Hvert modul starter med et 2,5 times Live ‘Teori- og Træningswebinar’, over Zoom, hvor Ole præsenterer modulets aspekter og tidsperspektiv.

✓ Teorioplæg
✓ Praktiske værktøjer
✓ Demoer af øvelser
✓ Meditationer
✓ Tid til spørgsmål

7 supervisioner med en underviser fra ID Academy

På hvert modul deltager du på et Live ‘Trænings- og Supervisions’-webinar over Zoom i en mindre gruppe, hvor du øver modulets værktøjer.

✓ Supervision med en erfaren underviser
✓ Erfaring med modulets værktøjer
✓ Feedback på din træningssession
✓ Svar på teoretiske og metodiske spørgsmål

Certificering

På uddannelsens sidste modul bliver du certificeret 5D Coach.

✓ Certificering ved din supervisor
✓ Certifikat ved bestået uddannelse

Online kursus- og medlemsområde

Når uddannelsen starter, får du adgang til et online område.

✓ Livestreams
✓ Videomaterialer
✓ Øvelser og meditationer
✓ Medlemsforum

Open Space

Du får også mulighed for at deltage i 7 events med Ole Vadum Dahl, hvor du kan stille forskellige spørgsmål om livet, kærlighed, relationer m.m. I denne forbindelse vil Ole give uvurderlige konkrete tips til  din personlige og bevidsthedsmæssige udvikling.

✓ 7 online live aften-events med Ole Vadum Dahl

Ind i Essensen

Med Oles helt særlige måde at facilitere meditativ fordybelse på, får du en enestående mulighed for at komme tættere på din essens, din inderste frydefulde værenskerne og dermed skabe grobund for at udfolde dit dybeste potentiale for nærvær, glæde og empati.

✓ 7 online live aften-events med Ole Vadum Dahl

Hvad er den pentagrale vision?

Ordet pentagral er en sammensætning af penta, der betyder fem og integral der betyder helhedsorienteret eller holistisk.

Ole Vadum Dahl bruger altså ordet pentagral til at beskrive en 5-dimensionel helhedsorienteret tilgang til menneskelig udvikling, som inkluderer krop, sind, ånd, kultur og natur.

5D Coachuddannelsen er også ID-orienteret, dvs. at den er identitets-orienteret og dynamisk.

Identitetsorienteret – fordi 40 års professionel erfaring med menneskelig udvikling har bevist, at resultatet af coaching kun holder på den lange bane, hvis selvfølelsen og vores grundlæggende oplevelse af identitet gennemgår en dyb positiv forandring.

Dynamisk – fordi vi i stedet for at coache ud fra snævre modeller og spørgeskemaer, arbejder med at forstå og mestre de grundlæggende psykologiske principper bag udvikling, så vi kreativt og fleksibelt kan tilpasse vores coaching til den enkelte klient.

Er du klar til at starte på uddannelsen?